Higanjima

Higanjima

Tên khác: Không có
Tác giả: Matsumoto Koji
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Đam Mê Truyện, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Một nhóm người đã cùng nhau đến một hòn đảo, nơi cách biệt với thế giới hiện đại và cũng là nơi đã bị ma cà rồng chiếm giữ.

Mục đích chuyến đi là để tìm kiếm người anh trai đã mất tích khi tới hòn đào này sau khi thực sự chứng kiến và vất vả để giết được một con ma cà rồng thực sự.Nhưng khi tới hòn đào thì mọi chuyện ko đơn giản như họ nghĩ, cái chết đơn giản hơn sự sống, nếu có địa ngục đây chính là địa ngục thứ 2. Liệu họ có vượt qua được địa ngục này hay không?

Truyện thuộc thể loại kinh dị, chiến đấu, mang nhiều ý tưởng sáng tạo và nhân văn, vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Higanjima – Chap 486 21/02/2018
2 Higanjima – Chap 485 21/02/2018
3 Higanjima – Chap 484 21/02/2018
4 Higanjima – Chap 483 12/02/2018
5 Higanjima – Chap 482 11/02/2018
6 Higanjima – Chap 481 11/02/2018
7 Higanjima – Chap 480 09/02/2018
8 Higanjima – Chap 479 09/02/2018
9 Higanjima – Chap 478 09/02/2018
10 Higanjima – Chap 477 09/02/2018
11 Higanjima – Chap 476 01/02/2018
12 Higanjima – Chap 475 01/02/2018
13 Higanjima – Chap 474 01/02/2018
14 Higanjima – Chap 473 29/01/2018
15 Higanjima – Chap 472 27/01/2018
16 Higanjima – Chap 471 26/01/2018
17 Higanjima – Chap 470 23/01/2018
18 Higanjima – Chap 469 22/01/2018
19 Higanjima – Chap 468 21/01/2018
20 Higanjima – Chap 467 21/01/2018
21 Higanjima – Chap 466 14/11/2017
22 Higanjima – Chap 465 13/11/2017
23 Higanjima – Chap 464 13/11/2017
24 Higanjima – Chap 463 11/11/2017
25 Higanjima – Chap 462 10/11/2017
26 Higanjima – Chap 461 09/11/2017
27 Higanjima – Chap 460 08/11/2017
28 Higanjima – Chap 459 07/11/2017
29 Higanjima – Chap 458 07/11/2017
30 Higanjima – Chap 457 06/11/2017
31 Higanjima – Chap 456 05/11/2017
32 Higanjima – Chap 455 01/11/2017
33 Higanjima – Chap 454 30/10/2017
34 Higanjima – Chap 453 29/10/2017
35 Higanjima – Chap 452 28/10/2017
36 Higanjima – Chap 451 28/10/2017
37 Higanjima – Chap 450 27/10/2017
38 Higanjima – Chap 449 26/10/2017
39 Higanjima – Chap 448 25/10/2017
40 Higanjima – Chap 447 24/10/2017
41 Higanjima – Chap 446 23/10/2017
42 Higanjima – Chap 445 22/10/2017
43 Higanjima – Chap 444 07/10/2017
44 Higanjima – Chap 443 06/10/2017
45 Higanjima – Chap 442 04/10/2017
46 Higanjima – Chap 441 03/10/2017
47 Higanjima – Chap 440 01/10/2017
48 Higanjima – Chap 439 30/09/2017
49 Higanjima – Chap 438 30/09/2017
50 Higanjima – Chap 437 29/09/2017
51 Higanjima – Chap 436 28/09/2017
52 Higanjima – Chap 435 27/09/2017
53 Higanjima – Chap 434 27/09/2017
54 Higanjima – Chap 433 25/09/2017
55 Higanjima – Chap 432 23/09/2017
56 Higanjima – Chap 431 23/09/2017
57 Higanjima – Chap 430 22/09/2017
58 Higanjima – Chap 429 21/09/2017
59 Higanjima – Chap 428 20/09/2017
60 Higanjima – Chap 427 19/09/2017
61 Higanjima – Chap 426 18/09/2017
62 Higanjima – Chap 425 17/09/2017
63 Higanjima – Chap 424 15/09/2017
64 Higanjima – Chap 423 14/09/2017
