Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

Tên khác: Giới Ma Nhân
Tác giả: Trương Tam Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 08/07/2016

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Huyết Ma Nhân – Chap 307 23/03/2018
2 Huyết Ma Nhân – Chap 306 22/03/2018
3 Huyết Ma Nhân – Chap 305 21/03/2018
4 Huyết Ma Nhân – Chap 304 19/03/2018
5 Huyết Ma Nhân – Chap 303 16/03/2018
6 Huyết Ma Nhân – Chap 302 13/03/2018
7 Huyết Ma Nhân – Chap 301 12/03/2018
8 Huyết Ma Nhân – Chap 300 10/03/2018
9 Huyết Ma Nhân – Chap 299 09/03/2018
10 Huyết Ma Nhân – Chap 298 06/03/2018
11 Huyết Ma Nhân – Chap 297 02/03/2018
12 Huyết Ma Nhân – Chap 296 01/03/2018
13 Huyết Ma Nhân – Chap 295 28/02/2018
14 Huyết Ma Nhân – Chap 294 27/02/2018
15 Huyết Ma Nhân – Chap 293 26/02/2018
16 Huyết Ma Nhân – Chap 292 25/02/2018
17 Huyết Ma Nhân – Chap 291 24/02/2018
18 Huyết Ma Nhân – Chap 290 23/02/2018
19 Huyết Ma Nhân – Chap 289 22/02/2018
20 Huyết Ma Nhân – Chap 288 21/02/2018
21 Huyết Ma Nhân – Chap 287 05/02/2018
22 Huyết Ma Nhân – Chap 286 26/01/2018
23 Huyết Ma Nhân – Chap 285 25/01/2018
24 Huyết Ma Nhân – Chap 284 19/01/2018
25 Huyết Ma Nhân – Chap 283 15/01/2018
26 Huyết Ma Nhân – Chap 282 14/01/2018
27 Huyết Ma Nhân – Chap 281 13/01/2018
28 Huyết Ma Nhân – Chap 280 13/01/2018
29 Huyết Ma Nhân – Chap 279 01/01/2018
30 Huyết Ma Nhân – Chap 278 31/12/2017
31 Huyết Ma Nhân – Chap 277 28/12/2017
32 Huyết Ma Nhân – Chap 276 24/09/2017
33 Huyết Ma Nhân – Chap 275 22/09/2017
34 Huyết Ma Nhân – Chap 274 15/09/2017
35 Huyết Ma Nhân – Chap 273 13/09/2017
36 Huyết Ma Nhân – Chap 272 09/09/2017
37 Huyết Ma Nhân – Chap 271 07/09/2017
38 Huyết Ma Nhân – Chap 270 05/09/2017
39 Huyết Ma Nhân – Chap 269 04/09/2017
40 Huyết Ma Nhân – Chap 268 28/08/2017
41 Huyết Ma Nhân – Chap 267 25/08/2017
42 Huyết Ma Nhân – Chap 266 21/08/2017
43 Huyết Ma Nhân – Chap 265 18/08/2017
44 Huyết Ma Nhân – Chap 264 10/08/2017
45 Huyết Ma Nhân – Chap 263 07/08/2017
46 Huyết Ma Nhân – Chap 262 03/08/2017
47 Huyết Ma Nhân – Chap 261 01/08/2017
48 Huyết Ma Nhân – Chap 260 30/07/2017
49 Huyết Ma Nhân – Chap 259 28/07/2017
50 Huyết Ma Nhân – Chap 258 26/07/2017
51 Huyết Ma Nhân – Chap 257 23/07/2017
52 Huyết Ma Nhân – Chap 256 19/07/2017
53 Huyết Ma Nhân – Chap 255 17/07/2017
54 Huyết Ma Nhân – Chap 254 15/07/2017
55 Huyết Ma Nhân – Chap 253 12/07/2017
56 Huyết Ma Nhân – Chap 252 09/07/2017
57 Huyết Ma Nhân – Chap 251 07/07/2017
58 Huyết Ma Nhân – Chap 250 05/07/2017
