Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!!

Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!!

Tên khác: Không có
Tác giả: Ikeyamada Go
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Kobayashi Mitsuru và Kobayashi Megumu là hai anh em song sinh. Mitsuru rất giỏi đấu kiếm và nổi tiếng với con gái còn Megumu chỉ là một cô nàng otaku giỏi lịch sử. Mọi chuyện bắt đầu khi Mitsuru và Megumu hoán đổi vị trí cho nhau…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 35 29/04/2017
2 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 34 04/09/2016
3 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 33 28/08/2016
4 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 32 21/08/2016
5 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 31 11/08/2016
6 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 30 08/07/2016
7 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 29 08/07/2016
8 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 28 08/07/2016
9 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 27 08/07/2016
10 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 26.5 08/07/2016
11 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 26 08/07/2016
12 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 25 08/07/2016
13 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 24 08/07/2016
14 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 23 08/07/2016
15 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 22 08/07/2016
16 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 21 08/07/2016
17 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 20 08/07/2016
18 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 19 08/07/2016
19 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 18 08/07/2016
20 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 17 08/07/2016
21 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 16 08/07/2016
22 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 15 08/07/2016
23 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 14 08/07/2016
24 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 13.1 08/07/2016
25 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 13 08/07/2016
26 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 12.1 08/07/2016
27 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 12 08/07/2016
28 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 11 08/07/2016
29 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 10 08/07/2016
30 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 9 08/07/2016
31 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 8 08/07/2016
32 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 7 08/07/2016
33 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 6 08/07/2016
34 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 5 08/07/2016
35 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 4 08/07/2016
36 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 3 08/07/2016
37 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 2 08/07/2016
38 Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!! – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Gintama

Hideaki Sorachi

Kingdom

Hara Yasuhisa

Nữ Hoàng Ai Cập

Chieko Hosokawa, Fumin

Hiệp Khách Giang Hồ

Yang Jae Hyun, JEON Geuk-jin

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

Higanjima

Matsumoto Koji

Gosu

Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo