Noblesse

Noblesse

Tên khác: Không có
Tác giả: Son Jae Ho, Lee Gwang Su
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Noblesse – Chap 494 14/03/2018
2 Noblesse – Chap 493 12/03/2018
3 Noblesse – Chap 492 12/03/2018
4 Noblesse – Chap 491 12/03/2018
5 Noblesse – Chap 490 12/03/2018
6 Noblesse – Chap 489 09/03/2018
7 Noblesse – Chap 488 09/03/2018
8 Noblesse – Chap 487 14/12/2017
9 Noblesse – Chap 486 06/12/2017
10 Noblesse – Chap 485 25/11/2017
11 Noblesse – Chap 484 20/11/2017
12 Noblesse – Chap 483 15/11/2017
13 Noblesse – Chap 482 03/11/2017
14 Noblesse – Chap 481 28/10/2017
15 Noblesse – Chap 480 20/10/2017
16 Noblesse – Chap 479 13/10/2017
17 Noblesse – Chap 478 07/10/2017
18 Noblesse – Chap 477 30/09/2017
19 Noblesse – Chap 476 23/09/2017
20 Noblesse – Chap 475 16/09/2017
21 Noblesse – Chap 474 09/09/2017
22 Noblesse – Chap 473 06/09/2017
23 Noblesse – Chap 472 22/08/2017
24 Noblesse – Chap 471 19/08/2017
25 Noblesse – Chap 470 11/08/2017
26 Noblesse – Chap 469 04/08/2017
27 Noblesse – Chap 468 29/07/2017
28 Noblesse – Chap 467 22/07/2017
29 Noblesse – Chap 466 18/07/2017
30 Noblesse – Chap 465 10/07/2017
31 Noblesse – Chap 464 05/07/2017
32 Noblesse – Chap 463 23/06/2017
33 Noblesse – Chap 462 17/06/2017
34 Noblesse – Chap 461 13/06/2017
35 Noblesse – Chap 460 06/06/2017
36 Noblesse – Chap 459 03/06/2017
37 Noblesse – Chap 458 17/05/2017
38 Noblesse – Chap 457 14/05/2017
39 Noblesse – Chap 456 05/05/2017
40 Noblesse – Chap 455 04/05/2017
41 Noblesse – Chap 454 26/04/2017
42 Noblesse – Chap 453 25/04/2017
43 Noblesse – Chap 452 24/04/2017
44 Noblesse – Chap 451 23/04/2017
45 Noblesse – Chap 450 22/04/2017
46 Noblesse – Chap 449 17/04/2017
47 Noblesse – Chap 448 11/04/2017
48 Noblesse – Chap 447 09/04/2017
49 Noblesse – Chap 446 07/04/2017
50 Noblesse – Chap 445 05/04/2017
51 Noblesse – Chap 444 03/04/2017
52 Noblesse – Chap 443 02/04/2017
53 Noblesse – Chap 442 27/03/2017
54 Noblesse – Chap 441 24/03/2017
55 Noblesse – Chap 440 22/03/2017
56 Noblesse – Chap 439 05/03/2017
57 Noblesse – Chap 438 05/03/2017
58 Noblesse – Chap 437 07/02/2017
59 Noblesse – Chap 436 20/01/2017
60 Noblesse – Chap 435 09/12/2016
61 Noblesse – Chap 434 29/11/2016
62 Noblesse – Chap 433 25/11/2016
63 Noblesse – Chap 432 16/11/2016
64 Noblesse – Chap 431 09/11/2016
65 Noblesse – Chap 430 02/11/2016
66 Noblesse – Chap 429 25/10/2016
67 Noblesse – Chap 428 19/10/2016
68 Noblesse – Chap 427 12/10/2016
69 Noblesse – Chap 426 05/10/2016
70 Noblesse – Chap 425 28/09/2016
71 Noblesse – Chap 424 21/09/2016
72 Noblesse – Chap 423 14/09/2016
73 Noblesse – Chap 422 06/09/2016
74 Noblesse – Chap 421 01/09/2016
75 Noblesse – Chap 420 01/09/2016
76 Noblesse – Chap 419 24/08/2016
77 Noblesse – Chap 418 11/08/2016
78 Noblesse – Chap 417 08/08/2016
79 Noblesse – Chap 416 03/08/2016
80 Noblesse – Chap 415 19/07/2016
81 Noblesse – Chap 414 13/07/2016
82 Noblesse – Chap 413 08/07/2016
