Linh Võ Đế Tôn

Linh Võ Đế Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 02/12/2017

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Linh Võ Đế Tôn – Chap 48 20/01/2018
2 Linh Võ Đế Tôn – Chapter 47 18/01/2018
3 Linh Võ Đế Tôn – Chap 46 16/01/2018
4 Linh Võ Đế Tôn – Chapter 45 14/01/2018
5 Linh Võ Đế Tôn – Chap 44 12/01/2018
6 Linh Võ Đế Tôn – Chap 43 10/01/2018
7 Linh Võ Đế Tôn – Chap 42 08/01/2018
8 Linh Võ Đế Tôn – Chap 41 06/01/2018
9 Linh Võ Đế Tôn – Chap 40 04/01/2018
10 Linh Võ Đế Tôn – Chap 39 02/01/2018
11 Linh Võ Đế Tôn – Chap 38 31/12/2017
12 Linh Võ Đế Tôn – Chap 37 30/12/2017
13 Linh Võ Đế Tôn – Chap 36 28/12/2017
14 Linh Võ Đế Tôn – Chap 35 27/12/2017
15 Linh Võ Đế Tôn – Chap 34 26/12/2017
16 Linh Võ Đế Tôn – Chap 33 25/12/2017
17 Linh Võ Đế Tôn – Chap 32 24/12/2017
18 Linh Võ Đế Tôn – Chap 31 23/12/2017
19 Linh Võ Đế Tôn – Chap 30 22/12/2017
20 Linh Võ Đế Tôn – Chap 29 21/12/2017
21 Linh Võ Đế Tôn – Chap 28 20/12/2017
22 Linh Võ Đế Tôn – Chap 27 19/12/2017
23 Linh Võ Đế Tôn – Chap 26 18/12/2017
24 Linh Võ Đế Tôn – Chap 25 17/12/2017
25 Linh Võ Đế Tôn – Chap 24 16/12/2017
26 Linh Võ Đế Tôn – Chap 23 15/12/2017
27 Linh Võ Đế Tôn – Chap 22 15/12/2017
28 Linh Võ Đế Tôn – Chap 21 14/12/2017
29 Linh Võ Đế Tôn – Chap 20 14/12/2017
30 Linh Võ Đế Tôn – Chap 19 14/12/2017
31 Linh Võ Đế Tôn – Chap 18 13/12/2017
32 Linh Võ Đế Tôn – Chap 17 13/12/2017
33 Linh Võ Đế Tôn – Chap 16 12/12/2017
34 Linh Võ Đế Tôn – Chap 15 12/12/2017
35 Linh Võ Đế Tôn – Chap 14 12/12/2017
36 Linh Võ Đế Tôn – Chap 13 11/12/2017
37 Linh Võ Đế Tôn – Chap 12 09/12/2017
38 Linh Võ Đế Tôn – Chap 11 09/12/2017
39 Linh Võ Đế Tôn – Chap 10 08/12/2017
40 Linh Võ Đế Tôn – Chap 9 08/12/2017
41 Linh Võ Đế Tôn – Chap 8 07/12/2017
42 Linh Võ Đế Tôn – Chap 7 07/12/2017
43 Linh Võ Đế Tôn – Chap 6 06/12/2017
44 Linh Võ Đế Tôn – Chap 5 06/12/2017
45 Linh Võ Đế Tôn – Chap 4 05/12/2017
46 Linh Võ Đế Tôn – Chap 3 05/12/2017
47 Linh Võ Đế Tôn – Chap 2 04/12/2017
48 Linh Võ Đế Tôn – Chap 1 02/12/2017

Truyện Liên Quan

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

Linh Kiếm Tôn

Đang cập nhật

Thiên Thanh

Quách Thiếu Hiệp

Tiên Đạo Ma Hiệp

Đang cập nhật

Trảm Đạo Kỷ

Đang cập nhật

Linh Võ Đế Tôn

Đang cập nhật