Khai Phong Kỳ Đàm

Khai Phong Kỳ Đàm

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Otaku FC, Truyện Tranh 8, Tuyệt Ái Lạc Thành, xiS
Ngày thêm: 09/07/2016

Một Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư, một Công Tôn Sách ôn tồn nho nhã, một Triển Chiêu chính khí lẫm liệt… Tất cả đều không xuất hiện trong bộ truyện này! =))

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 57 20/03/2018
2 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 56 18/03/2018
3 Khai Phong Kỳ Đàm – Chapter 55 20/01/2018
4 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 54 03/12/2017
5 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 53 19/11/2017
6 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 52 13/11/2017
7 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 51 11/11/2017
8 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 50 05/11/2017
9 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 49 05/11/2017
10 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 48 05/11/2017
11 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 47 05/11/2017
12 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 46 05/11/2017
13 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 45 05/11/2017
14 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 44 05/11/2017
15 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 43 05/11/2017
16 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 42 12/09/2016
17 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 41 04/08/2016
18 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 40 08/07/2016
19 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 40.1 08/07/2016
20 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 39 08/07/2016
21 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 38 08/07/2016
22 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 37 08/07/2016
23 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 36 08/07/2016
24 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 35 08/07/2016
25 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 34 08/07/2016
26 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 33 08/07/2016
27 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 32 08/07/2016
28 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 31 08/07/2016
29 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 30 08/07/2016
30 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 29 08/07/2016
31 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 28 08/07/2016
32 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 27.5 08/07/2016
33 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 27 08/07/2016
34 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 26 08/07/2016
35 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 25 08/07/2016
36 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 24 08/07/2016
37 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 23 08/07/2016
38 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 22 08/07/2016
39 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 21 08/07/2016
40 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 20 08/07/2016
41 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 19 08/07/2016
42 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 18 08/07/2016
43 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 17 08/07/2016
44 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 16 08/07/2016
45 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 15 08/07/2016
46 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 14 08/07/2016
47 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 13 08/07/2016
48 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 12.5 08/07/2016
49 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 12 08/07/2016
50 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 11 08/07/2016
51 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 10.2 08/07/2016
52 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 10.5 08/07/2016
53 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 10 08/07/2016
54 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 9 08/07/2016
55 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 8 08/07/2016
56 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 7 08/07/2016
57 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 6 08/07/2016
58 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 5 08/07/2016
59 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 4 08/07/2016
60 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3.2 08/07/2016
61 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3 08/07/2016
62 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2.2 08/07/2016
63 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2 08/07/2016
64 Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1 08/07/2016