Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 02/12/2017

Cường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn. Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Linh Kiếm Tôn – Chap 45 21/01/2018
2 Linh Kiếm Tôn – Chap 44 19/01/2018
3 Linh Kiếm Tôn – Chap 43 17/01/2018
4 Linh Kiếm Tôn – Chap 42 15/01/2018
5 Linh Kiếm Tôn – Chap 41 13/01/2018
6 Linh Kiếm Tôn – Chap 40 11/01/2018
7 Linh Kiếm Tôn – Chap 39 09/01/2018
8 Linh Kiếm Tôn – Chap 38 07/01/2018
9 Linh Kiếm Tôn – Chap 37 05/01/2018
10 Linh Kiếm Tôn – Chap 36 03/01/2018
11 Linh Kiếm Tôn – Chap 35 01/01/2018
12 Linh Kiếm Tôn – Chap 34 30/12/2017
13 Linh Kiếm Tôn – Chap 33 28/12/2017
14 Linh Kiếm Tôn – Chap 32 26/12/2017
15 Linh Kiếm Tôn – Chap 31 26/12/2017
16 Linh Kiếm Tôn – Chap 30 25/12/2017
17 Linh Kiếm Tôn – Chap 29 24/12/2017
18 Linh Kiếm Tôn – Chap 28 22/12/2017
19 Linh Kiếm Tôn – Chap 27 21/12/2017
20 Linh Kiếm Tôn – Chap 26 20/12/2017
21 Linh Kiếm Tôn – Chap 25 19/12/2017
22 Linh Kiếm Tôn – Chap 24 18/12/2017
23 Linh Kiếm Tôn – Chap 23 17/12/2017
24 Linh Kiếm Tôn – Chap 22 16/12/2017
25 Linh Kiếm Tôn – Chap 21 15/12/2017
26 Linh Kiếm Tôn – Chap 20 15/12/2017
27 Linh Kiếm Tôn – Chap 19 15/12/2017
28 Linh Kiếm Tôn – Chap 18 13/12/2017
29 Linh Kiếm Tôn – Chap 17 12/12/2017
30 Linh Kiếm Tôn – Chap 16 12/12/2017
31 Linh Kiếm Tôn – Chap 15 11/12/2017
32 Linh Kiếm Tôn – Chap 14 11/12/2017
33 Linh Kiếm Tôn – Chap 13 10/12/2017
34 Linh Kiếm Tôn – Chap 12 10/12/2017
35 Linh Kiếm Tôn – Chap 11 08/12/2017
36 Linh Kiếm Tôn – Chap 10 08/12/2017
37 Linh Kiếm Tôn – Chap 9 07/12/2017
38 Linh Kiếm Tôn – Chap 8 07/12/2017
39 Linh Kiếm Tôn – Chap 7 06/12/2017
40 Linh Kiếm Tôn – Chap 6 05/12/2017
41 Linh Kiếm Tôn – Chap 5 05/12/2017
42 Linh Kiếm Tôn – Chap 4 04/12/2017
43 Linh Kiếm Tôn – Chap 3 03/12/2017
44 Linh Kiếm Tôn – Chap 2 02/12/2017
45 Linh Kiếm Tôn – Chap 1 02/12/2017

Truyện Liên Quan

Thiên Thanh

Quách Thiếu Hiệp

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

Linh Kiếm Tôn

Đang cập nhật

Tiên Đạo Ma Hiệp

Đang cập nhật

Trảm Đạo Kỷ

Đang cập nhật

Linh Võ Đế Tôn

Đang cập nhật