Huyễn Thú Vương

Huyễn Thú Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Hội Mạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 05/07/2016

Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Huyễn Thú Vương – Chap 188 09/10/2017
2 Huyễn Thú Vương – Chap 187 01/10/2017
3 Huyễn Thú Vương – Chap 186 20/09/2017
4 Huyễn Thú Vương – Chap 185 12/09/2017
5 Huyễn Thú Vương – Chap 184 08/09/2017
6 Huyễn Thú Vương – Chap 183 30/08/2017
7 Huyễn Thú Vương – Chap 182 23/08/2017
8 Huyễn Thú Vương – Chap 181 14/08/2017
9 Huyễn Thú Vương – Chap 180 07/08/2017
10 Huyễn Thú Vương – Chap 179 30/07/2017
11 Huyễn Thú Vương – Chap 178 24/07/2017
12 Huyễn Thú Vương – Chap 177 17/07/2017
13 Huyễn Thú Vương – Chap 176 09/07/2017
14 Huyễn Thú Vương – Chap 175 04/07/2017
15 Huyễn Thú Vương – Chap 174 29/06/2017
16 Huyễn Thú Vương – Chap 173 20/06/2017
17 Huyễn Thú Vương – Chap 172 13/06/2017
18 Huyễn Thú Vương – Chap 171 07/06/2017
19 Huyễn Thú Vương – Chap 170 30/05/2017
20 Huyễn Thú Vương – Chap 169 22/05/2017
21 Huyễn Thú Vương – Chap 168 16/05/2017
22 Huyễn Thú Vương – Chap 167 09/05/2017
23 Huyễn Thú Vương – Chap 166 04/05/2017
24 Huyễn Thú Vương – Chap 165 25/04/2017
25 Huyễn Thú Vương – Chap 164 19/04/2017
26 Huyễn Thú Vương – Chap 163 11/04/2017
27 Huyễn Thú Vương – Chap 162 07/04/2017
28 Huyễn Thú Vương – Chap 161 29/03/2017
29 Huyễn Thú Vương – Chap 160 23/03/2017
30 Huyễn Thú Vương – Chap 159 16/03/2017
31 Huyễn Thú Vương – Chap 158 11/03/2017
32 Huyễn Thú Vương – Chap 157 06/03/2017
33 Huyễn Thú Vương – Chap 156 03/03/2017
34 Huyễn Thú Vương – Chap 155 23/02/2017
35 Huyễn Thú Vương – Chap 154 16/02/2017
36 Huyễn Thú Vương – Chap 153 04/02/2017
37 Huyễn Thú Vương – Chap 152 24/01/2017
38 Huyễn Thú Vương – Chap 151 18/01/2017
39 Huyễn Thú Vương – Chap 150 14/01/2017
40 Huyễn Thú Vương – Chap 149 12/01/2017
41 Huyễn Thú Vương – Chap 148 03/01/2017
42 Huyễn Thú Vương – Chap 147 28/12/2016
43 Huyễn Thú Vương – Chap 146 26/12/2016
44 Huyễn Thú Vương – Chap 145 20/12/2016
45 Huyễn Thú Vương – Chap 144 13/12/2016
46 Huyễn Thú Vương – Chap 143 09/12/2016
47 Huyễn Thú Vương – Chap 142 05/12/2016
48 Huyễn Thú Vương – Chap 141 30/11/2016
49 Huyễn Thú Vương – Chap 140 25/11/2016
50 Huyễn Thú Vương – Chap 139 18/11/2016
51 Huyễn Thú Vương – Chap 138 14/11/2016
52 Huyễn Thú Vương – Chap 137 08/11/2016
53 Huyễn Thú Vương – Chap 136 05/11/2016
54 Huyễn Thú Vương – Chap 135 02/11/2016
55 Huyễn Thú Vương – Chap 134 27/10/2016
56 Huyễn Thú Vương – Chap 133 21/10/2016
57 Huyễn Thú Vương – Chap 132 16/10/2016
58 Huyễn Thú Vương – Chap 131 13/10/2016
59 Huyễn Thú Vương – Chap 130 08/10/2016
