Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai

Tên khác: Thất Hình Đại Tội, The Seven Deadly Sins
Tác giả: Suzuki Nakaba
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

“Thất đại ác nhân”, một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các “hiệp sĩ thánh chiến” mặc dù vẫn còn một số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm một cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Nanatsu no Taizai – Chap 258 20/03/2018
2 Nanatsu no Taizai – Chap 257 12/03/2018
3 Nanatsu no Taizai – Chap 256 12/03/2018
4 Nanatsu no Taizai – Chap 255 12/03/2018
5 Nanatsu no Taizai – Chap 254 12/03/2018
6 Nanatsu no Taizai – Chap 253 12/03/2018
7 Nanatsu no Taizai – Chap 252 12/03/2018
8 Nanatsu no Taizai – Chap 251 12/03/2018
9 Nanatsu no Taizai – Chap 250 30/01/2018
10 Nanatsu no Taizai – Chap 249 15/01/2018
11 Nanatsu no Taizai – Chap 248 15/01/2018
12 Nanatsu no Taizai – Chap 247 15/12/2017
13 Nanatsu no Taizai – Chap 246 15/12/2017
14 Nanatsu no Taizai – Chap 245 14/12/2017
15 Nanatsu no Taizai – Chap 244 27/11/2017
16 Nanatsu no Taizai – Chap 243 23/11/2017
17 Nanatsu no Taizai – Chap 242 13/11/2017
18 Nanatsu no Taizai – Chap 241 13/11/2017
19 Nanatsu no Taizai – Chap 240 07/11/2017
20 Nanatsu no Taizai – Chap 239 25/10/2017
21 Nanatsu no Taizai – Chap 238 25/10/2017
22 Nanatsu no Taizai – Chap 237.5 17/10/2017
23 Nanatsu no Taizai – Chap 237 07/10/2017
24 Nanatsu no Taizai – Chap 236 07/10/2017
25 Nanatsu no Taizai – Chap 235 21/09/2017
26 Nanatsu no Taizai – Chap 234 20/09/2017
27 Nanatsu no Taizai – Chap 233 06/09/2017
28 Nanatsu no Taizai – Chap 232 30/08/2017
29 Nanatsu no Taizai – Chap 231 30/08/2017
30 Nanatsu no Taizai – Chap 230 29/08/2017
31 Nanatsu no Taizai – Chap 229 08/08/2017
32 Nanatsu no Taizai – Chap 228 30/07/2017
33 Nanatsu no Taizai – Chap 227 28/07/2017
34 Nanatsu no Taizai – Chap 226 27/07/2017
35 Nanatsu no Taizai – Chap 225 21/07/2017
36 Nanatsu no Taizai – Chap 224 10/07/2017
37 Nanatsu no Taizai – Chap 223 30/06/2017
38 Nanatsu no Taizai – Chap 222 23/06/2017
39 Nanatsu no Taizai – Chap 221 16/06/2017
40 Nanatsu no Taizai – Chap 220 16/06/2017
41 Nanatsu no Taizai – Chap 219.5 03/06/2017
42 Nanatsu no Taizai – Chap 219 03/06/2017
43 Nanatsu no Taizai – Chap 218 27/05/2017
44 Nanatsu no Taizai – Chap 217 19/05/2017
45 Nanatsu no Taizai – Chap 216 11/05/2017
46 Nanatsu no Taizai – Chap 215 28/04/2017
47 Nanatsu no Taizai – Chap 214 28/04/2017
48 Nanatsu no Taizai – Chap 213 16/04/2017
49 Nanatsu no Taizai – Chap 212 11/04/2017
50 Nanatsu no Taizai – Chap 211.5 03/04/2017
