Nhất Nhân Chi Hạ

Nhất Nhân Chi Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Động Mạn Đường
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 08/07/2016

Theo cảnh sát điều tra vụ án “ thi thể bị đánh cắp”. Cuộc sống của thiếu niên Trương Sở bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một cô gái thần bí – BẤT TỬ. Nhưng cậu thiếu niên không nhớ chút nào về cô gái và thân thế của mình. Để tìm kiếm câu trả lời họ đã lên đường. Vậy họ đến từ đâu, có mục đích gì – Hãy cùng đọc truyện để tìm kiếm câu trả lời!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 238 10/05/2017
2 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 237 06/05/2017
3 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 236 09/04/2017
4 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 235 06/04/2017
5 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 234 03/04/2017
6 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 232 30/03/2017
7 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 231 28/03/2017
8 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 230 26/03/2017
9 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 229 25/03/2017
10 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 228 23/03/2017
11 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 227 22/03/2017
12 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 226 21/03/2017
13 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 225 21/03/2017
14 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 224 15/03/2017
15 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 223 12/03/2017
16 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 222 10/03/2017
17 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 221 08/03/2017
18 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 220 07/03/2017
19 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 219 06/03/2017
20 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 218 04/03/2017
21 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 217 03/03/2017
22 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 216 01/03/2017
23 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 215 28/02/2017
24 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 214 27/02/2017
25 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 213 26/02/2017
26 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 212 25/02/2017
27 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 211 23/02/2017
28 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 210 22/02/2017
29 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 209 20/02/2017
30 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 208 19/02/2017
31 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 207 18/02/2017
32 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 206 17/02/2017
33 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 205 16/02/2017
34 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 204 15/02/2017
35 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 203 14/02/2017
36 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 202 13/02/2017
37 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 201 13/02/2017
38 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 200 13/02/2017
39 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 199 10/02/2017
40 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 198 09/02/2017
41 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 197 08/02/2017
42 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 196 08/02/2017
43 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 195 07/02/2017
44 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 194 06/02/2017
45 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 193 04/02/2017
46 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 192 03/02/2017
47 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 191 02/02/2017
48 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 190 28/01/2017
49 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 189 27/01/2017
50 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 188 26/01/2017
51 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 187 25/01/2017
52 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 186 24/01/2017
53 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 185 24/01/2017
54 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 184 23/01/2017
55 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 183 22/01/2017
56 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 182 21/01/2017
57 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 181 20/01/2017
58 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 180 20/01/2017
59 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 179 19/01/2017
60 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 178 19/01/2017
61 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 177 18/01/2017
62 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 176 17/01/2017
63 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 175 16/01/2017
64 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 174 15/01/2017
65 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 173 14/01/2017
66 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 172 13/01/2017
67 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 171 12/01/2017
68 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 170 12/01/2017
69 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 169 12/01/2017
70 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 168 09/01/2017
71 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 167 08/01/2017
72 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 166 07/01/2017
73 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 165 06/01/2017
74 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 164 04/01/2017
75 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 163 03/01/2017
76 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 162 02/01/2017
77 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 161 31/12/2016
78 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 160 30/12/2016
79 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 159 30/12/2016
80 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 158 26/12/2016
81 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 157 25/12/2016
82 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 156 23/12/2016
83 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 155 21/12/2016
84 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 154 16/12/2016
85 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 153 16/12/2016
86 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 152 14/12/2016
87 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 151 14/12/2016
88 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 150 12/12/2016
89 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 149 09/12/2016
90 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 148 06/12/2016
91 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 147 04/12/2016
92 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 146 03/12/2016
93 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 145 02/12/2016
94 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 144 30/11/2016
95 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 143 27/11/2016
96 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 142 27/11/2016
97 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 141 24/11/2016
98 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 140 22/11/2016
99 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 139 20/11/2016
100 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 138 19/11/2016
101 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 137 18/11/2016
102 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 136 16/11/2016
103 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 135 13/11/2016
104 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 134 11/11/2016
105 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 133 10/11/2016
106 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 132 09/11/2016
107 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 131 06/11/2016
108 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 130 05/11/2016
109 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 129 31/10/2016
110 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 128 30/10/2016
111 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 127 25/10/2016
112 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 126 24/10/2016
113 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 125 23/10/2016
114 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 124 22/10/2016
115 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 123 21/10/2016
