Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 07/09/2016

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề “Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?”
“Cái kịch bản này không đúng nha!”

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Ngự Linh Thế Giới – Chap 196 19/03/2018
2 Ngự Linh Thế Giới – Chap 195 16/03/2018
3 Ngự Linh Thế Giới – Chap 194 12/03/2018
4 Ngự Linh Thế Giới – Chap 193 07/03/2018
5 Ngự Linh Thế Giới – Chap 192 03/03/2018
6 Ngự Linh Thế Giới – Chap 191 28/02/2018
7 Ngự Linh Thế Giới – Chap 190 26/02/2018
8 Ngự Linh Thế Giới – Chap 189 23/02/2018
9 Ngự Linh Thế Giới – Chap 188 10/02/2018
10 Ngự Linh Thế Giới – Chap 187 09/02/2018
11 Ngự Linh Thế Giới – Chap 186 04/02/2018
12 Ngự Linh Thế Giới – Chap 185 02/02/2018
13 Ngự Linh Thế Giới – Chap 184 29/01/2018
14 Ngự Linh Thế Giới – Chap 183 24/01/2018
15 Ngự Linh Thế Giới – Chap 182 22/01/2018
16 Ngự Linh Thế Giới – Chap 181 20/01/2018
17 Ngự Linh Thế Giới – Chap 180 17/01/2018
18 Ngự Linh Thế Giới – Chap 179 13/01/2018
19 Ngự Linh Thế Giới – Chap 178 11/01/2018
20 Ngự Linh Thế Giới – Chap 177 07/01/2018
21 Ngự Linh Thế Giới – Chap 176 03/01/2018
22 Ngự Linh Thế Giới – Chap 175 29/12/2017
23 Ngự Linh Thế Giới – Chap 174 25/12/2017
24 Ngự Linh Thế Giới – Chap 173 20/12/2017
25 Ngự Linh Thế Giới – Chap 172 17/12/2017
26 Ngự Linh Thế Giới – Chap 171 15/12/2017
27 Ngự Linh Thế Giới – Chap 170 08/12/2017
28 Ngự Linh Thế Giới – Chap 169 03/12/2017
29 Ngự Linh Thế Giới – Chap 168 01/12/2017
30 Ngự Linh Thế Giới – Chap 167 28/11/2017
31 Ngự Linh Thế Giới – Chap 166 24/11/2017
32 Ngự Linh Thế Giới – Chap 165 23/11/2017
33 Ngự Linh Thế Giới – Chap 164 18/11/2017
34 Ngự Linh Thế Giới – Chap 163 17/11/2017
35 Ngự Linh Thế Giới – Chap 162 12/11/2017
36 Ngự Linh Thế Giới – Chap 161 08/11/2017
37 Ngự Linh Thế Giới – Chap 160 06/11/2017
38 Ngự Linh Thế Giới – Chap 159 03/11/2017
39 Ngự Linh Thế Giới – Chap 158 02/11/2017
40 Ngự Linh Thế Giới – Chap 157 28/10/2017
41 Ngự Linh Thế Giới – Chap 156 23/10/2017
42 Ngự Linh Thế Giới – Chap 155 17/10/2017
43 Ngự Linh Thế Giới – Chap 154 14/10/2017
44 Ngự Linh Thế Giới – Chap 153 11/10/2017
45 Ngự Linh Thế Giới – Chap 152 08/10/2017
46 Ngự Linh Thế Giới – Chap 151 06/10/2017
47 Ngự Linh Thế Giới – Chap 150 29/09/2017
48 Ngự Linh Thế Giới – Chap 149 25/09/2017
49 Ngự Linh Thế Giới – Chap 148 24/09/2017
50 Ngự Linh Thế Giới – Chap 147 20/09/2017
51 Ngự Linh Thế Giới – Chap 146 20/09/2017
52 Ngự Linh Thế Giới – Chap 145 16/09/2017
53 Ngự Linh Thế Giới – Chap 144 16/09/2017
54 Ngự Linh Thế Giới – Chap 143 12/09/2017
55 Ngự Linh Thế Giới – Chap 142 09/09/2017
56 Ngự Linh Thế Giới – Chap 141 05/09/2017
57 Ngự Linh Thế Giới – Chap 139 22/08/2017
58 Ngự Linh Thế Giới – Chap 138 17/08/2017
59 Ngự Linh Thế Giới – Chap 137 15/08/2017
60 Ngự Linh Thế Giới – Chap 136 11/08/2017
61 Ngự Linh Thế Giới – Chap 135 07/08/2017
