Long Vương Đi Học

Long Vương Đi Học

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 30/09/2016

Ở xã hội loài người và những thế lực phi loài người cùng sinh sống, 4 anh em Long Vương vì để trở về Thiên giới, phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Long Vương Đi Học – Chap 36 07/04/2017
2 Long Vương Đi Học – Chap 35 06/03/2017
3 Long Vương Đi Học – Chap 34 29/12/2016
4 Long Vương Đi Học – Chap 33 27/12/2016
5 Long Vương Đi Học – Chap 32 19/12/2016
6 Long Vương Đi Học – Chap 31 14/12/2016
7 Long Vương Đi Học – Chap 30 04/12/2016
8 Long Vương Đi Học – Chap 29 18/11/2016
9 Long Vương Đi Học – Chap 28 16/11/2016
10 Long Vương Đi Học – Chap 27 13/11/2016
11 Long Vương Đi Học – Chap 26 12/11/2016
12 Long Vương Đi Học – Chap 25 10/11/2016
13 Long Vương Đi Học – Chap 24 08/11/2016
14 Long Vương Đi Học – Chap 23 06/11/2016
15 Long Vương Đi Học – Chap 22 04/11/2016
16 Long Vương Đi Học – Chap 21 02/11/2016
17 Long Vương Đi Học – Chap 20 31/10/2016
18 Long Vương Đi Học – Chap 19 29/10/2016
19 Long Vương Đi Học – Chap 18 27/10/2016
20 Long Vương Đi Học – Chap 17 25/10/2016
21 Long Vương Đi Học – Chap 16 23/10/2016
22 Long Vương Đi Học – Chap 15 23/10/2016
23 Long Vương Đi Học – Chap 14 19/10/2016
24 Long Vương Đi Học – Chap 13 17/10/2016
25 Long Vương Đi Học – Chap 12 15/10/2016
26 Long Vương Đi Học – Chap 11 13/10/2016
27 Long Vương Đi Học – Chap 10 03/10/2016
28 Long Vương Đi Học – Chap 9 02/10/2016
29 Long Vương Đi Học – Chap 8 01/10/2016
30 Long Vương Đi Học – Chap 7 29/09/2016
31 Long Vương Đi Học – Chap 6 29/09/2016
32 Long Vương Đi Học – Chap 5 29/09/2016
33 Long Vương Đi Học – Chap 4 29/09/2016
34 Long Vương Đi Học – Chap 3 29/09/2016
35 Long Vương Đi Học – Chap 2 29/09/2016
36 Long Vương Đi Học – Chap 1 29/09/2016

Truyện Liên Quan

Vương Bài Giáo Thảo

Thành Đô Cổ Khương

Vợ Ma

Đang cập nhật

Trăng Mờ

Byeol Seol-Lele