Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta

Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: NTruyện (Lam Thụy Miên), Phượng Vũ Đài
Ngày thêm: 15/05/2017

Hắn là Tu La, là kẻ khát máu mà người người nghe đến đều biến sắc nhưng lại chỉ sủng ái duy nhất nàng. Tẩm cung , hắn mở áo trên ngực ra nằm trên giường: “Ái phi, Cô đói rồi” (Cô là cách xưng của vua chúa thời xưa). Nữ nhân nào đó lại chống đối, càng thế khiến hắn càng kêu thuận miệng, hất tà áo cúi người cắn lên cổ hắn: “Thật trùng hợp, ta cũng đói bụng rồi!”. Đôi mắt màu đỏ, giọng nói trầm thấp, người nào đó nằm dưới và vật lên. Đêm trăng mờ ảo, thời tiết này: “Ăn thịt người” rất tốt…!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 46 24/03/2018
2 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 45 17/03/2018
3 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 44 09/03/2018
4 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 43 04/03/2018
5 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 42 23/02/2018
6 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 41 16/02/2018
7 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 40 09/02/2018
8 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 39 03/02/2018
9 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 38 27/01/2018
10 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 37 20/01/2018
11 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 36 13/01/2018
12 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 35 06/01/2018
13 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 34 30/12/2017
14 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 33 22/12/2017
15 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 32 15/12/2017
16 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 31 08/12/2017
17 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 30 02/12/2017
18 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 29 25/11/2017
19 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 28 17/11/2017
20 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 27 10/11/2017
21 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 26 03/11/2017
22 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 25 27/10/2017
23 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 24 20/10/2017
24 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 23 13/10/2017
25 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 22 06/10/2017
26 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 21 29/09/2017
27 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 20 22/09/2017
28 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 19 15/09/2017
29 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 18 08/09/2017
30 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 17 31/08/2017
31 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 16 25/08/2017
32 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 15 17/08/2017
33 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 14 11/08/2017
34 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 13 10/08/2017
35 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 12 28/07/2017
36 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 11 20/07/2017
37 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 10 17/07/2017
38 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 9 12/07/2017
39 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8 08/07/2017
40 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7 02/07/2017
41 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6 02/07/2017
42 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5 13/06/2017
43 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4 09/06/2017
44 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3 29/05/2017
45 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2 25/05/2017
46 Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1 15/05/2017