65 Higanjima – Chap 422 13/09/2017
66 Higanjima – Chap 421 12/09/2017
67 Higanjima – Chap 420 12/09/2017
68 Higanjima – Chap 419 10/09/2017
69 Higanjima – Chap 418 10/09/2017
70 Higanjima – Chap 417 08/09/2017
71 Higanjima – Chap 416 07/09/2017
72 Higanjima – Chap 415 06/09/2017
73 Higanjima – Chap 414 04/09/2017
74 Higanjima – Chap 413 04/09/2017
75 Higanjima – Chap 412 03/09/2017
76 Higanjima – Chap 411 03/09/2017
77 Higanjima – Chap 410 03/09/2017
78 Higanjima – Chap 409 31/08/2017
79 Higanjima – Chap 408 30/08/2017
80 Higanjima – Chap 407 29/08/2017
81 Higanjima – Chap 406 26/08/2017
82 Higanjima – Chap 405 26/08/2017
83 Higanjima – Chap 404 24/08/2017
84 Higanjima – Chap 403 21/08/2017
85 Higanjima – Chap 402 14/08/2017
86 Higanjima – Chap 401 08/08/2017
87 Higanjima – Chap 400 02/08/2017
88 Higanjima – Chap 399 02/08/2017
89 Higanjima – Chap 398 01/08/2017
90 Higanjima – Chap 397 31/07/2017
91 Higanjima – Chap 396 06/04/2017
92 Higanjima – Chap 395 03/04/2017
93 Higanjima – Chap 394 24/03/2017
94 Higanjima – Chap 393 22/03/2017
95 Higanjima – Chap 392 11/03/2017
96 Higanjima – Chap 391 15/11/2016
97 Higanjima – Chap 390 14/11/2016
98 Higanjima – Chap 389 13/11/2016
99 Higanjima – Chap 388 11/11/2016
100 Higanjima – Chap 387 10/11/2016
101 Higanjima – Chap 386 09/11/2016
102 Higanjima – Chap 385 08/11/2016
103 Higanjima – Chap 384 07/11/2016
104 Higanjima – Chap 383 07/11/2016
105 Higanjima – Chap 382 05/11/2016
106 Higanjima – Chap 381 03/11/2016
107 Higanjima – Chap 380 29/09/2016
108 Higanjima – Chap 379 28/09/2016
109 Higanjima – Chap 378 27/09/2016
110 Higanjima – Chap 377 26/09/2016
111 Higanjima – Chap 376 25/09/2016
112 Higanjima – Chap 375 24/09/2016
113 Higanjima – Chap 374 23/09/2016
114 Higanjima – Chap 373 22/09/2016
115 Higanjima – Chap 372 21/09/2016
116 Higanjima – Chap 371 20/09/2016
117 Higanjima – Chap 370 20/09/2016
118 Higanjima – Chap 369 18/08/2016
119 Higanjima – Chap 368 17/08/2016
120 Higanjima – Chap 367 16/08/2016
121 Higanjima – Chap 366 16/08/2016
122 Higanjima – Chap 365 14/08/2016
123 Higanjima – Chap 364 14/08/2016
124 Higanjima – Chap 363 14/08/2016
125 Higanjima – Chap 362 14/08/2016
126 Higanjima – Chap 361 14/08/2016
127 Higanjima – Chap 360 14/08/2016
128 Higanjima – Chap 359 18/07/2016
129 Higanjima – Chap 358 15/07/2016
130 Higanjima – Chap 357 15/07/2016
131 Higanjima – Chap 356 14/07/2016
132 Higanjima – Chap 355 12/07/2016
133 Higanjima – Chap 354 11/07/2016
134 Higanjima – Chap 353 11/07/2016
135 Higanjima – Chap 352 11/07/2016
136 Higanjima – Chap 351 08/07/2016
137 Higanjima – Chap 350 08/07/2016
138 Higanjima – Chap 349 08/07/2016
139 Higanjima – Chap 348 08/07/2016
140 Higanjima – Chap 347 08/07/2016
141 Higanjima – Chap 346 08/07/2016
142 Higanjima – Chap 345 08/07/2016
143 Higanjima – Chap 344 08/07/2016
144 Higanjima – Chap 343 08/07/2016
145 Higanjima – Chap 342 08/07/2016
146 Higanjima – Chap 341 08/07/2016
147 Higanjima – Chap 340 08/07/2016
148 Higanjima – Chap 339 08/07/2016
149 Higanjima – Chap 338 08/07/2016
