Nguyệt Lạc Tử Hoa

Nguyệt Lạc Tử Hoa

Tên khác: Không có
Tác giả: Youko4444 Mãn Khách
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: Tuổi Thơ Dữ Dội
Ngày thêm: 12/01/2017

Một thiếu niên tu tiên phong lưu phóng khoáng,hào hoa phong nhã …có sắc đẹp hơn hoa.

Giáng yêu bắt ma …

Định mệnh đã cho con người ấy gặp một con ma nữ bị người đời sợ hãi chán ghét.

Ông trời đúng là trêu người … cho ta gặp người làm chi.

Một quá khứ đau buồn …

Một chuyện tình lãng mạn …

Một thế giới huyền ảo …

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 31 11/01/2017
2 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 30 11/01/2017
3 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 29 11/01/2017
4 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 28 11/01/2017
5 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 27 11/01/2017
6 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 26 11/01/2017
7 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 25 11/01/2017
8 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 24 11/01/2017
9 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 23 11/01/2017
10 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 22 11/01/2017
11 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 21 11/01/2017
12 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 20 11/01/2017
13 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 19 11/01/2017
14 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 18 11/01/2017
15 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 17 11/01/2017
16 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 16 11/01/2017
17 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 15 11/01/2017
18 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 14 11/01/2017
19 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 13 11/01/2017
20 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 12 11/01/2017
21 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 11.5 11/01/2017
22 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 11 11/01/2017
23 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 10 11/01/2017
24 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 9.3 11/01/2017
25 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 9.2 11/01/2017
26 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 9 11/01/2017
27 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 8 11/01/2017
28 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 7 11/01/2017
29 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 6 11/01/2017
30 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 5 11/01/2017
31 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 4 11/01/2017
32 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 3 11/01/2017
33 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 2 11/01/2017
34 Nguyệt Lạc Tử Hoa – Chap 1 11/01/2017