Nguyệt Trầm Ngâm

Nguyệt Trầm Ngâm

Tên khác: Không có
Tác giả: Khanh Phi
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Miêu Truyện, Snow Truyện
Ngày thêm: 11/09/2017

Nàng ấy vốn là Nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế, trời Sinh thông minh, tư chất hơn người, nhưng do sinh trong thời loạn, nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát. Mười năm mài 1 kiếm, cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công. Một thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù, nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu, trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù, mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc,…