59 Huyết Ma Nhân – Chap 249 01/07/2017
60 Huyết Ma Nhân – Chap 248 23/06/2017
61 Huyết Ma Nhân – Chap 247 21/06/2017
62 Huyết Ma Nhân – Chap 246 19/06/2017
63 Huyết Ma Nhân – Chap 245 16/06/2017
64 Huyết Ma Nhân – Chap 244 11/06/2017
65 Huyết Ma Nhân – Chap 243 07/06/2017
66 Huyết Ma Nhân – Chap 242 05/06/2017
67 Huyết Ma Nhân – Chap 241 02/06/2017
68 Huyết Ma Nhân – Chap 240 28/05/2017
69 Huyết Ma Nhân – Chap 239 24/05/2017
70 Huyết Ma Nhân – Chap 238 23/05/2017
71 Huyết Ma Nhân – Chap 237 16/05/2017
72 Huyết Ma Nhân – Chap 236 15/05/2017
73 Huyết Ma Nhân – Chap 235 09/05/2017
74 Huyết Ma Nhân – Chap 234 08/05/2017
75 Huyết Ma Nhân – Chap 233 07/05/2017
76 Huyết Ma Nhân – Chap 232 05/05/2017
77 Huyết Ma Nhân – Chap 231 01/05/2017
78 Huyết Ma Nhân – Chap 230 28/04/2017
79 Huyết Ma Nhân – Chap 229 26/04/2017
80 Huyết Ma Nhân – Chap 228 24/04/2017
81 Huyết Ma Nhân – Chap 227 21/04/2017
82 Huyết Ma Nhân – Chap 226 18/04/2017
83 Huyết Ma Nhân – Chap 225 12/04/2017
84 Huyết Ma Nhân – Chap 224 10/04/2017
85 Huyết Ma Nhân – Chap 223 07/04/2017
86 Huyết Ma Nhân – Chap 222 03/04/2017
87 Huyết Ma Nhân – Chap 221 31/03/2017
88 Huyết Ma Nhân – Chap 220 29/03/2017
89 Huyết Ma Nhân – Chap 219 27/03/2017
90 Huyết Ma Nhân – Chap 218 16/03/2017
91 Huyết Ma Nhân – Chap 217 13/03/2017
92 Huyết Ma Nhân – Chap 216 11/03/2017
93 Huyết Ma Nhân – Chap 215 10/03/2017
94 Huyết Ma Nhân – Chap 214 08/03/2017
95 Huyết Ma Nhân – Chap 213 06/03/2017
96 Huyết Ma Nhân – Chap 212 27/02/2017
97 Huyết Ma Nhân – Chap 211 25/02/2017
98 Huyết Ma Nhân – Chap 210 24/02/2017
99 Huyết Ma Nhân – Chap 209 22/02/2017
100 Huyết Ma Nhân – Chap 208 20/02/2017
101 Huyết Ma Nhân – Chap 207 18/02/2017
102 Huyết Ma Nhân – Chap 206 16/02/2017
103 Huyết Ma Nhân – Chap 205 15/02/2017
104 Huyết Ma Nhân – Chap 204 13/02/2017
105 Huyết Ma Nhân – Chap 203 11/02/2017
106 Huyết Ma Nhân – Chap 202 07/02/2017
107 Huyết Ma Nhân – Chap 201 02/02/2017
108 Huyết Ma Nhân – Chap 200 18/01/2017
109 Huyết Ma Nhân – Chap 199 13/01/2017
110 Huyết Ma Nhân – Chap 198 09/01/2017
111 Huyết Ma Nhân – Chap 197 03/01/2017
112 Huyết Ma Nhân – Chap 196 31/12/2016
113 Huyết Ma Nhân – Chap 195 26/12/2016
114 Huyết Ma Nhân – Chap 194 23/12/2016
115 Huyết Ma Nhân – Chap 193 23/12/2016
116 Huyết Ma Nhân – Chap 192 17/12/2016
117 Huyết Ma Nhân – Chap 191 14/12/2016
118 Huyết Ma Nhân – Chap 190 14/12/2016
119 Huyết Ma Nhân – Chap 189 06/12/2016
120 Huyết Ma Nhân – Chap 188 01/12/2016
121 Huyết Ma Nhân – Chap 187 28/11/2016
