Lưu Luyến Không Rời

Lưu Luyến Không Rời

Tên khác: Không có
Tác giả: Bố Bố Tinh Cầu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 30/03/2017

Hắn là nam nhân không biết thế nào là yêu thương, cần phải học thế nào là trách nhiệm, thế nào là ôn nhu. Nàng là cô gái sợ hãi yêu đương, từ trốn tránh vận mệnh của chính mình đến dũng cảm đối mặt hết thảy…