Nghệ Thuật Gian Lận

Nghệ Thuật Gian Lận

Tên khác: Cheating Craft
Tác giả: Song Tử Tinh La, Phong Manhua
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: ,
Nguồn: Tuổi Thơ Dữ Dội
Ngày thêm: 11/01/2017

Gia Cát Mộng Minh là thực tập sinh của sòng bạc hải ngoại.

Vì một ngày biến cố, y buộc phải về đại lục học lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nhưng y chưa từng đi học qua, bài tập, thi cử, môn nào cũng không biết! Vì muốn đạt được thành tích thi cử, y sử dụng thiên thuật (lừa bịp), gian luận trong thi cử .

Trong mỗi cuộc thi, y cùng với thầy cô giám khảo, thiết bị giám sát, và một thực lực học sinh gian lạn hùng hậu, tiến hành môt trận đấu trí quyết liệt.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 49 10/01/2017
2 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 48 10/01/2017
3 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 47 10/01/2017
4 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 46 10/01/2017
5 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 45 10/01/2017
6 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 44 10/01/2017
7 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 43 10/01/2017
8 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 42 10/01/2017
9 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 41 10/01/2017
10 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 40 10/01/2017
11 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 39 10/01/2017
12 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 38 10/01/2017
13 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 37 10/01/2017
14 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 36 10/01/2017
15 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 35 10/01/2017
16 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 34 10/01/2017
17 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 33 10/01/2017
18 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 32 10/01/2017
19 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 31 10/01/2017
20 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 30 10/01/2017
21 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 29 10/01/2017
22 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 28 10/01/2017
23 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 27 10/01/2017
24 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 26 10/01/2017
25 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 25 10/01/2017
26 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 24 10/01/2017
27 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 23 10/01/2017
28 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 22 10/01/2017
29 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 21 10/01/2017
30 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 20 10/01/2017
31 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 19 10/01/2017
32 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 18 10/01/2017
33 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 17 10/01/2017
34 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 16 10/01/2017
35 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 15 10/01/2017
36 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 14 10/01/2017
37 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 13 10/01/2017
38 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 12 10/01/2017
39 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 11 10/01/2017
40 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 10 10/01/2017
41 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 9 10/01/2017
42 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 8 10/01/2017
43 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 7 10/01/2017
44 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 6 10/01/2017
45 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 5 10/01/2017
46 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 4 10/01/2017
47 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 3 10/01/2017
48 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 2 10/01/2017
49 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 1 10/01/2017
50 Nghệ Thuật Gian Lận – Chap 0 10/01/2017