83 Noblesse – Chap 412 08/07/2016
84 Noblesse – Chap 411 08/07/2016
85 Noblesse – Chap 410 08/07/2016
86 Noblesse – Chap 409 08/07/2016
87 Noblesse – Chap 408 08/07/2016
88 Noblesse – Chap 407 08/07/2016
89 Noblesse – Chap 406 08/07/2016
90 Noblesse – Chap 405 08/07/2016
91 Noblesse – Chap 404 08/07/2016
92 Noblesse – Chap 403 08/07/2016
93 Noblesse – Chap 402 08/07/2016
94 Noblesse – Chap 401 08/07/2016
95 Noblesse – Chap 400 08/07/2016
96 Noblesse – Chap 399 08/07/2016
97 Noblesse – Chap 398 08/07/2016
98 Noblesse – Chap 397 08/07/2016
99 Noblesse – Chap 396 08/07/2016
100 Noblesse – Chap 395 08/07/2016
101 Noblesse – Chap 394 08/07/2016
102 Noblesse – Chap 393 08/07/2016
103 Noblesse – Chap 392 08/07/2016
104 Noblesse – Chap 391 08/07/2016
105 Noblesse – Chap 390 08/07/2016
106 Noblesse – Chap 389 08/07/2016
107 Noblesse – Chap 388 08/07/2016
108 Noblesse – Chap 387 08/07/2016
109 Noblesse – Chap 386 08/07/2016
110 Noblesse – Chap 385 08/07/2016
111 Noblesse – Chap 384 08/07/2016
112 Noblesse – Chap 383 08/07/2016
113 Noblesse – Chap 382 08/07/2016
114 Noblesse – Chap 381 08/07/2016
115 Noblesse – Chap 380 08/07/2016
116 Noblesse – Chap 379 08/07/2016
117 Noblesse – Chap 378 08/07/2016
118 Noblesse – Chap 377 08/07/2016
119 Noblesse – Chap 376 08/07/2016
120 Noblesse – Chap 375 08/07/2016
121 Noblesse – Chap 374 08/07/2016
122 Noblesse – Chap 373 08/07/2016
123 Noblesse – Chap 372 08/07/2016
124 Noblesse – Chap 371 08/07/2016
125 Noblesse – Chap 370 08/07/2016
126 Noblesse – Chap 369 08/07/2016
127 Noblesse – Chap 368 08/07/2016
128 Noblesse – Chap 367 08/07/2016
129 Noblesse – Chap 366 08/07/2016
130 Noblesse – Chap 365 08/07/2016
131 Noblesse – Chap 364 08/07/2016
132 Noblesse – Chap 363 08/07/2016
133 Noblesse – Chap 362 08/07/2016
134 Noblesse – Chap 361 08/07/2016
135 Noblesse – Chap 360 08/07/2016
136 Noblesse – Chap 359 08/07/2016
137 Noblesse – Chap 358 08/07/2016
138 Noblesse – Chap 357 08/07/2016
139 Noblesse – Chap 356 08/07/2016
140 Noblesse – Chap 355 08/07/2016
141 Noblesse – Chap 354 08/07/2016
142 Noblesse – Chap 353 08/07/2016
143 Noblesse – Chap 352 08/07/2016
144 Noblesse – Chap 351 08/07/2016
145 Noblesse – Chap 350 08/07/2016
146 Noblesse – Chap 349 08/07/2016
147 Noblesse – Chap 348 08/07/2016
148 Noblesse – Chap 347 08/07/2016
149 Noblesse – Chap 346 08/07/2016
150 Noblesse – Chap 345 08/07/2016
151 Noblesse – Chap 344 08/07/2016
152 Noblesse – Chap 343 08/07/2016
153 Noblesse – Chap 342 08/07/2016
154 Noblesse – Chap 341 08/07/2016
155 Noblesse – Chap 340 08/07/2016
156 Noblesse – Chap 338 08/07/2016
157 Noblesse – Chap 337 08/07/2016
158 Noblesse – Chap 336 08/07/2016
159 Noblesse – Chap 335 08/07/2016
160 Noblesse – Chap 334 08/07/2016
161 Noblesse – Chap 333 08/07/2016
162 Noblesse – Chap 332 08/07/2016
163 Noblesse – Chap 331 08/07/2016
164 Noblesse – Chap 330 08/07/2016
165 Noblesse – Chap 329 08/07/2016
166 Noblesse – Chap 328 08/07/2016