51 Nanatsu no Taizai – Chap 211 23/03/2017
52 Nanatsu no Taizai – Chap 210 19/03/2017
53 Nanatsu no Taizai – Chap 209 12/03/2017
54 Nanatsu no Taizai – Chap 208 26/02/2017
55 Nanatsu no Taizai – Chap 207 24/02/2017
56 Nanatsu no Taizai – Chap 206 20/02/2017
57 Nanatsu no Taizai – Chap 205 12/02/2017
58 Nanatsu no Taizai – Chap 204 05/02/2017
59 Nanatsu no Taizai – Chap 203.1 05/02/2017
60 Nanatsu no Taizai – Chap 203 04/02/2017
61 Nanatsu no Taizai – Chap 202.1 25/01/2017
62 Nanatsu no Taizai – Chap 202 16/01/2017
63 Nanatsu no Taizai – Chap 201.8 14/01/2017
64 Nanatsu no Taizai – Chap 201.7 27/12/2016
65 Nanatsu no Taizai – Chap 201.6 17/12/2016
66 Nanatsu no Taizai – Chap 201.5 13/12/2016
67 Nanatsu no Taizai – Chap 201 05/12/2016
68 Nanatsu no Taizai – Chap 200 29/11/2016
69 Nanatsu no Taizai – Chap 201 28/11/2016
70 Nanatsu no Taizai – Chap 199 22/11/2016
71 Nanatsu no Taizai – Chap 198 31/10/2016
72 Nanatsu no Taizai – Chap 197 24/10/2016
73 Nanatsu no Taizai – Chap 196 17/10/2016
74 Nanatsu no Taizai – Chap 195 08/10/2016
75 Nanatsu no Taizai – Chap 194 03/10/2016
76 Nanatsu no Taizai – Chap 193.5 28/09/2016
77 Nanatsu no Taizai – Chap 193 26/09/2016
78 Nanatsu no Taizai – Chap 192 17/09/2016
79 Nanatsu no Taizai – Chap 191 12/09/2016
80 Nanatsu no Taizai – Chap 190 08/09/2016
81 Nanatsu no Taizai – Chap 189 01/09/2016
82 Nanatsu no Taizai – Chap 188 26/08/2016
83 Nanatsu no Taizai – Chap 187 22/08/2016
84 Nanatsu no Taizai – Chap 186 09/08/2016
85 Nanatsu no Taizai – Chap 185 09/08/2016
86 Nanatsu no Taizai – Chap 184 09/08/2016
87 Nanatsu no Taizai – Chap 183 09/08/2016
88 Nanatsu no Taizai – Chap 182 08/07/2016
89 Nanatsu no Taizai – Chap 181 08/07/2016
90 Nanatsu no Taizai – Chap 180 08/07/2016
91 Nanatsu no Taizai – Chap 179 08/07/2016
92 Nanatsu no Taizai – Chap 178 08/07/2016
93 Nanatsu no Taizai – Chap 177 08/07/2016
94 Nanatsu no Taizai – Chap 176 08/07/2016
95 Nanatsu no Taizai – Chap 175 08/07/2016
96 Nanatsu no Taizai – Chap 174 08/07/2016
97 Nanatsu no Taizai – Chap 173 08/07/2016
98 Nanatsu no Taizai – Chap 172 08/07/2016
99 Nanatsu no Taizai – Chap 171 08/07/2016
100 Nanatsu no Taizai – Chap 170 08/07/2016
101 Nanatsu no Taizai – Chap 169 08/07/2016
102 Nanatsu no Taizai – Chap 168 08/07/2016
103 Nanatsu no Taizai – Chap 167 08/07/2016
104 Nanatsu no Taizai – Chap 166 08/07/2016
105 Nanatsu no Taizai – Chap 165 08/07/2016
106 Nanatsu no Taizai – Chap 164 08/07/2016
107 Nanatsu no Taizai – Chap 163 08/07/2016
108 Nanatsu no Taizai – Chap 162 08/07/2016
109 Nanatsu no Taizai – Chap 161 08/07/2016
