Hoshino, Me o Tsubutte

Hoshino, Me o Tsubutte

Tên khác: Không có
Tác giả: NAGASHII Kouhei, Ishigana
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Truyện Tranh 8
Ngày thêm: 26/08/2016

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!