150 Higanjima – Chap 337 08/07/2016
151 Higanjima – Chap 336 08/07/2016
152 Higanjima – Chap 335 08/07/2016
153 Higanjima – Chap 334 08/07/2016
154 Higanjima – Chap 333 08/07/2016
155 Higanjima – Chap 332 08/07/2016
156 Higanjima – Chap 331 08/07/2016
157 Higanjima – Chap 330 08/07/2016
158 Higanjima – Chap 329 08/07/2016
159 Higanjima – Chap 328 08/07/2016
160 Higanjima – Chap 327 08/07/2016
161 Higanjima – Chap 326 08/07/2016
162 Higanjima – Chap 325 08/07/2016
163 Higanjima – Chap 324 08/07/2016
164 Higanjima – Chap 323 08/07/2016
165 Higanjima – Chap 322 08/07/2016
166 Higanjima – Chap 321 08/07/2016
167 Higanjima – Chap 320 08/07/2016
168 Higanjima – Chap 319 08/07/2016
169 Higanjima – Chap 318 08/07/2016
170 Higanjima – Chap 317 08/07/2016
171 Higanjima – Chap 316 08/07/2016
172 Higanjima – Chap 315 08/07/2016
173 Higanjima – Chap 314 08/07/2016
174 Higanjima – Chap 313 08/07/2016
175 Higanjima – Chap 312 08/07/2016
176 Higanjima – Chap 311 08/07/2016
177 Higanjima – Chap 310 08/07/2016
178 Higanjima – Chap 309 08/07/2016
179 Higanjima – Chap 308 08/07/2016
180 Higanjima – Chap 307 08/07/2016
181 Higanjima – Chap 306 08/07/2016
182 Higanjima – Chap 305 08/07/2016
183 Higanjima – Chap 304 08/07/2016
184 Higanjima – Chap 303 08/07/2016
185 Higanjima – Chap 302 08/07/2016
186 Higanjima – Chap 301 08/07/2016
187 Higanjima – Chap 300 08/07/2016
188 Higanjima – Chap 299 08/07/2016
189 Higanjima – Chap 298 08/07/2016
190 Higanjima – Chap 297 08/07/2016
191 Higanjima – Chap 296 08/07/2016
192 Higanjima – Chap 295 08/07/2016
193 Higanjima – Chap 294 08/07/2016
194 Higanjima – Chap 293 08/07/2016
195 Higanjima – Chap 292 08/07/2016
196 Higanjima – Chap 291 08/07/2016
197 Higanjima – Chap 290 08/07/2016
198 Higanjima – Chap 289 08/07/2016
199 Higanjima – Chap 288 08/07/2016
200 Higanjima – Chap 287 08/07/2016
201 Higanjima – Chap 286 08/07/2016
202 Higanjima – Chap 285 08/07/2016
203 Higanjima – Chap 284 08/07/2016
204 Higanjima – Chap 283 08/07/2016
205 Higanjima – Chap 282 08/07/2016
206 Higanjima – Chap 281 08/07/2016
207 Higanjima – Chap 280 08/07/2016
208 Higanjima – Chap 279 08/07/2016
209 Higanjima – Chap 278 08/07/2016
210 Higanjima – Chap 277 08/07/2016
211 Higanjima – Chap 276 08/07/2016
212 Higanjima – Chap 275 08/07/2016
213 Higanjima – Chap 274 08/07/2016
214 Higanjima – Chap 273 08/07/2016
215 Higanjima – Chap 272 08/07/2016
216 Higanjima – Chap 271 08/07/2016
217 Higanjima – Chap 270 08/07/2016
218 Higanjima – Chap 269 08/07/2016
219 Higanjima – Chap 268 08/07/2016
220 Higanjima – Chap 267 08/07/2016
221 Higanjima – Chap 266 08/07/2016
222 Higanjima – Chap 265 08/07/2016
223 Higanjima – Chap 264 08/07/2016
224 Higanjima – Chap 263 08/07/2016
225 Higanjima – Chap 262 08/07/2016
226 Higanjima – Chap 261 08/07/2016
227 Higanjima – Chap 260 08/07/2016
228 Higanjima – Chap 259 08/07/2016
229 Higanjima – Chap 258 08/07/2016
230 Higanjima – Chap 257 08/07/2016
231 Higanjima – Chap 256 08/07/2016
232 Higanjima – Chap 255 08/07/2016
233 Higanjima – Chap 254 08/07/2016