167 Noblesse – Chap 327 08/07/2016
168 Noblesse – Chap 326 08/07/2016
169 Noblesse – Chap 325 08/07/2016
170 Noblesse – Chap 324 08/07/2016
171 Noblesse – Chap 323 08/07/2016
172 Noblesse – Chap 322 08/07/2016
173 Noblesse – Chap 321 08/07/2016
174 Noblesse – Chap 320 08/07/2016
175 Noblesse – Chap 319 08/07/2016
176 Noblesse – Chap 318 08/07/2016
177 Noblesse – Chap 317 08/07/2016
178 Noblesse – Chap 316 08/07/2016
179 Noblesse – Chap 315 08/07/2016
180 Noblesse – Chap 314 08/07/2016
181 Noblesse – Chap 313 08/07/2016
182 Noblesse – Chap 312 08/07/2016
183 Noblesse – Chap 311 08/07/2016
184 Noblesse – Chap 310 08/07/2016
185 Noblesse – Chap 309 08/07/2016
186 Noblesse – Chap 308 08/07/2016
187 Noblesse – Chap 307 08/07/2016
188 Noblesse – Chap 306 08/07/2016
189 Noblesse – Chap 305 08/07/2016
190 Noblesse – Chap 304 08/07/2016
191 Noblesse – Chap 303 08/07/2016
192 Noblesse – Chap 302 08/07/2016
193 Noblesse – Chap 301 08/07/2016
194 Noblesse – Chap 300 08/07/2016
195 Noblesse – Chap 299 08/07/2016
196 Noblesse – Chap 298 08/07/2016
197 Noblesse – Chap 297 08/07/2016
198 Noblesse – Chap 296 08/07/2016
199 Noblesse – Chap 295 08/07/2016
200 Noblesse – Chap 294 08/07/2016
201 Noblesse – Chap 293 08/07/2016
202 Noblesse – Chap 292 08/07/2016
203 Noblesse – Chap 291 08/07/2016
204 Noblesse – Chap 290 08/07/2016
205 Noblesse – Chap 289 08/07/2016
206 Noblesse – Chap 288 08/07/2016
207 Noblesse – Chap 287 08/07/2016
208 Noblesse – Chap 286 08/07/2016
209 Noblesse – Chap 285 08/07/2016
210 Noblesse – Chap 284 08/07/2016
211 Noblesse – Chap 283 08/07/2016
212 Noblesse – Chap 282 08/07/2016
213 Noblesse – Chap 281 08/07/2016
214 Noblesse – Chap 280 08/07/2016
215 Noblesse – Chap 279 08/07/2016
216 Noblesse – Chap 278 08/07/2016
217 Noblesse – Chap 277 08/07/2016
218 Noblesse – Chap 276 08/07/2016
219 Noblesse – Chap 275 08/07/2016
220 Noblesse – Chap 274 08/07/2016
221 Noblesse – Chap 273 08/07/2016
222 Noblesse – Chap 272 08/07/2016
223 Noblesse – Chap 271 08/07/2016
224 Noblesse – Chap 270 08/07/2016
225 Noblesse – Chap 269 08/07/2016
226 Noblesse – Chap 268 08/07/2016
227 Noblesse – Chap 267 08/07/2016
228 Noblesse – Chap 266 08/07/2016
229 Noblesse – Chap 265 08/07/2016
230 Noblesse – Chap 264 08/07/2016
231 Noblesse – Chap 263 08/07/2016
232 Noblesse – Chap 262 08/07/2016
233 Noblesse – Chap 261 08/07/2016
234 Noblesse – Chap 260 08/07/2016
235 Noblesse – Chap 259 08/07/2016
236 Noblesse – Chap 258 08/07/2016
237 Noblesse – Chap 257 08/07/2016
238 Noblesse – Chap 256 08/07/2016
239 Noblesse – Chap 255 08/07/2016
240 Noblesse – Chap 254 08/07/2016
241 Noblesse – Chap 253 08/07/2016
242 Noblesse – Chap 252 08/07/2016
243 Noblesse – Chap 251 08/07/2016
244 Noblesse – Chap 250 08/07/2016
245 Noblesse – Chap 249 08/07/2016
246 Noblesse – Chap 248 08/07/2016
247 Noblesse – Chap 247 08/07/2016
248 Noblesse – Chap 246 08/07/2016
249 Noblesse – Chap 245 08/07/2016
250 Noblesse – Chap 244 08/07/2016
