Lưỡng Bất Nghi

Lưỡng Bất Nghi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 16/08/2016

Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Lưỡng Bất Nghi – Chap 82 19/11/2017
2 Lưỡng Bất Nghi – Chap 81 12/11/2017
3 Lưỡng Bất Nghi – Chap 80 05/11/2017
4 Lưỡng Bất Nghi – Chap 79.5 01/11/2017
5 Lưỡng Bất Nghi – Chap 79 29/10/2017
6 Lưỡng Bất Nghi – Chap 78 22/10/2017
7 Lưỡng Bất Nghi – Chap 77 15/10/2017
8 Lưỡng Bất Nghi – Chap 76 08/10/2017
9 Lưỡng Bất Nghi – Chap 75 01/10/2017
10 Lưỡng Bất Nghi – Chap 74.5 01/10/2017
11 Lưỡng Bất Nghi – Chap 74 24/09/2017
12 Lưỡng Bất Nghi – Chap 73 17/09/2017
13 Lưỡng Bất Nghi – Chap 72 10/09/2017
14 Lưỡng Bất Nghi – Chap 71 03/09/2017
15 Lưỡng Bất Nghi – Chap 70 27/08/2017
16 Lưỡng Bất Nghi – Chap 69 20/08/2017
17 Lưỡng Bất Nghi – Chap 68 17/08/2017
18 Lưỡng Bất Nghi – Chap 67 13/08/2017
19 Lưỡng Bất Nghi – Chap 66 10/08/2017
20 Lưỡng Bất Nghi – Chap 65 10/08/2017
21 Lưỡng Bất Nghi – Chap 64 06/08/2017
22 Lưỡng Bất Nghi – Chap 63 30/07/2017
23 Lưỡng Bất Nghi – Chap 62 27/07/2017
24 Lưỡng Bất Nghi – Chap 61 23/07/2017
25 Lưỡng Bất Nghi – Chap 60 20/07/2017
26 Lưỡng Bất Nghi – Chap 59 16/07/2017
27 Lưỡng Bất Nghi – Chap 58 09/07/2017
28 Lưỡng Bất Nghi – Chap 57 02/07/2017
29 Lưỡng Bất Nghi – Chap 56 25/06/2017
30 Lưỡng Bất Nghi – Chap 55 18/06/2017
31 Lưỡng Bất Nghi – Chap 54 11/06/2017
32 Lưỡng Bất Nghi – Chap 53 04/06/2017
33 Lưỡng Bất Nghi – Chap 52 28/05/2017
34 Lưỡng Bất Nghi – Chap 51 21/05/2017
35 Lưỡng Bất Nghi – Chap 50 14/05/2017
36 Lưỡng Bất Nghi – Chap 49 07/05/2017
37 Lưỡng Bất Nghi – Chap 48.5 01/05/2017
38 Lưỡng Bất Nghi – Chap 48 23/04/2017
39 Lưỡng Bất Nghi – Chap 47 16/04/2017
40 Lưỡng Bất Nghi – Chap 46 09/04/2017
41 Lưỡng Bất Nghi – Chap 45 03/04/2017
42 Lưỡng Bất Nghi – Chap 44 26/03/2017
43 Lưỡng Bất Nghi – Chap 43 19/03/2017
44 Lưỡng Bất Nghi – Chap 42 12/03/2017
45 Lưỡng Bất Nghi – Chap 41 05/03/2017
46 Lưỡng Bất Nghi – Chap 40 26/02/2017
47 Lưỡng bất nghi – Chap 39 19/02/2017
48 Lưỡng Bất Nghi – Chap 38 12/02/2017
49 Lưỡng Bất Nghi – Chap 37 05/02/2017
50 Lưỡng Bất Nghi – Chap 36 30/01/2017
51 Lưỡng Bất Nghi – Chap 35 22/01/2017
52 Lưỡng Bất Nghi – Chap 34 15/01/2017
53 Lưỡng Bất Nghi – Chap 33 08/01/2017
54 Lưỡng Bất Nghi – Chap 32 02/01/2017
55 Lưỡng Bất Nghi – Chap 31.5 25/12/2016
56 Lưỡng Bất Nghi – Chap 31 19/12/2016
57 Lưỡng Bất Nghi – Chap 30 12/12/2016
58 Lưỡng Bất Nghi – Chap 29 04/12/2016
59 Lưỡng Bất Nghi – Chap 28 02/12/2016
60 Lưỡng Bất Nghi – Chap 27 27/11/2016
61 Lưỡng Bất Nghi – Chap 26 25/11/2016
62 Lưỡng Bất Nghi – Chap 25 20/11/2016
63 Lưỡng Bất Nghi – Chap 24 13/11/2016
64 Lưỡng Bất Nghi – Chap 23 06/11/2016
65 Lưỡng Bất Nghi – Chap 22 31/10/2016
66 Lưỡng Bất Nghi – Chap 21 23/10/2016
67 Lưỡng Bất Nghi – Chap 20 16/10/2016
68 Lưỡng Bất Nghi – Chap 19 13/10/2016
69 Lưỡng Bất Nghi – Chap 18 09/10/2016
70 Lưỡng Bất Nghi – Chap 17 06/10/2016
71 Lưỡng Bất Nghi – Chap 16 02/10/2016
72 Lưỡng Bất Nghi – Chap 15 29/09/2016
73 Lưỡng Bất Nghi – Chap 14 25/09/2016
74 Lưỡng Bất Nghi – Chap 13 24/09/2016
75 Lưỡng Bất Nghi – Chap 12 18/09/2016
76 Lưỡng Bất Nghi – Chap 11 12/09/2016
77 Lưỡng Bất Nghi – Chap 10 04/09/2016
78 Lưỡng Bất Nghi – Chap 9 28/08/2016
79 Lưỡng Bất Nghi – Chap 8 21/08/2016
80 Lưỡng Bất Nghi – Chap 7 18/08/2016
81 Lưỡng Bất Nghi – Chap 6 17/08/2016
82 Lưỡng Bất Nghi – Chap 5 17/08/2016
83 Lưỡng Bất Nghi – Chap 4 16/08/2016
84 Lưỡng Bất Nghi – Chap 3 16/08/2016
85 Lưỡng Bất Nghi – Chap 2 16/08/2016
86 Lưỡng Bất Nghi – Chap 1 16/08/2016