110 Nanatsu no Taizai – Chap 160 08/07/2016
111 Nanatsu no Taizai – Chap 159 08/07/2016
112 Nanatsu no Taizai – Chap 158 08/07/2016
113 Nanatsu no Taizai – Chap 157 08/07/2016
114 Nanatsu no Taizai – Chap 156 08/07/2016
115 Nanatsu no Taizai – Chap 155 08/07/2016
116 Nanatsu no Taizai – Chap 154 08/07/2016
117 Nanatsu no Taizai – Chap 153 08/07/2016
118 Nanatsu no Taizai – Chap 152 08/07/2016
119 Nanatsu no Taizai – Chap 151 08/07/2016
120 Nanatsu no Taizai – Chap 150 08/07/2016
121 Nanatsu no Taizai – Chap 149 08/07/2016
122 Nanatsu no Taizai – Chap 148 08/07/2016
123 Nanatsu no Taizai – Chap 147 08/07/2016
124 Nanatsu no Taizai – Chap 146 08/07/2016
125 Nanatsu no Taizai – Chap 145.5 08/07/2016
126 Nanatsu no Taizai – Chap 145 08/07/2016
127 Nanatsu no Taizai – Chap 144 08/07/2016
128 Nanatsu no Taizai – Chap 143 08/07/2016
129 Nanatsu no Taizai – Chap 142 08/07/2016
130 Nanatsu no Taizai – Chap 141 08/07/2016
131 Nanatsu no Taizai – Chap 140 08/07/2016
132 Nanatsu no Taizai – Chap 139 08/07/2016
133 Nanatsu no Taizai – Chap 138 08/07/2016
134 Nanatsu no Taizai – Chap 137 08/07/2016
135 Nanatsu no Taizai – Chap 136 08/07/2016
136 Nanatsu no Taizai – Chap 135 08/07/2016
137 Nanatsu no Taizai – Chap 134 08/07/2016
138 Nanatsu no Taizai – Chap 133 08/07/2016
139 Nanatsu no Taizai – Chap 132 08/07/2016
140 Nanatsu no Taizai – Chap 131 08/07/2016
141 Nanatsu no Taizai – Chap 130 08/07/2016
142 Nanatsu no Taizai – Chap 129 08/07/2016
143 Nanatsu no Taizai – Chap 128 08/07/2016
144 Nanatsu no Taizai – Chap 127 08/07/2016
145 Nanatsu no Taizai – Chap 126.2 08/07/2016
146 Nanatsu no Taizai – Chap 126.1 08/07/2016
147 Nanatsu no Taizai – Chap 126 08/07/2016
148 Nanatsu no Taizai – Chap 125 08/07/2016
149 Nanatsu no Taizai – Chap 124 08/07/2016
150 Nanatsu no Taizai – Chap 123 08/07/2016
151 Nanatsu no Taizai – Chap 122 08/07/2016
152 Nanatsu no Taizai – Chap 121 08/07/2016
153 Nanatsu no Taizai – Chap 120 08/07/2016
154 Nanatsu no Taizai – Chap 119.5 08/07/2016
155 Nanatsu no Taizai – Chap 118.5 08/07/2016
156 Nanatsu no Taizai – Chap 119 08/07/2016
157 Nanatsu no Taizai – Chap 118 08/07/2016
158 Nanatsu no Taizai – Chap 117 08/07/2016
159 Nanatsu no Taizai – Chap 116 08/07/2016
160 Nanatsu no Taizai – Chap 115.5 08/07/2016
161 Nanatsu no Taizai – Chap 115 08/07/2016
162 Nanatsu no Taizai – Chap 114 08/07/2016
163 Nanatsu no Taizai – Chap 113 08/07/2016
164 Nanatsu no Taizai – Chap 112 08/07/2016
165 Nanatsu no Taizai – Chap 111 08/07/2016
166 Nanatsu no Taizai – Chap 110 08/07/2016
167 Nanatsu no Taizai – Chap 109 08/07/2016
