Nguyệt Thương

Nguyệt Thương

Tên khác: Không có
Tác giả: Tịch Á Nhân
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Truyện YY, TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 16/11/2016

Bị tiên đoán là sẽ tiêu diệt các thiếu nữ đồng tộc, từ bé đã bị phụ mẫu truy sát. Mọi thứ quý giá của cô ấy đều bị mỗi người đoạt mất, trong cơn tuyệt vọng bên tai của cô ấy vang lên giọng nói nhẹ nhàng âm thanh của sự báo thù.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Nguyệt Thương – Chap 66 22/10/2017
2 Nguyệt Thương – Chap 65 15/10/2017
3 Nguyệt Thương – Chap 64 01/10/2017
4 Nguyệt Thương – Chap 63 24/09/2017
5 Nguyệt Thương – Chap 62 18/09/2017
6 Nguyệt Thương – Chap 61 11/09/2017
7 Nguyệt Thương – Chap 60 07/09/2017
8 Nguyệt Thương – Chap 59 27/08/2017
9 Nguyệt Thương – Chap 58 20/08/2017
10 Nguyệt Thương – Chap 57 13/08/2017
11 Nguyệt Thương – Chap 56 06/08/2017
12 Nguyệt Thương – Chap 55 30/07/2017
13 Nguyệt Thương – Chap 54 23/07/2017
14 Nguyệt Thương – Chap 53 09/07/2017
15 Nguyệt Thương – Chap 52 02/07/2017
16 Nguyệt Thương – Chap 51 25/06/2017
17 Nguyệt Thương – Chap 50 19/06/2017
18 Nguyệt Thương – Chap 49 11/06/2017
19 Nguyệt Thương – Chap 48 05/06/2017
20 Nguyệt Thương – Chap 47 05/06/2017
21 Nguyệt Thương – Chap 46 22/05/2017
22 Nguyệt Thương – Chap 45 14/05/2017
23 Nguyệt Thương – Chap 44 07/05/2017
24 Nguyệt Thương – Chap 43 01/05/2017
25 Nguyệt Thương – Chap 42 23/04/2017
26 Nguyệt Thương – Chap 41 10/04/2017
27 Nguyệt Thương – Chap 40 04/04/2017
28 Nguyệt Thương – Chap 39 27/03/2017
29 Nguyệt Thương – Chap 38 19/03/2017
30 Nguyệt Thương – Chap 37 14/03/2017
31 Nguyệt Thương – Chap 36 06/03/2017
32 Nguyệt Thương – Chap 35 27/02/2017
33 Nguyệt Thương – Chap 34 20/02/2017
34 Nguyệt Thương – Chap 33 13/02/2017
35 Nguyệt Thương – Chap 32 13/02/2017
36 Nguyệt Thương – Chap 31 06/02/2017
37 Nguyệt Thương – Chap 30 06/02/2017
38 Nguyệt Thương – Chap 29 19/01/2017
39 Nguyệt Thương – Chap 28 19/01/2017
40 Nguyệt Thương – Chap 27 18/01/2017
41 Nguyệt Thương – Chap 26 18/01/2017
42 Nguyệt Thương – Chap 25 16/01/2017
43 Nguyệt Thương – Chap 24 16/01/2017
44 Nguyệt Thương – Chap 23 16/01/2017
45 Nguyệt Thương – Chap 22 16/01/2017
46 Nguyệt Thương – Chap 21 16/01/2017
47 Nguyệt Thương – Chap 20 16/01/2017
48 Nguyệt Thương – Chap 19 16/01/2017
49 Nguyệt Thương – Chap 18 16/01/2017
50 Nguyệt Thương – Chap 17 16/01/2017
51 Nguyệt Thương – Chap 16 16/01/2017
52 Nguyệt Thương – Chap 15 16/01/2017
53 Nguyệt Thương – Chap 14 16/01/2017
54 Nguyệt Thương – Chap 13 16/01/2017
55 Nguyệt Thương – Chap 12 16/01/2017
56 Nguyệt Thương – Chap 11 16/01/2017
57 Nguyệt Thương – Chap 10 14/01/2017
58 Nguyệt Thương – Chap 9 14/01/2017
59 Nguyệt Thương – Chap 8 14/01/2017
60 Nguyệt Thương – Chap 7 14/01/2017
61 Nguyệt Thương – Chap 6 14/01/2017
62 Nguyệt Thương – Chap 5 14/01/2017
63 Nguyệt Thương – Chap 4 14/01/2017
64 Nguyệt Thương – Chap 3 14/01/2017
65 Nguyệt Thương – Chap 2 14/01/2017
66 Nguyệt Thương – Chap 1 16/11/2016