Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra

Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 01/08/2016

Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi ma xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa… bắt đầu.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 177 10/02/2018
2 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 176 10/02/2018
3 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 175 09/02/2018
4 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 174 02/02/2018
5 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 173 27/01/2018
6 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 172 15/01/2018
7 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 171 14/01/2018
8 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 170 09/01/2018
9 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 169 09/01/2018
10 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 168 03/01/2018
11 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 167 27/12/2017
12 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 166 24/12/2017
13 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 165 23/12/2017
14 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 164 23/12/2017
15 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 163 06/12/2017
16 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 162 02/12/2017
17 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 161 29/11/2017
18 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 160 25/11/2017
19 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 159 25/11/2017
20 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 158 15/11/2017
21 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 157 14/11/2017
22 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 156 12/11/2017
23 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 155 05/11/2017
24 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 154 31/10/2017
25 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 153 27/10/2017
26 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 152 27/10/2017
27 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 151 12/10/2017
28 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 150 09/10/2017
29 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 149 07/10/2017
30 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 148 05/10/2017
31 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 147 01/10/2017
32 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 146 30/09/2017
33 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 145 26/09/2017
34 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 144 24/09/2017
35 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 143 19/09/2017
36 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 142 17/09/2017
37 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 141 14/09/2017
38 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 140 12/09/2017
39 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 139 11/09/2017
40 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 138 10/09/2017
41 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 137 09/09/2017
42 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 136 07/09/2017
43 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 135 06/09/2017
44 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 134 30/08/2017
45 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 133 29/08/2017
46 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 132 28/08/2017
47 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 131 28/08/2017
48 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 130 27/08/2017
49 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 129 26/08/2017
50 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 128 26/08/2017
51 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 127 26/08/2017
52 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 126 26/08/2017
53 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 125 26/08/2017
54 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 124 26/08/2017
55 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 123 26/08/2017
56 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 122 26/08/2017
57 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 121 26/08/2017
58 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 120 26/08/2017
59 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 119 26/08/2017
60 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 118 26/08/2017
61 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 117 26/08/2017
62 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 116 26/08/2017
63 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 115 26/08/2017
64 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 114 26/08/2017
65 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 113 26/08/2017
66 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 112 26/08/2017
67 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 111 08/02/2017
68 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 110 08/02/2017
69 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 109 07/02/2017
70 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 108 07/02/2017
71 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 107 04/02/2017
72 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 106 04/02/2017
73 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 105 24/01/2017
74 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 104 24/01/2017
75 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 103 24/01/2017
76 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 102 22/01/2017
77 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 101 22/01/2017
78 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 100 21/01/2017
79 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 99 21/01/2017
80 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 98 21/01/2017
81 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 97 21/01/2017
82 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 96 21/01/2017
83 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 95 20/12/2016
84 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 94 20/12/2016
85 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 92-93 30/11/2016
86 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 90-91 21/11/2016
87 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 88-89 13/11/2016
88 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 85-86-87 13/11/2016
89 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 83-84 09/11/2016
90 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 81-82 04/11/2016
91 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 79-80 22/10/2016
92 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 77-78 16/10/2016
93 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 75-76 16/10/2016
94 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 73-74 16/10/2016
95 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 71.2-72 16/10/2016
96 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 69-70-71.1 16/10/2016
97 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 65-66-67-68 24/09/2016
98 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 63-64 24/09/2016
99 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 60-61-62 13/09/2016
100 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 58-59 04/09/2016
101 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 56-57 29/08/2016
102 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 54-55 24/08/2016
103 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 53 19/08/2016
104 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 52 19/08/2016
105 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 50-51 19/08/2016
106 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 49 19/08/2016
107 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 48 19/08/2016
108 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 47 19/08/2016
109 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 45-46 19/08/2016
110 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 44 15/08/2016
111 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 43 15/08/2016
112 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 42 15/08/2016
113 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 41 15/08/2016
114 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 40 09/08/2016
115 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 39 09/08/2016
116 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 38 09/08/2016
117 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 37 09/08/2016
118 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 36 09/08/2016
119 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 35 09/08/2016
120 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 34 09/08/2016
121 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 33 09/08/2016
122 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 32 09/08/2016
123 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 31 09/08/2016
124 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 30 09/08/2016
125 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 29 09/08/2016
126 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 28 09/08/2016
127 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 27 09/08/2016
128 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 26 09/08/2016
129 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 25 03/08/2016
130 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 24 31/07/2016
131 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 23 31/07/2016
132 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 22 31/07/2016
133 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 21 31/07/2016
134 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 20 31/07/2016
135 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 19 31/07/2016
136 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 18 31/07/2016
137 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 17 31/07/2016
138 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 16 31/07/2016
139 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15 31/07/2016
140 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14 31/07/2016
141 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13 31/07/2016
142 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12 31/07/2016
143 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11 31/07/2016
144 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10 31/07/2016
145 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 9 31/07/2016
146 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 8 31/07/2016
147 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 7 31/07/2016
148 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 6 31/07/2016
149 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 5 31/07/2016
150 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4 31/07/2016
151 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3 31/07/2016
152 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2 31/07/2016
153 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1 31/07/2016

Truyện Liên Quan

One Piece

Eiichiro ODA

Vua Bếp Soma

TSUKUDA Yuuto

Hiệp Khách Giang Hồ

Yang Jae Hyun, JEON Geuk-jin

Hive

Kim Gyu Sam

Fuuka

Seo Kouji