Ngoan Tây Du

Ngoan Tây Du

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại:
Nguồn: Truyện V1
Ngày thêm: 11/01/2017

Bốn thầy trò đi thỉnh kinh mất 1000 năm, đến khi trở về thì thời đại đã thay đổi, chân kinh trở thành vô dụng, thế là bốn thầy trò bắt buộc phải mở văn phòng làm việc, tiếp nhận các nhiệm vụ, uỷ thác của khách hàng để sống tạm qua ngày…

Chương truyện · Xem từ đầu →