Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra

Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 01/08/2016

Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi ma xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa… bắt đầu.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 111 08/02/2017
2 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 110 08/02/2017
3 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 109 07/02/2017
4 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 108 07/02/2017
5 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 107 04/02/2017
6 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 106 04/02/2017
7 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 105 24/01/2017
8 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 104 24/01/2017
9 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 103 24/01/2017
10 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 102 22/01/2017
11 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 101 22/01/2017
12 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 100 21/01/2017
13 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 99 21/01/2017
14 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 98 21/01/2017
15 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 97 21/01/2017
16 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 96 21/01/2017
17 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 95 20/12/2016
18 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 94 20/12/2016
19 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 92-93 30/11/2016
20 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 90-91 21/11/2016
21 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 88-89 13/11/2016
22 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 85-86-87 13/11/2016
23 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 83-84 09/11/2016
24 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 81-82 04/11/2016
25 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 79-80 22/10/2016
26 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 77-78 16/10/2016
27 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 75-76 16/10/2016
28 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 73-74 16/10/2016
29 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 71.2-72 16/10/2016
30 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 69-70-71.1 16/10/2016
31 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 65-66-67-68 24/09/2016
32 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 63-64 24/09/2016
33 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 60-61-62 13/09/2016
34 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 58-59 04/09/2016
35 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 56-57 29/08/2016
36 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 54-55 24/08/2016
37 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 53 19/08/2016
38 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 52 19/08/2016
39 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 50-51 19/08/2016
40 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 49 19/08/2016
41 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 48 19/08/2016
42 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 47 19/08/2016
43 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 45-46 19/08/2016
44 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 44 15/08/2016
45 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 43 15/08/2016
46 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 42 15/08/2016
47 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 41 15/08/2016
48 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 40 09/08/2016
49 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 39 09/08/2016
50 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 38 09/08/2016
51 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 37 09/08/2016
52 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 36 09/08/2016
53 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 35 09/08/2016
54 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 34 09/08/2016
55 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 33 09/08/2016
56 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 32 09/08/2016
57 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 31 09/08/2016
58 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 30 09/08/2016
59 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 29 09/08/2016
60 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 28 09/08/2016
61 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 27 09/08/2016
62 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 26 09/08/2016
63 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 25 03/08/2016
64 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 24 31/07/2016
65 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 23 31/07/2016
66 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 22 31/07/2016
67 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 21 31/07/2016
68 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 20 31/07/2016
69 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 19 31/07/2016
70 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 18 31/07/2016
71 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 17 31/07/2016
72 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 16 31/07/2016
73 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15 31/07/2016
74 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14 31/07/2016
75 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13 31/07/2016
76 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12 31/07/2016
77 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11 31/07/2016
78 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10 31/07/2016
79 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 9 31/07/2016
80 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 8 31/07/2016
81 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 7 31/07/2016
82 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 6 31/07/2016
83 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 5 31/07/2016
84 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4 31/07/2016
85 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3 31/07/2016
86 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2 31/07/2016
87 Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1 31/07/2016

Truyện Liên Quan

Ryuuroden

Yamahara Yoshito

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

My Hero Academia

HORIKOSHI Kouhei

Vua Bếp Soma

TSUKUDA Yuuto