234 Higanjima – Chap 253 08/07/2016
235 Higanjima – Chap 252 08/07/2016
236 Higanjima – Chap 251 08/07/2016
237 Higanjima – Chap 250 08/07/2016
238 Higanjima – Chap 249 08/07/2016
239 Higanjima – Chap 248 08/07/2016
240 Higanjima – Chap 247 08/07/2016
241 Higanjima – Chap 246 08/07/2016
242 Higanjima – Chap 245 08/07/2016
243 Higanjima – Chap 244 08/07/2016
244 Higanjima – Chap 243 08/07/2016
245 Higanjima – Chap 242 08/07/2016
246 Higanjima – Chap 241 08/07/2016
247 Higanjima – Chap 240 08/07/2016
248 Higanjima – Chap 239 08/07/2016
249 Higanjima – Chap 238 08/07/2016
250 Higanjima – Chap 237 08/07/2016
251 Higanjima – Chap 236 08/07/2016
252 Higanjima – Chap 235 08/07/2016
253 Higanjima – Chap 234 08/07/2016
254 Higanjima – Chap 233 08/07/2016
255 Higanjima – Chap 232 08/07/2016
256 Higanjima – Chap 231 08/07/2016
257 Higanjima – Chap 230 08/07/2016
258 Higanjima – Chap 229 08/07/2016
259 Higanjima – Chap 228 08/07/2016
260 Higanjima – Chap 227 08/07/2016
261 Higanjima – Chap 226 08/07/2016
262 Higanjima – Chap 225 08/07/2016
263 Higanjima – Chap 224 08/07/2016
264 Higanjima – Chap 223 08/07/2016
265 Higanjima – Chap 222 08/07/2016
266 Higanjima – Chap 221 08/07/2016
267 Higanjima – Chap 220 08/07/2016
268 Higanjima – Chap 219 08/07/2016
269 Higanjima – Chap 218 08/07/2016
270 Higanjima – Chap 217 08/07/2016
271 Higanjima – Chap 216 08/07/2016
272 Higanjima – Chap 215 08/07/2016
273 Higanjima – Chap 214 08/07/2016
274 Higanjima – Chap 213 08/07/2016
275 Higanjima – Chap 212 08/07/2016
276 Higanjima – Chap 211 08/07/2016
277 Higanjima – Chap 210 08/07/2016
278 Higanjima – Chap 209 08/07/2016
279 Higanjima – Chap 208 08/07/2016
280 Higanjima – Chap 207 08/07/2016
281 Higanjima – Chap 206 08/07/2016
282 Higanjima – Chap 205 08/07/2016
283 Higanjima – Chap 204 08/07/2016
284 Higanjima – Chap 203 08/07/2016
285 Higanjima – Chap 202 08/07/2016
286 Higanjima – Chap 201 08/07/2016
287 Higanjima – Chap 200 08/07/2016
288 Higanjima – Chap 199 08/07/2016
289 Higanjima – Chap 198 08/07/2016
290 Higanjima – Chap 197 08/07/2016
291 Higanjima – Chap 196 08/07/2016
292 Higanjima – Chap 195 08/07/2016
293 Higanjima – Chap 194 08/07/2016
294 Higanjima – Chap 193 08/07/2016
295 Higanjima – Chap 192 08/07/2016
296 Higanjima – Chap 191 08/07/2016
297 Higanjima – Chap 190 08/07/2016
298 Higanjima – Chap 189 08/07/2016
299 Higanjima – Chap 188 08/07/2016
300 Higanjima – Chap 187 08/07/2016
301 Higanjima – Chap 186 08/07/2016
302 Higanjima – Chap 185 08/07/2016
303 Higanjima – Chap 184 08/07/2016
304 Higanjima – Chap 183 08/07/2016
305 Higanjima – Chap 182 08/07/2016
306 Higanjima – Chap 181 08/07/2016
307 Higanjima – Chap 180 08/07/2016
308 Higanjima – Chap 179 08/07/2016
309 Higanjima – Chap 178 08/07/2016
310 Higanjima – Chap 177 08/07/2016
311 Higanjima – Chap 176 08/07/2016
312 Higanjima – Chap 175 08/07/2016
313 Higanjima – Chap 174 08/07/2016
314 Higanjima – Chap 173 08/07/2016
315 Higanjima – Chap 172 08/07/2016
316 Higanjima – Chap 171 08/07/2016
317 Higanjima – Chap 170 08/07/2016
