La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân

La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân

Tên khác: Không có
Tác giả: Đinh Đông Tương
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 10/07/2016

Tam giới phân tranh, yêu ma quỷ quái bắt đầu trà trộn vào nhân gian, và tèn tén ten…Một cậu nhóc tên là Vương Húc Nghiêu, sở hữu trong mình khả năng trời phú là mê hoặc gá. Hãy xem cậu ta giữ gìn “trinh tiết” của mình, khi xung quanh toàn bòng bưởi đang vẫy gọi, dùng khả năng thiên bẩm đó để đi giải cứu thế giới như thế nào?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 163 11/05/2017
2 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 162 11/05/2017
3 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 161 11/05/2017
4 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 160 11/05/2017
5 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 159 11/05/2017
6 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 158 11/05/2017
7 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 157 11/05/2017
8 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 156 11/05/2017
9 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 155 11/05/2017
10 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 154 11/05/2017
11 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 153 11/05/2017
12 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 152 11/05/2017
13 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 151 11/05/2017
14 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 150 11/05/2017
15 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 149 11/05/2017
16 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 148 11/05/2017
17 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 147 11/05/2017
18 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 146 11/05/2017
19 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 145 26/04/2017
20 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 144 26/04/2017
21 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 143 26/04/2017
22 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 142 26/04/2017
23 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 141 26/04/2017
24 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 140 26/04/2017
25 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 139 10/04/2017
26 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 138 08/04/2017
27 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 137 07/04/2017
28 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 136 06/04/2017
29 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 134-135 05/04/2017
30 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 133 03/04/2017
31 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 132 02/04/2017
32 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 131 01/04/2017
33 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 130 31/03/2017
34 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 129 30/03/2017
35 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 128 29/03/2017
36 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 127 28/03/2017
37 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 126 17/01/2017
38 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 125 16/01/2017
39 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 124 16/01/2017
40 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 123 14/01/2017
41 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 122 14/01/2017
42 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 121 14/01/2017
43 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 120 14/01/2017
44 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 119 14/01/2017
45 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 118 10/01/2017
46 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 117 09/01/2017
47 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 116 07/01/2017
48 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 115 06/01/2017
49 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 114 05/01/2017
50 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 113 05/01/2017
51 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 112 03/01/2017
52 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 111 03/01/2017
53 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 109-110 01/01/2017
54 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 108 31/12/2016
55 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 107 30/12/2016
56 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 106 30/12/2016
57 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 103-105 30/12/2016
58 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 102 25/12/2016
59 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 101 24/12/2016
60 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 100 18/12/2016
61 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 99 18/12/2016
62 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 98 16/12/2016
63 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 97 16/12/2016
64 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 96 14/12/2016
65 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 95 13/12/2016
66 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 94 12/12/2016
67 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 93 11/12/2016
68 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 92 10/12/2016
69 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 91 09/12/2016
70 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 90 08/12/2016
71 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 89 07/12/2016
72 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 88 06/12/2016
73 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 87 05/12/2016
74 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 86 05/12/2016
75 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 85 05/12/2016
76 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 84 02/12/2016
77 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 83 02/12/2016
78 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 82 30/11/2016
79 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 81 29/11/2016
80 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 80 29/11/2016
81 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 79 29/11/2016
82 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 78 26/11/2016
83 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 77 25/11/2016
84 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 76 24/11/2016
85 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 75 24/11/2016
86 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 74 23/11/2016
87 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 73 21/11/2016
88 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 72 19/11/2016
89 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 71 19/11/2016
90 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 70 17/11/2016
91 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 69 16/11/2016
92 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 68 15/11/2016
93 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 66-67 14/11/2016
94 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 65 25/07/2016
95 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 64 24/07/2016
96 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 63 23/07/2016
97 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 62 22/07/2016
98 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 61 22/07/2016
99 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 60 20/07/2016
100 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 59 09/07/2016
101 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 58 09/07/2016
102 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 57 09/07/2016
103 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 56 09/07/2016
104 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 55 09/07/2016
105 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 54 09/07/2016
106 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 53 09/07/2016
107 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 52 09/07/2016
108 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 51 09/07/2016
109 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 50 09/07/2016
110 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 49 09/07/2016
111 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 48 09/07/2016
112 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 47 09/07/2016
113 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 46 09/07/2016
114 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 45 09/07/2016
115 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 44 09/07/2016
116 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 43 09/07/2016
117 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 42 09/07/2016
118 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 41 09/07/2016
119 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 40 09/07/2016
120 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 39 09/07/2016
121 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 38 09/07/2016
122 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 37 09/07/2016
123 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 36 09/07/2016
124 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 35 09/07/2016
125 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 34 09/07/2016
126 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 33 09/07/2016
127 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 32 09/07/2016
128 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 31 09/07/2016
129 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 29-30 09/07/2016
130 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 28 09/07/2016
131 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 27 09/07/2016
132 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 26 09/07/2016
133 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 25 09/07/2016
134 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 24 09/07/2016
135 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 23 09/07/2016
136 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 22 09/07/2016
137 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 21 09/07/2016
138 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 20 09/07/2016
139 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 19 09/07/2016
140 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 18 09/07/2016
141 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 17 09/07/2016
142 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 16 09/07/2016
143 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 15 09/07/2016
144 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 14 09/07/2016
145 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 13 09/07/2016
146 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12 09/07/2016
147 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11 09/07/2016
148 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 10 09/07/2016
149 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9 09/07/2016
150 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8 09/07/2016
151 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7 09/07/2016
152 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 6 09/07/2016
153 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 5 09/07/2016
154 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4 09/07/2016
155 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3 09/07/2016
156 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2 09/07/2016
157 La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1 09/07/2016

Truyện Liên Quan

Ông Xã Thú Tính Coi Nhẹ Tình Yêu

An Tiền Tuyến Động Mạn

Vương Bài Giáo Thảo

Thành Đô Cổ Khương

Nguyên Mục

Đang cập nhật

Vợ Ma

Đang cập nhật

Trăng Mờ

Byeol Seol-Lele