122 Huyết Ma Nhân – Chap 186 25/11/2016
123 Huyết Ma Nhân – Chap 185 21/11/2016
124 Huyết Ma Nhân – Chap 184 18/11/2016
125 Huyết Ma Nhân – Chap 183 14/11/2016
126 Huyết Ma Nhân – Chap 182 11/11/2016
127 Huyết Ma Nhân – Chap 181 08/11/2016
128 Huyết Ma Nhân – Chap 180 05/11/2016
129 Huyết Ma Nhân – Chap 179 31/10/2016
130 Huyết Ma Nhân – Chap 178 28/10/2016
131 Huyết Ma Nhân – Chap 177 25/10/2016
132 Huyết Ma Nhân – Chap 176 21/10/2016
133 Huyết Ma Nhân – Chap 175 18/10/2016
134 Huyết Ma Nhân – Chap 174 14/10/2016
135 Huyết Ma Nhân – Chap 173 11/10/2016
136 Huyết Ma Nhân – Chap 172 08/10/2016
137 Huyết Ma Nhân – Chap 171 02/10/2016
138 Huyết Ma Nhân – Chap 170 29/09/2016
139 Huyết Ma Nhân – Chap 169 26/09/2016
140 Huyết Ma Nhân – Chap 168 22/09/2016
141 Huyết Ma Nhân – Chap 167 18/09/2016
142 Huyết Ma Nhân – Chap 166 16/09/2016
143 Huyết Ma Nhân – Chap 165 12/09/2016
144 Huyết Ma Nhân – Chap 164 10/09/2016
145 Huyết Ma Nhân – Chap 163 05/09/2016
146 Huyết Ma Nhân – Chap 162 02/09/2016
147 Huyết Ma Nhân – Chap 161 28/08/2016
148 Huyết Ma Nhân – Chap 160 26/08/2016
149 Huyết Ma Nhân – Chap 159 22/08/2016
150 Huyết Ma Nhân – Chap 158 20/08/2016
151 Huyết Ma Nhân – Chap 157 17/08/2016
152 Huyết Ma Nhân – Chap 156 15/08/2016
153 Huyết Ma Nhân – Chap 155 10/08/2016
154 Huyết Ma Nhân – Chap 154 08/08/2016
155 Huyết Ma Nhân – Chap 153 06/08/2016
156 Huyết Ma Nhân – Chap 152 02/08/2016
157 Huyết Ma Nhân – Chap 151 01/08/2016
158 Huyết Ma Nhân – Chap 150 28/07/2016
159 Huyết Ma Nhân – Chap 149 27/07/2016
160 Huyết Ma Nhân – Chap 148 24/07/2016
161 Huyết Ma Nhân – Chap 147 16/07/2016
162 Huyết Ma Nhân – Chap 146 15/07/2016
163 Huyết Ma Nhân – Chap 145 14/07/2016
164 Huyết Ma Nhân – Chap 144 13/07/2016
165 Huyết Ma Nhân – Chap 143 12/07/2016
166 Huyết Ma Nhân – Chap 142 10/07/2016
167 Huyết Ma Nhân – Chap 141 09/07/2016
168 Huyết Ma Nhân – Chap 140 08/07/2016
169 Huyết Ma Nhân – Chap 139 08/07/2016
170 Huyết Ma Nhân – Chap 138 08/07/2016
171 Huyết Ma Nhân – Chap 137 08/07/2016
172 Huyết Ma Nhân – Chap 136 08/07/2016
173 Huyết Ma Nhân – Chap 135 08/07/2016
174 Huyết Ma Nhân – Chap 134 08/07/2016
175 Huyết Ma Nhân – Chap 133 08/07/2016
176 Huyết Ma Nhân – Chap 132 08/07/2016
177 Huyết Ma Nhân – Chap 131 08/07/2016
178 Huyết Ma Nhân – Chap 130 08/07/2016
179 Huyết Ma Nhân – Chap 129 08/07/2016
180 Huyết Ma Nhân – Chap 128 08/07/2016
181 Huyết Ma Nhân – Chap 127 08/07/2016
182 Huyết Ma Nhân – Chap 126 08/07/2016
183 Huyết Ma Nhân – Chap 125 08/07/2016
184 Huyết Ma Nhân – Chap 124 08/07/2016
185 Huyết Ma Nhân – Chap 123 08/07/2016
186 Huyết Ma Nhân – Chap 122 08/07/2016
187 Huyết Ma Nhân – Chap 121 08/07/2016
188 Huyết Ma Nhân – Chap 120 08/07/2016
189 Huyết Ma Nhân – Chap 119 08/07/2016
190 Huyết Ma Nhân – Chap 118 08/07/2016
191 Huyết Ma Nhân – Chap 117 08/07/2016
192 Huyết Ma Nhân – Chap 116 08/07/2016
193 Huyết Ma Nhân – Chap 115 08/07/2016
194 Huyết Ma Nhân – Chap 114 08/07/2016
195 Huyết Ma Nhân – Chap 113 08/07/2016
196 Huyết Ma Nhân – Chap 112 08/07/2016
197 Huyết Ma Nhân – Chap 111 08/07/2016
198 Huyết Ma Nhân – Chap 110 08/07/2016
199 Huyết Ma Nhân – Chap 109 08/07/2016
200 Huyết Ma Nhân – Chap 108 08/07/2016
201 Huyết Ma Nhân – Chap 107 08/07/2016
202 Huyết Ma Nhân – Chap 106 08/07/2016
203 Huyết Ma Nhân – Chap 105 08/07/2016
204 Huyết Ma Nhân – Chap 104 08/07/2016
205 Huyết Ma Nhân – Chap 103 08/07/2016
206 Huyết Ma Nhân – Chap 102 08/07/2016
207 Huyết Ma Nhân – Chap 101 08/07/2016
208 Huyết Ma Nhân – Chap 100 08/07/2016
209 Huyết Ma Nhân – Chap 99 08/07/2016
210 Huyết Ma Nhân – Chap 98 08/07/2016
211 Huyết Ma Nhân – Chap 97 08/07/2016
212 Huyết Ma Nhân – Chap 96 08/07/2016
213 Huyết Ma Nhân – Chap 95 08/07/2016
214 Huyết Ma Nhân – Chap 94 08/07/2016
215 Huyết Ma Nhân – Chap 93 08/07/2016
216 Huyết Ma Nhân – Chap 92 08/07/2016
217 Huyết Ma Nhân – Chap 91 08/07/2016
218 Huyết Ma Nhân – Chap 90 08/07/2016
219 Huyết Ma Nhân – Chap 89 08/07/2016
220 Huyết Ma Nhân – Chap 88 08/07/2016
221 Huyết Ma Nhân – Chap 87 08/07/2016
222 Huyết Ma Nhân – Chap 86 08/07/2016
223 Huyết Ma Nhân – Chap 85 08/07/2016
224 Huyết Ma Nhân – Chap 84 08/07/2016
225 Huyết Ma Nhân – Chap 83 08/07/2016
226 Huyết Ma Nhân – Chap 82 08/07/2016
227 Huyết Ma Nhân – Chap 81 08/07/2016
228 Huyết Ma Nhân – Chap 80 08/07/2016
229 Huyết Ma Nhân – Chap 79 08/07/2016
230 Huyết Ma Nhân – Chap 78 08/07/2016
231 Huyết Ma Nhân – Chap 77 08/07/2016
232 Huyết Ma Nhân – Chap 76 08/07/2016
233 Huyết Ma Nhân – Chap 75 08/07/2016
234 Huyết Ma Nhân – Chap 74 08/07/2016
235 Huyết Ma Nhân – Chap 73 08/07/2016
236 Huyết Ma Nhân – Chap 72 08/07/2016
237 Huyết Ma Nhân – Chap 71 08/07/2016
238 Huyết Ma Nhân – Chap 70 08/07/2016
239 Huyết Ma Nhân – Chap 69 08/07/2016
240 Huyết Ma Nhân – Chap 68 08/07/2016
241 Huyết Ma Nhân – Chap 67 08/07/2016
242 Huyết Ma Nhân – Chap 66 08/07/2016
243 Huyết Ma Nhân – Chap 65 08/07/2016
244 Huyết Ma Nhân – Chap 64 08/07/2016
245 Huyết Ma Nhân – Chap 63 08/07/2016