60 Huyễn Thú Vương – Chap 129 03/10/2016
61 Huyễn Thú Vương – Chap 128 28/09/2016
62 Huyễn Thú Vương – Chap 127 24/09/2016
63 Huyễn Thú Vương – Chap 126 20/09/2016
64 Huyễn Thú Vương – Chap 125 19/09/2016
65 Huyễn Thú Vương – Chap 124 19/09/2016
66 Huyễn Thú Vương – Chap 123 03/09/2016
67 Huyễn Thú Vương – Chap 122 30/08/2016
68 Huyễn Thú Vương – Chap 121 26/08/2016
69 Huyễn Thú Vương – Chap 120 22/08/2016
70 Huyễn Thú Vương – Chap 119 19/08/2016
71 Huyễn Thú Vương – Chap 118 15/08/2016
72 Huyễn Thú Vương – Chap 117 13/08/2016
73 Huyễn Thú Vương – Chap 116 08/08/2016
74 Huyễn Thú Vương – Chap 115 05/08/2016
75 Huyễn Thú Vương – Chap 114 02/08/2016
76 Huyễn Thú Vương – Chap 113 29/07/2016
77 Huyễn Thú Vương – Chap 112 26/07/2016
78 Huyễn Thú Vương – Chap 111 24/07/2016
79 Huyễn Thú Vương – Chap 110 22/07/2016
80 Huyễn Thú Vương – Chap 109 16/07/2016
81 Huyễn Thú Vương – Chap 108 10/07/2016
82 Huyễn Thú Vương – Chap 107 06/07/2016
83 Huyễn Thú Vương – Chap 106 05/07/2016
84 Huyễn Thú Vương – Chap 105 05/07/2016
85 Huyễn Thú Vương – Chap 104 05/07/2016
86 Huyễn Thú Vương – Chap 103 05/07/2016
87 Huyễn Thú Vương – Chap 102 05/07/2016
88 Huyễn Thú Vương – Chap 101 05/07/2016
89 Huyễn Thú Vương – Chap 100 05/07/2016
90 Huyễn Thú Vương – Chap 99 05/07/2016
91 Huyễn Thú Vương – Chap 98 05/07/2016
92 Huyễn Thú Vương – Chap 97 05/07/2016
93 Huyễn Thú Vương – Chap 96 05/07/2016
94 Huyễn Thú Vương – Chap 95 05/07/2016
95 Huyễn Thú Vương – Chap 94 05/07/2016
96 Huyễn Thú Vương – Chap 93 05/07/2016
97 Huyễn Thú Vương – Chap 92 05/07/2016
98 Huyễn Thú Vương – Chap 91 05/07/2016
99 Huyễn Thú Vương – Chap 90 05/07/2016
100 Huyễn Thú Vương – Chap 89 05/07/2016
101 Huyễn Thú Vương – Chap 88 05/07/2016
102 Huyễn Thú Vương – Chap 87 05/07/2016
103 Huyễn Thú Vương – Chap 86 05/07/2016
104 Huyễn Thú Vương – Chap 85 05/07/2016
105 Huyễn Thú Vương – Chap 84 05/07/2016
106 Huyễn Thú Vương – Chap 83 05/07/2016
107 Huyễn Thú Vương – Chap 82 05/07/2016
108 Huyễn Thú Vương – Chap 81 05/07/2016
109 Huyễn Thú Vương – Chap 80 05/07/2016
110 Huyễn Thú Vương – Chap 79 05/07/2016
111 Huyễn Thú Vương – Chap 78 05/07/2016
112 Huyễn Thú Vương – Chap 77 05/07/2016
113 Huyễn Thú Vương – Chap 76 05/07/2016
114 Huyễn Thú Vương – Chap 75 05/07/2016
115 Huyễn Thú Vương – Chap 74 05/07/2016
116 Huyễn Thú Vương – Chap 73 05/07/2016
117 Huyễn Thú Vương – Chap 72 05/07/2016
118 Huyễn Thú Vương – Chap 71 05/07/2016
119 Huyễn Thú Vương – Chap 70 05/07/2016
120 Huyễn Thú Vương – Chap 69 05/07/2016
121 Huyễn Thú Vương – Chap 68 05/07/2016
122 Huyễn Thú Vương – Chap 67 05/07/2016
123 Huyễn Thú Vương – Chap 66 05/07/2016
124 Huyễn Thú Vương – Chap 65 05/07/2016
125 Huyễn Thú Vương – Chap 64 05/07/2016
126 Huyễn Thú Vương – Chap 63 05/07/2016
127 Huyễn Thú Vương – Chap 62 05/07/2016
128 Huyễn Thú Vương – Chap 61 05/07/2016
129 Huyễn Thú Vương – Chap 60 05/07/2016
130 Huyễn Thú Vương – Chap 59 05/07/2016
131 Huyễn Thú Vương – Chap 58 05/07/2016
132 Huyễn Thú Vương – Chap 57 05/07/2016
133 Huyễn Thú Vương – Chap 56 05/07/2016
134 Huyễn Thú Vương – Chap 55 05/07/2016
135 Huyễn Thú Vương – Chap 54 05/07/2016
136 Huyễn Thú Vương – Chap 53 05/07/2016
137 Huyễn Thú Vương – Chap 52 05/07/2016
138 Huyễn Thú Vương – Chap 51 05/07/2016
139 Huyễn Thú Vương – Chap 50 05/07/2016
140 Huyễn Thú Vương – Chap 49 05/07/2016
141 Huyễn Thú Vương – Chap 48 05/07/2016
142 Huyễn Thú Vương – Chap 47 05/07/2016
143 Huyễn Thú Vương – Chap 46 05/07/2016
144 Huyễn Thú Vương – Chap 45 05/07/2016
145 Huyễn Thú Vương – Chap 44 05/07/2016
146 Huyễn Thú Vương – Chap 43 05/07/2016
147 Huyễn Thú Vương – Chap 42 05/07/2016
148 Huyễn Thú Vương – Chap 41 05/07/2016
149 Huyễn Thú Vương – Chap 40 05/07/2016
150 Huyễn Thú Vương – Chap 39 05/07/2016
151 Huyễn Thú Vương – Chap 38 05/07/2016
152 Huyễn Thú Vương – Chap 37 05/07/2016
153 Huyễn Thú Vương – Chap 36 05/07/2016
154 Huyễn Thú Vương – Chap 35 05/07/2016
155 Huyễn Thú Vương – Chap 34 05/07/2016
156 Huyễn Thú Vương – Chap 33 05/07/2016
157 Huyễn Thú Vương – Chap 32 05/07/2016
158 Huyễn Thú Vương – Chap 31 05/07/2016
159 Huyễn Thú Vương – Chap 30 05/07/2016
160 Huyễn Thú Vương – Chap 29 05/07/2016
161 Huyễn Thú Vương – Chap 28 05/07/2016
162 Huyễn Thú Vương – Chap 27 05/07/2016
163 Huyễn Thú Vương – Chap 26 05/07/2016
164 Huyễn Thú Vương – Chap 25 05/07/2016
165 Huyễn Thú Vương – Chap 24 05/07/2016
166 Huyễn Thú Vương – Chap 23 05/07/2016
167 Huyễn Thú Vương – Chap 22 05/07/2016
168 Huyễn Thú Vương – Chap 21 05/07/2016
169 Huyễn Thú Vương – Chap 20 05/07/2016
170 Huyễn Thú Vương – Chap 19 05/07/2016
171 Huyễn Thú Vương – Chap 18 05/07/2016
172 Huyễn Thú Vương – Chap 17 05/07/2016
173 Huyễn Thú Vương – Chap 16 05/07/2016
174 Huyễn Thú Vương – Chap 15 05/07/2016
175 Huyễn Thú Vương – Chap 14 05/07/2016
176 Huyễn Thú Vương – Chap 13 05/07/2016
177 Huyễn Thú Vương – Chap 12 05/07/2016
178 Huyễn Thú Vương – Chap 11 05/07/2016
179 Huyễn Thú Vương – Chap 10 05/07/2016
180 Huyễn Thú Vương – Chap 9 05/07/2016
181 Huyễn Thú Vương – Chap 8 05/07/2016
182 Huyễn Thú Vương – Chap 7 05/07/2016
183 Huyễn Thú Vương – Chap 6 05/07/2016
184 Huyễn Thú Vương – Chap 5 05/07/2016
185 Huyễn Thú Vương – Chap 4 05/07/2016
186 Huyễn Thú Vương – Chap 3 05/07/2016
187 Huyễn Thú Vương – Chap 2 05/07/2016
188 Huyễn Thú Vương – Chap 1 05/07/2016