168 Nanatsu no Taizai – Chap 108 08/07/2016
169 Nanatsu no Taizai – Chap 107 08/07/2016
170 Nanatsu no Taizai – Chap 106 08/07/2016
171 Nanatsu no Taizai – Chap 105 08/07/2016
172 Nanatsu no Taizai – Chap 104 08/07/2016
173 Nanatsu no Taizai – Chap 103 08/07/2016
174 Nanatsu no Taizai – Chap 102 08/07/2016
175 Nanatsu no Taizai – Chap 101 08/07/2016
176 Nanatsu no Taizai – Chap 100 08/07/2016
177 Nanatsu no Taizai – Chap 99 08/07/2016
178 Nanatsu no Taizai – Chap 98 08/07/2016
179 Nanatsu no Taizai – Chap 97 08/07/2016
180 Nanatsu no Taizai – Chap 96 08/07/2016
181 Nanatsu no Taizai – Chap 95 08/07/2016
182 Nanatsu no Taizai – Chap 94 08/07/2016
183 Nanatsu no Taizai – Chap 93 08/07/2016
184 Nanatsu no Taizai – Chap 93 08/07/2016
185 Nanatsu no Taizai – Chap 92 08/07/2016
186 Nanatsu no Taizai – Chap 91 08/07/2016
187 Nanatsu no Taizai – Chap 90 08/07/2016
188 Nanatsu no Taizai – Chap 89 08/07/2016
189 Nanatsu no Taizai – Chap 88 08/07/2016
190 Nanatsu no Taizai – Chap 87 08/07/2016
191 Nanatsu no Taizai – Chap 86 08/07/2016
192 Nanatsu no Taizai – Chap 85 08/07/2016
193 Nanatsu no Taizai – Chap 84 08/07/2016
194 Nanatsu no Taizai – Chap 83 08/07/2016
195 Nanatsu no Taizai – Chap 82.5 08/07/2016
196 Nanatsu no Taizai – Chap 82 08/07/2016
197 Nanatsu no Taizai – Chap 81 08/07/2016
198 Nanatsu no Taizai – Chap 80 08/07/2016
199 Nanatsu no Taizai – Chap 79 08/07/2016
200 Nanatsu no Taizai – Chap 78 08/07/2016
201 Nanatsu no Taizai – Chap 77 08/07/2016
202 Nanatsu no Taizai – Chap 76 08/07/2016
203 Nanatsu no Taizai – Chap 75 08/07/2016
204 Nanatsu no Taizai – Chap 74 08/07/2016
205 Nanatsu no Taizai – Chap 73.5 08/07/2016
206 Nanatsu no Taizai – Chap 73 08/07/2016
207 Nanatsu no Taizai – Chap 72 08/07/2016
208 Nanatsu no Taizai – Chap 71 08/07/2016
209 Nanatsu no Taizai – Chap 70 08/07/2016
210 Nanatsu no Taizai – Chap 69 08/07/2016
211 Nanatsu no Taizai – Chap 68 08/07/2016
212 Nanatsu no Taizai – Chap 67.5 08/07/2016
213 Nanatsu no Taizai – Chap 67 08/07/2016
214 Nanatsu no Taizai – Chap 66 08/07/2016
215 Nanatsu no Taizai – Chap 65 08/07/2016
216 Nanatsu no Taizai – Chap 64 08/07/2016
217 Nanatsu no Taizai – Chap 63 08/07/2016
218 Nanatsu no Taizai – Chap 62 08/07/2016
219 Nanatsu no Taizai – Chap 61 08/07/2016
220 Nanatsu no Taizai – Chap 60 08/07/2016
221 Nanatsu no Taizai – Chap 59 08/07/2016
222 Nanatsu no Taizai – Chap 58 08/07/2016
223 Nanatsu no Taizai – Chap 57 08/07/2016
224 Nanatsu no Taizai – Chap 56 08/07/2016
225 Nanatsu no Taizai – Chap 55 08/07/2016
226 Nanatsu no Taizai – Chap 54 08/07/2016
227 Nanatsu no Taizai – Chap 53 08/07/2016
