Lấy Sắc Tấn Công Sắc

Lấy Sắc Tấn Công Sắc

Tên khác: Không có
Tác giả: Phi Tiểu Nguyệt, Lam Dương
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , ,
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Ngày thêm: 30/08/2016

Đi rồi sớm muộn cũng phải trở về! Boss hắc đạo xinh đẹp chuyển mình một cái trở thành sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê, một trò chơi lấy sắc dụ người và chống trả sắc dụ sắp bắt đầu!