62 Ngự Linh Thế Giới – Chap 134 03/08/2017
63 Ngự Linh Thế Giới – Chap 133 01/08/2017
64 Ngự Linh Thế Giới – Chap 132 26/07/2017
65 Ngự Linh Thế Giới – Chap 131 22/07/2017
66 Ngự Linh Thế Giới – Chap 130 19/07/2017
67 Ngự Linh Thế Giới – Chap 129 18/07/2017
68 Ngự Linh Thế Giới – Chap 128 14/07/2017
69 Ngự Linh Thế Giới – Chap 127 10/07/2017
70 Ngự Linh Thế Giới – Chap 126 05/07/2017
71 Ngự Linh Thế Giới – Chap 125 04/07/2017
72 Ngự Linh Thế Giới – Chap 124 01/07/2017
73 Ngự Linh Thế Giới – Chap 123 28/06/2017
74 Ngự Linh Thế Giới – Chap 122 22/06/2017
75 Ngự Linh Thế Giới – Chap 121 19/06/2017
76 Ngự Linh Thế Giới – Chap 120 16/06/2017
77 Ngự Linh Thế Giới – Chap 119 12/06/2017
78 Ngự Linh Thế Giới – Chap 118 07/06/2017
79 Ngự Linh Thế Giới – Chap 117 05/06/2017
80 Ngự Linh Thế Giới – Chap 116 01/06/2017
81 Ngự Linh Thế Giới – Chap 115 29/05/2017
82 Ngự Linh Thế Giới – Chap 114 27/05/2017
83 Ngự Linh Thế Giới – Chap 113 26/05/2017
84 Ngự Linh Thế Giới – Chap 112 21/05/2017
85 Ngự Linh Thế Giới – Chap 111 20/05/2017
86 Ngự Linh Thế Giới – Chap 110 18/05/2017
87 Ngự Linh Thế Giới – Chap 109 17/05/2017
88 Ngự Linh Thế Giới – Chap 108 15/05/2017
89 Ngự Linh Thế Giới – Chap 107 14/05/2017
90 Ngự Linh Thế Giới – Chap 106 11/05/2017
91 Ngự Linh Thế Giới – Chap 105 09/05/2017
92 Ngự Linh Thế Giới – Chap 104 08/05/2017
93 Ngự Linh Thế Giới – Chap 103 06/05/2017
94 Ngự Linh Thế Giới – Chap 102 05/05/2017
95 Ngự Linh Thế Giới – Chap 101 24/04/2017
96 Ngự Linh Thế Giới – Chap 100 22/04/2017
97 Ngự Linh Thế Giới – Chap 99 22/04/2017
98 Ngự Linh Thế Giới – Chap 98 22/04/2017
99 Ngự Linh Thế Giới – Chap 97 15/04/2017
100 Ngự Linh Thế Giới – Chap 96 07/04/2017
101 Ngự Linh Thế Giới – Chap 95 05/04/2017
102 Ngự Linh Thế Giới – Chap 94 30/03/2017
103 Ngự Linh Thế Giới – Chap 93 26/03/2017
104 Ngự Linh Thế Giới – Chap 92 21/03/2017
105 Ngự Linh Thế Giới – Chap 91 21/03/2017
106 Ngự Linh Thế Giới – Chap 90 14/03/2017
107 Ngự Linh Thế Giới – Chap 89 10/03/2017
108 Ngự Linh Thế Giới – Chap 88 10/03/2017
109 Ngự Linh Thế Giới – Chap 87 05/03/2017
110 Ngự Linh Thế Giới – Chap 86 02/03/2017
111 Ngự Linh Thế Giới – Chap 85 28/02/2017
112 Ngự Linh Thế Giới – Chap 84 26/02/2017
113 Ngự Linh Thế Giới – Chap 83 26/02/2017
114 Ngự Linh Thế Giới – Chap 82 24/02/2017
115 Ngự Linh Thế Giới – Chap 81 23/02/2017
116 Ngự Linh Thế Giới – Chap 80 22/02/2017
117 Ngự Linh Thế Giới – Chap 79 22/02/2017
118 Ngự Linh Thế Giới – Chap 78 20/02/2017
119 Ngự Linh Thế Giới – Chap 77 20/02/2017
120 Ngự Linh Thế Giới – Chap 76 17/02/2017
121 Ngự Linh Thế Giới – Chap 75 16/02/2017
122 Ngự Linh Thế Giới – Chap 74 16/02/2017
123 Ngự Linh Thế Giới – Chap 73 14/02/2017
124 Ngự Linh Thế Giới – Chap 72 13/02/2017
125 Ngự Linh Thế Giới – Chap 71 10/02/2017
126 Ngự Linh Thế Giới – Chap 70 09/02/2017
127 Ngự Linh Thế Giới – Chap 69 07/02/2017
128 Ngự Linh Thế Giới – Chap 68 06/02/2017