116 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 122 20/10/2016
117 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 121 18/10/2016
118 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 120 17/10/2016
119 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 119 07/10/2016
120 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 118 06/10/2016
121 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 117 05/10/2016
122 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 116 04/10/2016
123 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 115 03/10/2016
124 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 114 02/10/2016
125 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 113 01/10/2016
126 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 112 20/09/2016
127 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 111 15/09/2016
128 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 110 14/09/2016
129 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 109 13/09/2016
130 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 108 11/09/2016
131 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 107 10/09/2016
132 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 106 09/09/2016
133 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 105 07/09/2016
134 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 104 01/09/2016
135 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 103 31/08/2016
136 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 102 29/08/2016
137 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 101 28/08/2016
138 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 100 27/08/2016
139 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 99 26/08/2016
140 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 98 24/08/2016
141 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 97 23/08/2016
142 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 96 23/08/2016
143 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 95 22/08/2016
144 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 94 20/08/2016
145 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 93 19/08/2016
146 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 92 18/08/2016
147 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 91 17/08/2016
148 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 90 16/08/2016
149 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 89 15/08/2016
150 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 88 14/08/2016
151 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 87 13/08/2016
152 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 86 12/08/2016
153 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 85 11/08/2016
154 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 84 10/08/2016
155 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 83 09/08/2016
156 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 82 08/08/2016
157 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 81 07/08/2016
158 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 80 06/08/2016
159 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 79 05/08/2016
160 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 78 04/08/2016
161 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 77 03/08/2016
162 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 76 02/08/2016
163 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 75 31/07/2016
164 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 74 30/07/2016
165 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 73 29/07/2016
166 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 72 28/07/2016
167 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 71 27/07/2016
168 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 70 26/07/2016
169 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 69 24/07/2016
170 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 68 23/07/2016
171 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 67 22/07/2016
172 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 66 21/07/2016
173 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 65 20/07/2016
174 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 64 19/07/2016
175 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 63 15/07/2016
176 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 62 14/07/2016
177 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 61 13/07/2016
178 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 60 09/07/2016
179 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 59 08/07/2016
180 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 58 08/07/2016
181 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 57 08/07/2016
182 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 56 08/07/2016
183 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 55 08/07/2016
184 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 54 08/07/2016
185 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 53 08/07/2016
186 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 52 08/07/2016
187 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 51 08/07/2016
188 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 50 08/07/2016
189 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 49 08/07/2016
190 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 48 08/07/2016
191 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 47 08/07/2016
192 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 46 08/07/2016
193 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 45 08/07/2016
194 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 44 08/07/2016
195 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 43 08/07/2016
196 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 42 08/07/2016
197 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 41 08/07/2016
198 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 40 08/07/2016
199 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 39 08/07/2016
200 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 38 08/07/2016
201 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 37 08/07/2016
202 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 36 08/07/2016
203 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 35 08/07/2016
204 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 34 08/07/2016
205 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 33 08/07/2016
206 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 32 08/07/2016
207 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 31 08/07/2016
208 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 30 08/07/2016
209 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 29 08/07/2016
210 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 28 08/07/2016
211 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 27 08/07/2016
212 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 26 08/07/2016
213 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 25 08/07/2016
214 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 24 08/07/2016
215 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 23 08/07/2016
216 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 22 08/07/2016
217 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 21 08/07/2016
218 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 20 08/07/2016
219 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 19 08/07/2016
220 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 18 08/07/2016
221 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 17 08/07/2016
222 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 16 08/07/2016
223 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 15 08/07/2016
224 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 14 08/07/2016
225 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 13 08/07/2016
226 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 12 08/07/2016
227 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 11 08/07/2016
228 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 10 08/07/2016
229 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 9 08/07/2016
230 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 8 08/07/2016
231 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 7 08/07/2016
232 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 6 08/07/2016
233 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 5 08/07/2016
234 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 4 08/07/2016
235 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 3 08/07/2016
236 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 2 08/07/2016
237 Nhất Nhân Chi Hạ – Chap 1 08/07/2016