318 Higanjima – Chap 169 08/07/2016
319 Higanjima – Chap 168 08/07/2016
320 Higanjima – Chap 167 08/07/2016
321 Higanjima – Chap 166 08/07/2016
322 Higanjima – Chap 165 08/07/2016
323 Higanjima – Chap 164 08/07/2016
324 Higanjima – Chap 163 08/07/2016
325 Higanjima – Chap 162 08/07/2016
326 Higanjima – Chap 161 08/07/2016
327 Higanjima – Chap 160 08/07/2016
328 Higanjima – Chap 159 08/07/2016
329 Higanjima – Chap 158 08/07/2016
330 Higanjima – Chap 157 08/07/2016
331 Higanjima – Chap 156 08/07/2016
332 Higanjima – Chap 155 08/07/2016
333 Higanjima – Chap 154 08/07/2016
334 Higanjima – Chap 153 08/07/2016
335 Higanjima – Chap 152 08/07/2016
336 Higanjima – Chap 151 08/07/2016
337 Higanjima – Chap 150 08/07/2016
338 Higanjima – Chap 149 08/07/2016
339 Higanjima – Chap 148 08/07/2016
340 Higanjima – Chap 147 08/07/2016
341 Higanjima – Chap 146 08/07/2016
342 Higanjima – Chap 145 08/07/2016
343 Higanjima – Chap 144 08/07/2016
344 Higanjima – Chap 143 08/07/2016
345 Higanjima – Chap 142 08/07/2016
346 Higanjima – Chap 141 08/07/2016
347 Higanjima – Chap 140 08/07/2016
348 Higanjima – Chap 139 08/07/2016
349 Higanjima – Chap 138 08/07/2016
350 Higanjima – Chap 137 08/07/2016
351 Higanjima – Chap 136 08/07/2016
352 Higanjima – Chap 135 08/07/2016
353 Higanjima – Chap 134 08/07/2016
354 Higanjima – Chap 133 08/07/2016
355 Higanjima – Chap 132 08/07/2016
356 Higanjima – Chap 131 08/07/2016
357 Higanjima – Chap 130 08/07/2016
358 Higanjima – Chap 129 08/07/2016
359 Higanjima – Chap 128 08/07/2016
360 Higanjima – Chap 127 08/07/2016
361 Higanjima – Chap 126 08/07/2016
362 Higanjima – Chap 125 08/07/2016
363 Higanjima – Chap 124 08/07/2016
364 Higanjima – Chap 123 08/07/2016
365 Higanjima – Chap 121 08/07/2016
366 Higanjima – Chap 120 08/07/2016
367 Higanjima – Chap 119 08/07/2016
368 Higanjima – Chap 118 08/07/2016
369 Higanjima – Chap 117 08/07/2016
370 Higanjima – Chap 116 08/07/2016
371 Higanjima – Chap 115 08/07/2016
372 Higanjima – Chap 114 08/07/2016
373 Higanjima – Chap 113 08/07/2016
374 Higanjima – Chap 112 08/07/2016
375 Higanjima – Chap 111 08/07/2016
376 Higanjima – Chap 110 08/07/2016
377 Higanjima – Chap 109 08/07/2016
378 Higanjima – Chap 108 08/07/2016
379 Higanjima – Chap 107 08/07/2016
380 Higanjima – Chap 106 08/07/2016
381 Higanjima – Chap 105 08/07/2016
382 Higanjima – Chap 104 08/07/2016
383 Higanjima – Chap 103 08/07/2016
384 Higanjima – Chap 102 08/07/2016
385 Higanjima – Chap 101 08/07/2016
386 Higanjima – Chap 100 08/07/2016
387 Higanjima – Chap 99 08/07/2016
388 Higanjima – Chap 98 08/07/2016
389 Higanjima – Chap 97 08/07/2016
390 Higanjima – Chap 96 08/07/2016
391 Higanjima – Chap 95 08/07/2016
392 Higanjima – Chap 94 08/07/2016
393 Higanjima – Chap 93 08/07/2016
394 Higanjima – Chap 92 08/07/2016
395 Higanjima – Chap 91 08/07/2016
396 Higanjima – Chap 90 08/07/2016
397 Higanjima – Chap 89 08/07/2016
398 Higanjima – Chap 88 08/07/2016
399 Higanjima – Chap 87 08/07/2016
400 Higanjima – Chap 86 08/07/2016
401 Higanjima – Chap 85 08/07/2016
402 Higanjima – Chap 84 08/07/2016
