Nghịch Mệnh Sư

Nghịch Mệnh Sư

Tên khác: Không có
Tác giả: Bàng Biên Đích Biên
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại:
Nguồn: Tuổi Thơ Dữ Dội
Ngày thêm: 11/01/2017

Triều đình phái cả một binh đoàn Ngự Lâm Quân đến rừng trúc chỉ để đối phó với một tên mù? Hắn ta là ai mà lại nguy hiểm đến thế?

Liệu trong chuyện này có uẩn khúc gì không??