Hướng Tâm Dẫn Lực

Hướng Tâm Dẫn Lực

Tên khác: Không có
Tác giả: Đồ Sơn Quân
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 23/03/2017

Cuộc đời của một vị giám đốc trẻ đã rẽ sang một hướng khác, khi anh trót yêu một cô gái đặc biệt…