Ngưu Lang – Chức Nữ

Ngưu Lang – Chức Nữ

Tên khác: Altair and Vega
Tác giả: Yuria
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Tuổi Thơ Dữ Dội
Ngày thêm: 11/01/2017

Đây là câu chuyện xảy ra đã rất lâu rồi ở trên tiên giới.

Từ xa xưa, có 6 vị thần trên Thiên giới.

Mỗi vị cai quản một phần của trần gian và có những tinh linh giúp việc.

Có những tinh linh có tài năng vượt trội sẽ trở thành con cưng của các vị thần.

Trong số đó có Gyon-Woo và Jik-Nyu hay còn Ngưu Lang và Chức nữ!