Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 14/07/2017

Trời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Huyền Giới Chi Môn – Chap 38 22/02/2018
2 Huyền Giới Chi Môn – Chap 37 09/02/2018
3 Huyền Giới Chi Môn – Chap 36 02/02/2018
4 Huyền Giới Chi Môn – Chap 35 29/01/2018
5 Huyền Giới Chi Môn – Chap 34 19/01/2018
6 Huyền Giới Chi Môn – Chap 33 14/01/2018
7 Huyền Giới Chi Môn – Chap 32 06/01/2018
8 Huyền Giới Chi Môn – Chap 31 30/12/2017
9 Huyền Giới Chi Môn – Chap 30 22/12/2017
10 Huyền Giới Chi Môn – Chap 29 19/12/2017
11 Huyền Giới Chi Môn – Chap 28 13/12/2017
12 Huyền Giới Chi Môn – Chap 27 02/12/2017
13 Huyền Giới Chi Môn – Chap 26 26/11/2017
14 Huyền Giới Chi Môn – Chap 25 24/11/2017
15 Huyền Giới Chi Môn – Chap 24 17/11/2017
16 Huyền Giới Chi Môn – Chap 23 10/11/2017
17 Huyền Giới Chi Môn – Chap 22 28/10/2017
18 Huyền Giới Chi Môn – Chap 21 20/10/2017
19 Huyền Giới Chi Môn – Chap 20 13/10/2017
20 Huyền Giới Chi Môn – Chap 19 07/10/2017
21 Huyền Giới Chi Môn – Chap 18 29/09/2017
22 Huyền Giới Chi Môn – Chap 17 23/09/2017
23 Huyền Giới Chi Môn – Chap 16 18/09/2017
24 Huyền Giới Chi Môn – Chap 15 13/09/2017
25 Huyền Giới Chi Môn – Chap 14 06/09/2017
26 Huyền Giới Chi Môn – Chap 13 25/08/2017
27 Huyền Giới Chi Môn – Chap 12 18/08/2017
28 Huyền Giới Chi Môn – Chap 11 16/08/2017
29 Huyền Giới Chi Môn – Chap 10 15/08/2017
30 Huyền Giới Chi Môn – Chap 9 28/07/2017
31 Huyền Giới Chi Môn – Chap 8 27/07/2017
32 Huyền Giới Chi Môn – Chap 7 21/07/2017
33 Huyền Giới Chi Môn – Chap 6 20/07/2017
34 Huyền Giới Chi Môn – Chap 5 17/07/2017
35 Huyền Giới Chi Môn – Chap 4 17/07/2017
36 Huyền Giới Chi Môn – Chap 3 16/07/2017
37 Huyền Giới Chi Môn – Chap 2 15/07/2017
38 Huyền Giới Chi Môn – Chap 1 14/07/2017
39 Huyền Giới Chi Môn – Chap 0 14/07/2017