Looking for Clotho

Looking for Clotho

Tên khác: Không có
Tác giả: Hắc Mạch
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: Tuổi Thơ Dữ Dội
Ngày thêm: 27/12/2016

Sinh mệnh của con người rốt cuộc nằm trong tay ai???