Mỹ Nhân Làm Tướng

Mỹ Nhân Làm Tướng

Tên khác: Không có
Tác giả: Chi Trăn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: A3 Manga, Tố Nhi, TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 03/08/2016

Một nữ tướng quân anh dũng hung hãn, tỉnh dậy biến thành một cô gái yếu đuối. Đối mặt với sự ân sủng của hoàng đế lại càng muốn ra sa trường bảo vệ quốc gia? Nhưng mà hoàng ân cuồn cuộn như vậy, cô phải làm thế nào cho phải đây?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 62 19/10/2017
2 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 61 12/10/2017
3 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 60 27/09/2017
4 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 59 17/09/2017
5 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 58 07/09/2017
6 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 57 30/08/2017
7 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 56 22/08/2017
8 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 55 16/08/2017
9 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 54 10/08/2017
10 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 53 02/08/2017
11 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 52 27/07/2017
12 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 51 21/07/2017
13 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 50 18/07/2017
14 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 49 14/07/2017
15 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 48 13/07/2017
16 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 47 05/07/2017
17 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 46 28/06/2017
18 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 45 21/06/2017
19 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 44 15/06/2017
20 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 43 07/06/2017
21 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 42 19/05/2017
22 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 41 12/05/2017
23 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 40 09/05/2017
24 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 39 30/04/2017
25 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 38 27/04/2017
26 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 37 16/04/2017
27 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 36 11/04/2017
28 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 35 31/03/2017
29 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 34 23/03/2017
30 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 33 16/03/2017
31 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 32 14/03/2017
32 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 31 11/03/2017
33 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 30 09/03/2017
34 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 29 08/03/2017
35 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 28 05/03/2017
36 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 27 03/03/2017
37 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 26 28/02/2017
38 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 25 26/02/2017
39 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 24 25/02/2017
40 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 23 23/02/2017
41 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 22 21/02/2017
42 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 21 18/02/2017
43 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 20 17/02/2017
44 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 19 13/02/2017
45 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 18 12/02/2017
46 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 17 11/02/2017
47 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 16 09/02/2017
48 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 15 07/02/2017
49 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 14 20/01/2017
50 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 13 29/10/2016
51 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 12 18/10/2016
52 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 11 18/10/2016
53 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 10 06/10/2016
54 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 9 28/09/2016
55 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 8 21/09/2016
56 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 7 14/09/2016
57 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 6 06/09/2016
58 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 5 30/08/2016
59 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 4 23/08/2016
60 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3 16/08/2016
61 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2 09/08/2016
62 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1 03/08/2016