Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 03/10/2016

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 31 21/03/2017
2 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 30 10/03/2017
3 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 29 28/02/2017
4 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 28 21/02/2017
5 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 27 16/02/2017
6 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 26 08/02/2017
7 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 25 07/02/2017
8 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 24 25/01/2017
9 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 23 23/01/2017
10 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 22 10/01/2017
11 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 21 03/01/2017
12 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 20 31/12/2016
13 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 19 20/12/2016
14 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 18 14/12/2016
15 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 17 08/12/2016
16 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 16 28/11/2016
17 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 15 23/11/2016
18 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 14 14/11/2016
19 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 13 07/11/2016
20 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 12 31/10/2016
21 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 11 26/10/2016
22 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 10 21/10/2016
23 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 9 19/10/2016
24 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8 16/10/2016
25 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7 14/10/2016
26 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6 12/10/2016
27 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5 09/10/2016
28 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4 07/10/2016
29 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3 06/10/2016
30 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2 04/10/2016
31 Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1 03/10/2016