Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 03/10/2016

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 45 19/06/2017
2 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 44 16/06/2017
3 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 43 07/06/2017
4 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 42 03/06/2017
5 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 41 29/05/2017
6 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 40 16/05/2017
7 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 39 08/05/2017
8 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 38 03/05/2017
9 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 37 30/04/2017
10 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 36 29/04/2017
11 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 35 28/04/2017
12 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 34 27/04/2017
13 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 33 26/04/2017
14 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 32 18/04/2017
15 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 31 21/03/2017
16 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 30 10/03/2017
17 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 29 28/02/2017
18 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 28 21/02/2017
19 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 27 16/02/2017
20 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 26 08/02/2017
21 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 25 07/02/2017
22 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 24 25/01/2017
23 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 23 23/01/2017
24 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 22 10/01/2017
25 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 21 03/01/2017
26 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 20 31/12/2016
27 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 19 20/12/2016
28 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 18 14/12/2016
29 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 17 08/12/2016
30 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 16 28/11/2016
31 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 15 23/11/2016
32 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 14 14/11/2016
33 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 13 07/11/2016
34 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 12 31/10/2016
35 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 11 26/10/2016
36 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 10 21/10/2016
37 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 9 19/10/2016
38 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8 16/10/2016
39 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7 14/10/2016
40 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6 12/10/2016
41 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5 09/10/2016
42 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4 07/10/2016
43 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3 06/10/2016
44 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2 04/10/2016
45 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1 03/10/2016