Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 24/10/2017

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 31 21/01/2018
2 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 30 19/01/2018
3 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 29 13/01/2018
4 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 28 12/01/2018
5 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 27 09/01/2018
6 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 26 08/01/2018
7 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 25 30/12/2017
8 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 24 29/12/2017
9 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 23 23/12/2017
10 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22 22/12/2017
11 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21 18/12/2017
12 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20 15/12/2017
13 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19 09/12/2017
14 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18 08/12/2017
15 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17 02/12/2017
16 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16 01/12/2017
17 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15 25/11/2017
18 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14 24/11/2017
19 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13 19/11/2017
20 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12 18/11/2017
21 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11 15/11/2017
22 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10 10/11/2017
23 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9 06/11/2017
24 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8 03/11/2017
25 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7 31/10/2017
26 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6 30/10/2017
27 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5 29/10/2017
28 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4 28/10/2017
29 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3 26/10/2017
30 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2 25/10/2017
31 Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1 24/10/2017