403 Higanjima – Chap 83 08/07/2016
404 Higanjima – Chap 82 08/07/2016
405 Higanjima – Chap 81 08/07/2016
406 Higanjima – Chap 80 08/07/2016
407 Higanjima – Chap 79 08/07/2016
408 Higanjima – Chap 78 08/07/2016
409 Higanjima – Chap 77 08/07/2016
410 Higanjima – Chap 76 08/07/2016
411 Higanjima – Chap 75 08/07/2016
412 Higanjima – Chap 74 08/07/2016
413 Higanjima – Chap 73 08/07/2016
414 Higanjima – Chap 72 08/07/2016
415 Higanjima – Chap 71 08/07/2016
416 Higanjima – Chap 70 08/07/2016
417 Higanjima – Chap 69 08/07/2016
418 Higanjima – Chap 68 08/07/2016
419 Higanjima – Chap 67 08/07/2016
420 Higanjima – Chap 66 08/07/2016
421 Higanjima – Chap 65 08/07/2016
422 Higanjima – Chap 64 08/07/2016
423 Higanjima – Chap 63 08/07/2016
424 Higanjima – Chap 62 08/07/2016
425 Higanjima – Chap 61 08/07/2016
426 Higanjima – Chap 60 08/07/2016
427 Higanjima – Chap 59 08/07/2016
428 Higanjima – Chap 62.8 08/07/2016
429 Higanjima – Chap 56 08/07/2016
430 Higanjima – Chap 55 08/07/2016
431 Higanjima – Chap 54 08/07/2016
432 Higanjima – Chap 53 08/07/2016
433 Higanjima – Chap 52 08/07/2016
434 Higanjima – Chap 51 08/07/2016
435 Higanjima – Chap 50 08/07/2016
436 Higanjima – Chap 49 08/07/2016
437 Higanjima – Chap 48 08/07/2016
438 Higanjima – Chap 47 08/07/2016
439 Higanjima – Chap 46 08/07/2016
440 Higanjima – Chap 45 08/07/2016
441 Higanjima – Chap 44 08/07/2016
442 Higanjima – Chap 43 08/07/2016
443 Higanjima – Chap 42 08/07/2016
444 Higanjima – Chap 41 08/07/2016
445 Higanjima – Chap 40 08/07/2016
446 Higanjima – Chap 39 08/07/2016
447 Higanjima – Chap 38 08/07/2016
448 Higanjima – Chap 37 08/07/2016
449 Higanjima – Chap 36 08/07/2016
450 Higanjima – Chap 35 08/07/2016
451 Higanjima – Chap 34 08/07/2016
452 Higanjima – Chap 33 08/07/2016
453 Higanjima – Chap 32 08/07/2016
454 Higanjima – Chap 31 08/07/2016
455 Higanjima – Chap 30 08/07/2016
456 Higanjima – Chap 29 08/07/2016
457 Higanjima – Chap 28 08/07/2016
458 Higanjima – Chap 27 08/07/2016
459 Higanjima – Chap 26 08/07/2016
460 Higanjima – Chap 25 08/07/2016
461 Higanjima – Chap 24 08/07/2016
462 Higanjima – Chap 23 08/07/2016
463 Higanjima – Chap 22 08/07/2016
464 Higanjima – Chap 21 08/07/2016
465 Higanjima – Chap 20 08/07/2016
466 Higanjima – Chap 19 08/07/2016
467 Higanjima – Chap 18 08/07/2016
468 Higanjima – Chap 17 08/07/2016
469 Higanjima – Chap 16 08/07/2016
470 Higanjima – Chap 15 08/07/2016
471 Higanjima – Chap 14 08/07/2016
472 Higanjima – Chap 13 08/07/2016
473 Higanjima – Chap 12 08/07/2016
474 Higanjima – Chap 11 08/07/2016
475 Higanjima – Chap 10 08/07/2016
476 Higanjima – Chap 9 08/07/2016
477 Higanjima – Chap 8 08/07/2016
478 Higanjima – Chap 7 08/07/2016
479 Higanjima – Chap 6 08/07/2016
480 Higanjima – Chap 5 08/07/2016
481 Higanjima – Chap 4 08/07/2016
482 Higanjima – Chap 3 08/07/2016
483 Higanjima – Chap 2 08/07/2016
484 Higanjima – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

One-Punch Man

ONE, Murata Yuusuke

Hive

Kim Gyu Sam

Kingdom

Hara Yasuhisa

Higanjima

Matsumoto Koji

Rikudou

Rikudou Shuusai