251 Noblesse – Chap 243 08/07/2016
252 Noblesse – Chap 242 08/07/2016
253 Noblesse – Chap 241 08/07/2016
254 Noblesse – Chap 240 08/07/2016
255 Noblesse – Chap 239 08/07/2016
256 Noblesse – Chap 238 08/07/2016
257 Noblesse – Chap 237 08/07/2016
258 Noblesse – Chap 236 08/07/2016
259 Noblesse – Chap 235 08/07/2016
260 Noblesse – Chap 234 08/07/2016
261 Noblesse – Chap 233 08/07/2016
262 Noblesse – Chap 232 08/07/2016
263 Noblesse – Chap 231 08/07/2016
264 Noblesse – Chap 230 08/07/2016
265 Noblesse – Chap 229 08/07/2016
266 Noblesse – Chap 228 08/07/2016
267 Noblesse – Chap 227 08/07/2016
268 Noblesse – Chap 226 08/07/2016
269 Noblesse – Chap 225 08/07/2016
270 Noblesse – Chap 224 08/07/2016
271 Noblesse – Chap 223 08/07/2016
272 Noblesse – Chap 222 08/07/2016
273 Noblesse – Chap 221 08/07/2016
274 Noblesse – Chap 220 08/07/2016
275 Noblesse – Chap 219 08/07/2016
276 Noblesse – Chap 218 08/07/2016
277 Noblesse – Chap 217 08/07/2016
278 Noblesse – Chap 216 08/07/2016
279 Noblesse – Chap 215 08/07/2016
280 Noblesse – Chap 214 08/07/2016
281 Noblesse – Chap 213 08/07/2016
282 Noblesse – Chap 212 08/07/2016
283 Noblesse – Chap 211 08/07/2016
284 Noblesse – Chap 210 08/07/2016
285 Noblesse – Chap 209 08/07/2016
286 Noblesse – Chap 208 08/07/2016
287 Noblesse – Chap 207 08/07/2016
288 Noblesse – Chap 206 08/07/2016
289 Noblesse – Chap 205 08/07/2016
290 Noblesse – Chap 204 08/07/2016
291 Noblesse – Chap 203 08/07/2016
292 Noblesse – Chap 202 08/07/2016
293 Noblesse – Chap 201 08/07/2016
294 Noblesse – Chap 200 08/07/2016
295 Noblesse – Chap 199 08/07/2016
296 Noblesse – Chap 198 08/07/2016
297 Noblesse – Chap 197 08/07/2016
298 Noblesse – Chap 196 08/07/2016
299 Noblesse – Chap 195 08/07/2016
300 Noblesse – Chap 194 08/07/2016
301 Noblesse – Chap 193 08/07/2016
302 Noblesse – Chap 192 08/07/2016
303 Noblesse – Chap 191 08/07/2016
304 Noblesse – Chap 190 08/07/2016
305 Noblesse – Chap 189 08/07/2016
306 Noblesse – Chap 188 08/07/2016
307 Noblesse – Chap 187 08/07/2016
308 Noblesse – Chap 186 08/07/2016
309 Noblesse – Chap 185 08/07/2016
310 Noblesse – Chap 184 08/07/2016
311 Noblesse – Chap 183 08/07/2016
312 Noblesse – Chap 182 08/07/2016
313 Noblesse – Chap 181 08/07/2016
314 Noblesse – Chap 180 08/07/2016
315 Noblesse – Chap 179 08/07/2016
316 Noblesse – Chap 178 08/07/2016
317 Noblesse – Chap 177 08/07/2016
318 Noblesse – Chap 176 08/07/2016
319 Noblesse – Chap 175 08/07/2016
320 Noblesse – Chap 174 08/07/2016
321 Noblesse – Chap 173 08/07/2016
322 Noblesse – Chap 172 08/07/2016
323 Noblesse – Chap 171 08/07/2016
324 Noblesse – Chap 170 08/07/2016
325 Noblesse – Chap 169 08/07/2016
326 Noblesse – Chap 168 08/07/2016
327 Noblesse – Chap 167 08/07/2016
328 Noblesse – Chap 166 08/07/2016
329 Noblesse – Chap 165 08/07/2016
330 Noblesse – Chap 164 08/07/2016
331 Noblesse – Chap 163 08/07/2016
332 Noblesse – Chap 162 08/07/2016
333 Noblesse – Chap 161 08/07/2016