246 Huyết Ma Nhân – Chap 62 08/07/2016
247 Huyết Ma Nhân – Chap 61 08/07/2016
248 Huyết Ma Nhân – Chap 60 08/07/2016
249 Huyết Ma Nhân – Chap 59 08/07/2016
250 Huyết Ma Nhân – Chap 58 08/07/2016
251 Huyết Ma Nhân – Chap 57 08/07/2016
252 Huyết Ma Nhân – Chap 56 08/07/2016
253 Huyết Ma Nhân – Chap 55 08/07/2016
254 Huyết Ma Nhân – Chap 54 08/07/2016
255 Huyết Ma Nhân – Chap 53 08/07/2016
256 Huyết Ma Nhân – Chap 52 08/07/2016
257 Huyết Ma Nhân – Chap 51 08/07/2016
258 Huyết Ma Nhân – Chap 50 08/07/2016
259 Huyết Ma Nhân – Chap 49 08/07/2016
260 Huyết Ma Nhân – Chap 48 08/07/2016
261 Huyết Ma Nhân – Chap 47 08/07/2016
262 Huyết Ma Nhân – Chap 46 08/07/2016
263 Huyết Ma Nhân – Chap 45 08/07/2016
264 Huyết Ma Nhân – Chap 44 08/07/2016
265 Huyết Ma Nhân – Chap 43 08/07/2016
266 Huyết Ma Nhân – Chap 42 08/07/2016
267 Huyết Ma Nhân – Chap 41 08/07/2016
268 Huyết Ma Nhân – Chap 40 08/07/2016
269 Huyết Ma Nhân – Chap 39 08/07/2016
270 Huyết Ma Nhân – Chap 38 08/07/2016
271 Huyết Ma Nhân – Chap 37 08/07/2016
272 Huyết Ma Nhân – Chap 36 08/07/2016
273 Huyết Ma Nhân – Chap 35 08/07/2016
274 Huyết Ma Nhân – Chap 34 08/07/2016
275 Huyết Ma Nhân – Chap 33 08/07/2016
276 Huyết Ma Nhân – Chap 32 08/07/2016
277 Huyết Ma Nhân – Chap 31 08/07/2016
278 Huyết Ma Nhân – Chap 30 08/07/2016
279 Huyết Ma Nhân – Chap 29 08/07/2016
280 Huyết Ma Nhân – Chap 28 08/07/2016
281 Huyết Ma Nhân – Chap 27 08/07/2016
282 Huyết Ma Nhân – Chap 26 08/07/2016
283 Huyết Ma Nhân – Chap 25 08/07/2016
284 Huyết Ma Nhân – Chap 24 08/07/2016
285 Huyết Ma Nhân – Chap 23 08/07/2016
286 Huyết Ma Nhân – Chap 22 08/07/2016
287 Huyết Ma Nhân – Chap 21 08/07/2016
288 Huyết Ma Nhân – Chap 20 08/07/2016
289 Huyết Ma Nhân – Chap 19 08/07/2016
290 Huyết Ma Nhân – Chap 18 08/07/2016
291 Huyết Ma Nhân – Chap 17 08/07/2016
292 Huyết Ma Nhân – Chap 16 08/07/2016
293 Huyết Ma Nhân – Chap 15 08/07/2016
294 Huyết Ma Nhân – Chap 14 08/07/2016
295 Huyết Ma Nhân – Chap 13 08/07/2016
296 Huyết Ma Nhân – Chap 12 08/07/2016
297 Huyết Ma Nhân – Chap 11 08/07/2016
298 Huyết Ma Nhân – Chap 10 08/07/2016
299 Huyết Ma Nhân – Chap 9 08/07/2016
300 Huyết Ma Nhân – Chap 8 08/07/2016
301 Huyết Ma Nhân – Chap 7 08/07/2016
302 Huyết Ma Nhân – Chap 6 08/07/2016
303 Huyết Ma Nhân – Chap 5 08/07/2016
304 Huyết Ma Nhân – Chap 4 08/07/2016
305 Huyết Ma Nhân – Chap 3 08/07/2016
306 Huyết Ma Nhân – Chap 2 08/07/2016
307 Huyết Ma Nhân – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Yêu Thần Ký

Đạp Tuyết Động Mạn