129 Ngự Linh Thế Giới – Chap 67 04/02/2017
130 Ngự Linh Thế Giới – Chap 66 03/02/2017
131 Ngự Linh Thế Giới – Chap 65 03/02/2017
132 Ngự Linh Thế Giới – Chap 64 24/01/2017
133 Ngự Linh Thế Giới – Chap 63 16/01/2017
134 Ngự Linh Thế Giới – Chap 62 15/01/2017
135 Ngự Linh Thế Giới – Chap 61 10/01/2017
136 Ngự Linh Thế Giới – Chap 60 07/01/2017
137 Ngự Linh Thế Giới – Chap 59 06/01/2017
138 Ngự Linh Thế Giới – Chap 58 03/01/2017
139 Ngự Linh Thế Giới – Chap 57 01/01/2017
140 Ngự Linh Thế Giới – Chap 56 31/12/2016
141 Ngự Linh Thế Giới – Chap 55 30/12/2016
142 Ngự Linh Thế Giới – Chap 54 27/12/2016
143 Ngự Linh Thế Giới – Chap 53 21/12/2016
144 Ngự Linh Thế Giới – Chap 52 18/12/2016
145 Ngự Linh Thế Giới – Chap 51 13/12/2016
146 Ngự Linh Thế Giới – Chap 50 12/12/2016
147 Ngự Linh Thế Giới – Chap 49 09/12/2016
148 Ngự Linh Thế Giới – Chap 48 04/12/2016
149 Ngự Linh Thế Giới – Chap 47 30/11/2016
150 Ngự Linh Thế Giới – Chap 46 27/11/2016
151 Ngự Linh Thế Giới – Chap 45 27/11/2016
152 Ngự Linh Thế Giới – Chap 44 27/11/2016
153 Ngự Linh Thế Giới – Chap 43 25/11/2016
154 Ngự Linh Thế Giới – Chap 42 18/11/2016
155 Ngự Linh Thế Giới – Chap 41 17/11/2016
156 Ngự Linh Thế Giới – Chap 40 17/11/2016
157 Ngự Linh Thế Giới – Chap 39 15/11/2016
158 Ngự Linh Thế Giới – Chap 38 14/11/2016
159 Ngự Linh Thế Giới – Chap 37 12/11/2016
160 Ngự Linh Thế Giới – Chap 36 06/11/2016
161 Ngự Linh Thế Giới – Chap 35 04/11/2016
162 Ngự Linh Thế Giới – Chap 34 02/11/2016
163 Ngự Linh Thế Giới – Chap 33 01/11/2016
164 Ngự Linh Thế Giới – Chap 32 31/10/2016
165 Ngự Linh Thế Giới – Chap 31 30/10/2016
166 Ngự Linh Thế Giới – Chap 30 29/10/2016
167 Ngự Linh Thế Giới – Chap 29 28/10/2016
168 Ngự Linh Thế Giới – Chap 28 25/10/2016
169 Ngự Linh Thế Giới – Chap 27 23/10/2016
170 Ngự Linh Thế Giới – Chap 26 22/10/2016
171 Ngự Linh Thế Giới – Chap 25 21/10/2016
172 Ngự Linh Thế Giới – Chap 24 20/10/2016
173 Ngự Linh Thế Giới – Chap 23 19/10/2016
174 Ngự Linh Thế Giới – Chap 22 18/10/2016
175 Ngự Linh Thế Giới – Chap 21 17/10/2016
176 Ngự Linh Thế Giới – Chap 20 12/10/2016
177 Ngự Linh Thế Giới – Chap 19 07/10/2016
178 Ngự Linh Thế Giới – Chap 18 06/10/2016
179 Ngự Linh Thế Giới – Chap 17 05/10/2016
180 Ngự Linh Thế Giới – Chap 16 04/10/2016
181 Ngự Linh Thế Giới – Chap 15 03/10/2016
182 Ngự Linh Thế Giới – Chap 14 02/10/2016
183 Ngự Linh Thế Giới – Chap 13 01/10/2016
184 Ngự Linh Thế Giới – Chap 12 30/09/2016
185 Ngự Linh Thế Giới – Chap 11 25/09/2016
186 Ngự Linh Thế Giới – Chap 10 23/09/2016
187 Ngự Linh Thế Giới – Chap 9 19/09/2016
188 Ngự Linh Thế Giới – Chap 8 17/09/2016
189 Ngự Linh Thế Giới – Chap 7 15/09/2016
190 Ngự Linh Thế Giới – Chap 6 13/09/2016
191 Ngự Linh Thế Giới – Chap 5 13/09/2016
192 Ngự Linh Thế Giới – Chap 4 11/09/2016
193 Ngự Linh Thế Giới – Chap 3 09/09/2016
194 Ngự Linh Thế Giới – Chap 2 08/09/2016
195 Ngự Linh Thế Giới – Chap 1 07/09/2016