Người Yêu Khát Máu Của Tôi

Người Yêu Khát Máu Của Tôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Quang/ Machine Studio
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: A3 Manga, Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Ngày thêm: 19/12/2016

Tả Thần An đã tặng cho học trưởng cho quý mến một bình nước ép rau củ tự tay mình làm. Trên đường về cô đã gặp phải ma cà rồng, trong lúc nguy hiểm một thanh niên tóc trắng mắt đỏ đã cứu cô. Buộc phải kí kết khế ước máu, đừng giữa tình yêu của học trưởng và Chủ Nhân khát máu cô sẽ phải chọn ai?… Chúng ta gặp nhau giây phút đó, không chừng là đã sớm yêu mến nhau…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 81 16/03/2018
2 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 80 12/03/2018
3 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 79 02/03/2018
4 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 78 26/02/2018
5 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 77 08/02/2018
6 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 76 29/01/2018
7 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 75 14/01/2018
8 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 74 08/01/2018
9 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 73 29/12/2017
10 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 72 21/12/2017
11 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 71 15/12/2017
12 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 70 08/12/2017
13 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 69 30/11/2017
14 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 68 24/11/2017
15 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 67 17/11/2017
16 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 66 10/11/2017
17 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 65 03/11/2017
18 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 64 28/10/2017
19 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 63 19/10/2017
20 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 62 14/10/2017
21 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 61 05/10/2017
22 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 60 29/09/2017
23 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 59 22/09/2017
24 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 58 18/09/2017
25 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 57 17/09/2017
26 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 56 17/09/2017
27 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 55 16/09/2017
28 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 54 13/09/2017
29 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 53 12/09/2017
30 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 52 04/09/2017
31 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 51 03/09/2017
32 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 50 01/09/2017
33 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 49 31/08/2017
34 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 48 30/08/2017
35 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 47 29/08/2017
36 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 46 28/08/2017
37 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 45 27/08/2017
38 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 44 26/08/2017
39 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 43 25/08/2017
40 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 42 24/08/2017
41 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 41 22/08/2017
42 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 40 21/08/2017
43 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 39 20/08/2017
44 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 38 19/08/2017
45 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 37 17/08/2017
46 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 36 12/07/2017
47 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 35 29/04/2017
48 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 34 24/04/2017
49 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 33 23/04/2017
50 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 32 17/04/2017
51 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 31 16/04/2017
52 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 30 14/04/2017
53 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 29 12/04/2017
54 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 28 10/04/2017
55 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 27 08/04/2017
56 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 26 06/04/2017
57 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 25 05/04/2017
58 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 24 04/04/2017
59 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 23 03/04/2017
60 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 22 01/04/2017
61 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 21 30/03/2017
62 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 20 29/03/2017
63 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 19 28/03/2017
64 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 18 24/03/2017
65 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 17 23/03/2017
66 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 16 20/03/2017
67 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 15 16/03/2017
68 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 14 13/03/2017
69 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 13 07/03/2017
70 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 12 05/03/2017
71 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 11 02/03/2017
72 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 10 27/02/2017
73 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 9 26/02/2017
74 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 8 24/02/2017
75 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 7 23/02/2017
76 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 6 22/02/2017
77 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 4-5 20/02/2017
78 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 3 24/12/2016
79 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 2 20/12/2016
80 Người Yêu Khát Máu Của Tôi – Chap 1 19/12/2016