Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 03/10/2016

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 75 19/02/2018
2 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 74 12/02/2018
3 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 73 29/01/2018
4 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 72 22/01/2018
5 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 71 15/01/2018
6 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 70 08/01/2018
7 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 69 01/01/2018
8 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 68 25/12/2017
9 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 67 18/12/2017
10 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 66 11/12/2017
11 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 65 05/12/2017
12 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 64 27/11/2017
13 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 63 20/11/2017
14 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 62 13/11/2017
15 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 61 06/11/2017
16 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 60 30/10/2017
17 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 59 23/10/2017
18 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 58 16/10/2017
19 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 57 02/10/2017
20 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 56 25/09/2017
21 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 55 19/09/2017
22 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 54 04/09/2017
23 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 53 28/08/2017
24 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 52 21/08/2017
25 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 51 16/08/2017
26 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 50 09/08/2017
27 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 49 31/07/2017
28 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 48 26/07/2017
29 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 47 19/07/2017
30 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 46 04/07/2017
31 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 45 19/06/2017
32 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 44 16/06/2017
33 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 43 07/06/2017
34 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 42 03/06/2017
35 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 41 29/05/2017
36 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 40 16/05/2017
37 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 39 08/05/2017
38 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 38 03/05/2017
39 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 37 30/04/2017
40 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 36 29/04/2017
41 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 35 28/04/2017
42 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 34 27/04/2017
43 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 33 26/04/2017
44 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 32 18/04/2017
45 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 31 21/03/2017
46 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 30 10/03/2017
47 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 29 28/02/2017
48 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 28 21/02/2017
49 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 27 16/02/2017
50 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 26 08/02/2017
51 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 25 07/02/2017
52 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 24 25/01/2017
53 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 23 23/01/2017
54 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 22 10/01/2017
55 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 21 03/01/2017
56 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 20 31/12/2016
57 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 19 20/12/2016
58 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 18 14/12/2016
59 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 17 08/12/2016
60 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 16 28/11/2016
61 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 15 23/11/2016
62 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 14 14/11/2016
63 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 13 07/11/2016
64 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 12 31/10/2016
65 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 11 26/10/2016
66 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 10 21/10/2016
67 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 9 19/10/2016
68 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8 16/10/2016
69 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7 14/10/2016
70 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6 12/10/2016
71 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5 09/10/2016
72 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4 07/10/2016
73 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3 06/10/2016
74 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2 04/10/2016
75 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1 03/10/2016