Huyền Hạo Chiến Ký

Huyền Hạo Chiến Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Trinh Đa Cường
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: Comic VN
Ngày thêm: 21/07/2017

Bí thuật thời cổ “Thanh Điểu Thuật” có khả năng nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển vận thế. Người tinh thông Thanh Điểu Thuật được gọi là Thanh Điểu Sư. Một trăm năm trước, Thanh Điểu Đại Sư “Thẩm Nhất” phong ấn tà thú “Kỳ Lân” trong “Huyền Hạo”. Một trăm năm sau, thiếu niên Diệp Diêu mang thiên mệnh giải khai phong ấn Huyền Hạo, bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Huyền Hạo của các Thanh Điểu Sư

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 91 09/03/2018
2 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 90 06/03/2018
3 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 89 24/02/2018
4 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 88 10/02/2018
5 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 87 03/02/2018
6 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 86 22/01/2018
7 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 86 22/01/2018
8 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 85 12/01/2018
9 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 84 08/01/2018
10 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 83 06/01/2018
11 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 82 04/01/2018
12 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 81 01/01/2018
13 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 80 31/12/2017
14 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 79 27/12/2017
15 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 78 25/12/2017
16 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 77 20/12/2017
17 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 76 18/12/2017
18 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 75 10/12/2017
19 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 74 08/12/2017
20 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 73 01/12/2017
21 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 72 21/11/2017
22 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 71 11/11/2017
23 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 70 09/11/2017
24 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 69 06/11/2017
25 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 68 29/10/2017
26 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 67 23/10/2017
27 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 66 22/10/2017
28 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 65 20/10/2017
29 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 64 17/10/2017
30 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 63 13/10/2017
31 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 62 09/10/2017
32 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 61 08/10/2017
33 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 60 06/10/2017
34 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 59 05/10/2017
35 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 58 04/10/2017
36 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 57 03/10/2017
37 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 56 01/10/2017
38 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 55 30/09/2017
39 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 54 28/09/2017
40 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 53 27/09/2017
41 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 52 26/09/2017
42 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 51 25/09/2017
43 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 50 24/09/2017
44 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 49 22/09/2017
45 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 48 20/09/2017
46 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 47 19/09/2017
47 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 46 18/09/2017
48 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 45 17/09/2017
49 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 44 15/09/2017
50 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 42 12/09/2017
51 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 41 12/09/2017
52 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 40 10/09/2017
53 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 39 09/09/2017
54 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 38 07/09/2017
55 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 37 06/09/2017
56 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 36 04/09/2017
57 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 35 02/09/2017
58 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 34 31/08/2017
59 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 33 29/08/2017
60 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 32 27/08/2017
61 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 31 19/08/2017
62 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 30 18/08/2017
63 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 29 17/08/2017
64 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 28 15/08/2017
65 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 27 12/08/2017
66 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 26 08/08/2017
67 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 25 07/08/2017
68 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 24 06/08/2017
69 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 23 05/08/2017
70 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 22 04/08/2017
71 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 21 03/08/2017
72 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 20 02/08/2017
73 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 19 31/07/2017
74 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 18 30/07/2017
75 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 17 29/07/2017
76 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 16 28/07/2017
77 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 15 27/07/2017
78 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 14 26/07/2017
79 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 13 25/07/2017
80 Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 12 24/07/2017
81 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 11 22/07/2017
82 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 10 21/07/2017
83 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 9 21/07/2017
84 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 8 21/07/2017
85 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 7 21/07/2017
86 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 6 21/07/2017
87 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 5 21/07/2017
88 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 4 21/07/2017
89 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 3 21/07/2017
90 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 2 21/07/2017
91 Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 1 21/07/2017

Truyện Liên Quan

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

Ryuuroden

Yamahara Yoshito

Mộng Tam Quốc

Đang cập nhật

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kim Dung, Phụng Hoàng