Lưu Luyến Tinh Diệu

Lưu Luyến Tinh Diệu

Tên khác: Yêu Phải Minh Tinh
Tác giả: Bố Bố Tinh Cầu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 29/08/2016

Động cơ gia nhập vào giới showbiz là không thuần khiết. Đóng vai quần chúng qua đường là không thèm để ý. Mà diễn cùng với nam thần thì thành thói quen. Lâm Hướng Nam, sinh ra đã là mệnh, tâm thì càng buồn cười hơn, ôm mộng báo thù, cường thế viết lại kịch bản cũ rích của giới showbiz!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 94 22/03/2018
2 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 93 19/03/2018
3 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 92 13/03/2018
4 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 91 28/02/2018
5 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 90.5 28/02/2018
6 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 90 11/02/2018
7 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 89 09/02/2018
8 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 88 30/01/2018
9 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 87 28/01/2018
10 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 86 25/01/2018
11 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 85 10/01/2018
12 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 84 02/01/2018
13 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 83 26/12/2017
14 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 81 03/12/2017
15 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 80 25/11/2017
16 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 79 20/11/2017
17 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 78 12/11/2017
18 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 77 08/11/2017
19 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 76 29/10/2017
20 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 75 22/10/2017
21 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 74 15/10/2017
22 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 73 08/10/2017
23 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 72 01/10/2017
24 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 71 24/09/2017
25 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 70 19/09/2017
26 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 69 12/09/2017
27 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 68 11/09/2017
28 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 67 20/08/2017
29 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 66 13/08/2017
30 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 65 10/08/2017
31 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 64 09/08/2017
32 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 63 08/08/2017
33 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 62 07/08/2017
34 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 61 06/08/2017
35 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 60 05/08/2017
36 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 59 04/08/2017
37 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 58 03/08/2017
38 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 57 01/08/2017
39 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 56 31/07/2017
40 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 55 30/07/2017
41 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 54 29/07/2017
42 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 53 28/07/2017
43 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 52 28/07/2017
44 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 51 27/07/2017
45 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 50 26/07/2017
46 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 49 26/07/2017
47 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 48 25/07/2017
48 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 47 05/05/2017
49 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 46 04/05/2017
50 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 45 03/05/2017
51 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 44 02/05/2017
52 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 43 02/05/2017
53 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 42 01/05/2017
54 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 41 01/05/2017
55 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 40 01/05/2017
56 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 39 30/04/2017
57 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 38 30/04/2017
58 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 37 16/04/2017
59 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 36 11/04/2017
60 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 35 14/01/2017
61 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 34 13/01/2017
62 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 33 12/01/2017
63 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 32 21/12/2016
64 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 31 02/12/2016
65 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 30 30/11/2016
66 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 29 30/11/2016
67 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 28 09/11/2016
68 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 27 06/11/2016
69 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 26 29/10/2016
70 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 25 16/10/2016
71 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 24 02/10/2016
72 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 23 27/09/2016
73 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 22 18/09/2016
74 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 21 12/09/2016
75 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 20 12/09/2016
76 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 19 12/09/2016
77 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 18 11/09/2016
78 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 17 11/09/2016
79 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 16.2 10/09/2016
80 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 16 10/09/2016
81 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 15 10/09/2016
82 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 14 10/09/2016
83 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 13 09/09/2016
84 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 12 09/09/2016
85 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11 09/09/2016
86 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10 09/09/2016
87 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9 09/09/2016
88 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8 08/09/2016
89 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7 07/09/2016
90 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6 04/09/2016
91 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5 03/09/2016
92 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4 01/09/2016
93 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3 30/08/2016
94 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2 30/08/2016
95 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1 29/08/2016