228 Nanatsu no Taizai – Chap 52 08/07/2016
229 Nanatsu no Taizai – Chap 51 08/07/2016
230 Nanatsu no Taizai – Chap 50 08/07/2016
231 Nanatsu no Taizai – Chap 49 08/07/2016
232 Nanatsu no Taizai – Chap 48 08/07/2016
233 Nanatsu no Taizai – Chap 47 08/07/2016
234 Nanatsu no Taizai – Chap 46 08/07/2016
235 Nanatsu no Taizai – Chap 45 08/07/2016
236 Nanatsu no Taizai – Chap 44 08/07/2016
237 Nanatsu no Taizai – Chap 43 08/07/2016
238 Nanatsu no Taizai – Chap 42 08/07/2016
239 Nanatsu no Taizai – Chap 41.6 08/07/2016
240 Nanatsu no Taizai – Chap 41.5 08/07/2016
241 Nanatsu no Taizai – Chap 41 08/07/2016
242 Nanatsu no Taizai – Chap 40 08/07/2016
243 Nanatsu no Taizai – Chap 39 08/07/2016
244 Nanatsu no Taizai – Chap 38 08/07/2016
245 Nanatsu no Taizai – Chap 37 08/07/2016
246 Nanatsu no Taizai – Chap 36 08/07/2016
247 Nanatsu no Taizai – Chap 35 08/07/2016
248 Nanatsu no Taizai – Chap 34 08/07/2016
249 Nanatsu no Taizai – Chap 33 08/07/2016
250 Nanatsu no Taizai – Chap 32 08/07/2016
251 Nanatsu no Taizai – Chap 31 08/07/2016
252 Nanatsu no Taizai – Chap 30 08/07/2016
253 Nanatsu no Taizai – Chap 29 08/07/2016
254 Nanatsu no Taizai – Chap 28 08/07/2016
255 Nanatsu no Taizai – Chap 27 08/07/2016
256 Nanatsu no Taizai – Chap 26 08/07/2016
257 Nanatsu no Taizai – Chap 25.5 08/07/2016
258 Nanatsu no Taizai – Chap 25 08/07/2016
259 Nanatsu no Taizai – Chap 24 08/07/2016
260 Nanatsu no Taizai – Chap 23 08/07/2016
261 Nanatsu no Taizai – Chap 22 08/07/2016
262 Nanatsu no Taizai – Chap 21 08/07/2016
263 Nanatsu no Taizai – Chap 20 08/07/2016
264 Nanatsu no Taizai – Chap 19.5 08/07/2016
265 Nanatsu no Taizai – Chap 19 08/07/2016
266 Nanatsu no Taizai – Chap 18 08/07/2016
267 Nanatsu no Taizai – Chap 17 08/07/2016
268 Nanatsu no Taizai – Chap 16 08/07/2016
269 Nanatsu no Taizai – Chap 15 08/07/2016
270 Nanatsu no Taizai – Chap 14 08/07/2016
271 Nanatsu no Taizai – Chap 13 08/07/2016
272 Nanatsu no Taizai – Chap 12 08/07/2016
273 Nanatsu no Taizai – Chap 11 08/07/2016
274 Nanatsu no Taizai – Chap 10 08/07/2016
275 Nanatsu no Taizai – Chap 9 08/07/2016
276 Nanatsu no Taizai – Chap 8 08/07/2016
277 Nanatsu no Taizai – Chap 7 08/07/2016
278 Nanatsu no Taizai – Chap 6 08/07/2016
279 Nanatsu no Taizai – Chap 5 08/07/2016
280 Nanatsu no Taizai – Chap 4 08/07/2016
281 Nanatsu no Taizai – Chap 3 08/07/2016
282 Nanatsu no Taizai – Chap 2 08/07/2016
283 Nanatsu no Taizai – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

One Piece

Eiichiro ODA

Phượng Tù Hoàng

Miêu Quân Tiếu Trư

Hive

Kim Gyu Sam

Kingdom

Hara Yasuhisa