Luyện Ngục Trọng Sinh

Luyện Ngục Trọng Sinh

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 20/02/2017

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 109 23/01/2018
2 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 108 22/01/2018
3 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 107 18/01/2018
4 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 106 17/01/2018
5 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 105 14/01/2018
6 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 104 11/01/2018
7 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 103 10/01/2018
8 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 102 02/01/2018
9 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 101 01/01/2018
10 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 100 29/12/2017
11 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 99 25/12/2017
12 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 98 21/12/2017
13 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 97 13/12/2017
14 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 96 12/12/2017
15 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 95 10/12/2017
16 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 94 09/12/2017
17 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 93 02/12/2017
18 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 92 30/11/2017
19 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 91 29/11/2017
20 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 90 28/11/2017
21 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 89 27/11/2017
22 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 88 26/11/2017
23 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 87 25/11/2017
24 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 86 23/11/2017
25 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 85 21/11/2017
26 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 84 20/11/2017
27 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 83 19/11/2017
28 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 82 18/11/2017
29 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 81 17/11/2017
30 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 80 16/11/2017
31 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 79 15/11/2017
32 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 78 13/11/2017
33 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 77 11/11/2017
34 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 76 09/11/2017
35 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 75 07/11/2017
36 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 74 05/11/2017
37 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 73 03/11/2017
38 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 72 02/11/2017
39 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 71 29/10/2017
40 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 70 28/10/2017
41 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 69 26/10/2017
42 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 68 25/10/2017
43 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 67 24/10/2017
44 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 66 23/10/2017
45 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 65 22/10/2017
46 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 64 21/10/2017
47 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 63 20/10/2017
48 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 62 18/10/2017
49 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 61 16/10/2017
50 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 60 15/10/2017
51 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 59 14/10/2017
52 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 58 13/10/2017
53 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 57 12/10/2017
54 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 56 11/10/2017
55 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 55 10/10/2017
56 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 54 30/09/2017
57 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 53 29/09/2017
58 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 52 28/09/2017
59 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 51 27/09/2017
60 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 50 22/09/2017
61 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 49 21/09/2017
62 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 48 20/09/2017
63 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 47 13/09/2017
64 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 46 12/09/2017
65 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 45 09/09/2017
66 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 44 08/09/2017
67 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 43 06/09/2017
68 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 42 05/09/2017
69 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 41 04/09/2017
70 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 40 03/09/2017
71 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 39 03/09/2017
72 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 38 01/09/2017
73 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 37 31/08/2017
74 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 36 30/08/2017
75 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 35 29/08/2017
76 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 34 28/08/2017
77 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 33 27/08/2017
78 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 32 26/08/2017
79 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 31 25/08/2017
80 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 30 24/08/2017
81 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 29 23/08/2017
82 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 28 23/08/2017
83 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 27 22/08/2017
84 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 26 22/08/2017
85 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 25 21/08/2017
86 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 24 21/08/2017
87 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 23 20/08/2017
88 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 22 19/08/2017
89 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 21 18/08/2017
90 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 20 14/04/2017
91 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 19 13/04/2017
92 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18 06/04/2017
93 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17 02/04/2017
94 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16 24/03/2017
95 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15 22/03/2017
96 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14 18/03/2017
97 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13 17/03/2017
98 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12 16/03/2017
99 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11 14/03/2017
100 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10 13/03/2017
101 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9 12/03/2017
102 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8 11/03/2017
103 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7 01/03/2017
104 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6 25/02/2017
105 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5 24/02/2017
106 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4 23/02/2017
107 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3 22/02/2017
108 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2 21/02/2017
109 Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1 20/02/2017