Let’s Fight Ghost

Let’s Fight Ghost

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: Blog Truyện, Kites
Ngày thêm: 13/07/2016

Một anh main tên là Park BongPal có thể nhìn, nói, nghe và thậm chí beep được cả ma. Sau đó anh gặp một cô nàng ma xinh đẹp và mọi chuyện abc xyz tiến tới…

Truyện Liên Quan

The New Gate

KAZANAMI Shinogi, MIWA Yoshiyuki

Love Tyrant

Mihoshi Megane

SEVEN

Đang cập nhật