Mỹ Nhân Làm Tướng

Mỹ Nhân Làm Tướng

Tên khác: Không có
Tác giả: Chi Trăn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: A3 Manga, Tố Nhi, TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 03/08/2016

Một nữ tướng quân anh dũng hung hãn, tỉnh dậy biến thành một cô gái yếu đuối. Đối mặt với sự ân sủng của hoàng đế lại càng muốn ra sa trường bảo vệ quốc gia? Nhưng mà hoàng ân cuồn cuộn như vậy, cô phải làm thế nào cho phải đây?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 45 21/06/2017
2 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 44 15/06/2017
3 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 43 07/06/2017
4 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 42 19/05/2017
5 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 41 12/05/2017
6 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 40 09/05/2017
7 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 39 30/04/2017
8 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 38 27/04/2017
9 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 37 16/04/2017
10 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 36 11/04/2017
11 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 35 31/03/2017
12 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 34 23/03/2017
13 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 33 16/03/2017
14 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 32 14/03/2017
15 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 31 11/03/2017
16 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 30 09/03/2017
17 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 29 08/03/2017
18 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 28 05/03/2017
19 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 27 03/03/2017
20 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 26 28/02/2017
21 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 25 26/02/2017
22 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 24 25/02/2017
23 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 23 23/02/2017
24 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 22 21/02/2017
25 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 21 18/02/2017
26 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 20 17/02/2017
27 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 19 13/02/2017
28 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 18 12/02/2017
29 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 17 11/02/2017
30 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 16 09/02/2017
31 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 15 07/02/2017
32 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 14 20/01/2017
33 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 13 29/10/2016
34 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 12 18/10/2016
35 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 11 18/10/2016
36 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 10 06/10/2016
37 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 9 28/09/2016
38 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 8 21/09/2016
39 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 7 14/09/2016
40 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 6 06/09/2016
41 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 5 30/08/2016
42 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 4 23/08/2016
43 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 3 16/08/2016
44 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 2 09/08/2016
45 Mỹ Nhân Làm Tướng – Chap 1 03/08/2016