334 Noblesse – Chap 160 08/07/2016
335 Noblesse – Chap 159 08/07/2016
336 Noblesse – Chap 158 08/07/2016
337 Noblesse – Chap 157 08/07/2016
338 Noblesse – Chap 156 08/07/2016
339 Noblesse – Chap 155 08/07/2016
340 Noblesse – Chap 154 08/07/2016
341 Noblesse – Chap 153 08/07/2016
342 Noblesse – Chap 152 08/07/2016
343 Noblesse – Chap 151 08/07/2016
344 Noblesse – Chap 150 08/07/2016
345 Noblesse – Chap 149 08/07/2016
346 Noblesse – Chap 148 08/07/2016
347 Noblesse – Chap 147 08/07/2016
348 Noblesse – Chap 146 08/07/2016
349 Noblesse – Chap 145 08/07/2016
350 Noblesse – Chap 144 08/07/2016
351 Noblesse – Chap 143 08/07/2016
352 Noblesse – Chap 142 08/07/2016
353 Noblesse – Chap 141 08/07/2016
354 Noblesse – Chap 140 08/07/2016
355 Noblesse – Chap 139 08/07/2016
356 Noblesse – Chap 138 08/07/2016
357 Noblesse – Chap 137 08/07/2016
358 Noblesse – Chap 136 08/07/2016
359 Noblesse – Chap 135 08/07/2016
360 Noblesse – Chap 134 08/07/2016
361 Noblesse – Chap 133 08/07/2016
362 Noblesse – Chap 132 08/07/2016
363 Noblesse – Chap 131 08/07/2016
364 Noblesse – Chap 130 08/07/2016
365 Noblesse – Chap 129 08/07/2016
366 Noblesse – Chap 128 08/07/2016
367 Noblesse – Chap 127 08/07/2016
368 Noblesse – Chap 126 08/07/2016
369 Noblesse – Chap 125 08/07/2016
370 Noblesse – Chap 124 08/07/2016
371 Noblesse – Chap 123 08/07/2016
372 Noblesse – Chap 122 08/07/2016
373 Noblesse – Chap 121 08/07/2016
374 Noblesse – Chap 120 08/07/2016
375 Noblesse – Chap 119 08/07/2016
376 Noblesse – Chap 118 08/07/2016
377 Noblesse – Chap 117 08/07/2016
378 Noblesse – Chap 116 08/07/2016
379 Noblesse – Chap 115 08/07/2016
380 Noblesse – Chap 114 08/07/2016
381 Noblesse – Chap 113 08/07/2016
382 Noblesse – Chap 112 08/07/2016
383 Noblesse – Chap 111 08/07/2016
384 Noblesse – Chap 110 08/07/2016
385 Noblesse – Chap 109 08/07/2016
386 Noblesse – Chap 108 08/07/2016
387 Noblesse – Chap 107 08/07/2016
388 Noblesse – Chap 106 08/07/2016
389 Noblesse – Chap 105 08/07/2016
390 Noblesse – Chap 104 08/07/2016
391 Noblesse – Chap 103 08/07/2016
392 Noblesse – Chap 102 08/07/2016
393 Noblesse – Chap 101 08/07/2016
394 Noblesse – Chap 100 08/07/2016
395 Noblesse – Chap 99 08/07/2016
396 Noblesse – Chap 98 08/07/2016
397 Noblesse – Chap 97 08/07/2016
398 Noblesse – Chap 96 08/07/2016
399 Noblesse – Chap 95 08/07/2016
400 Noblesse – Chap 94 08/07/2016
401 Noblesse – Chap 93 08/07/2016
402 Noblesse – Chap 92 08/07/2016
403 Noblesse – Chap 91 08/07/2016
404 Noblesse – Chap 90 08/07/2016
405 Noblesse – Chap 89 08/07/2016
406 Noblesse – Chap 88 08/07/2016
407 Noblesse – Chap 87 08/07/2016
408 Noblesse – Chap 86 08/07/2016
409 Noblesse – Chap 85 08/07/2016
410 Noblesse – Chap 84 08/07/2016
411 Noblesse – Chap 83 08/07/2016
412 Noblesse – Chap 82 08/07/2016
413 Noblesse – Chap 81 08/07/2016
414 Noblesse – Chap 80 08/07/2016
415 Noblesse – Chap 79 08/07/2016
416 Noblesse – Chap 78 08/07/2016
417 Noblesse – Chap 77 08/07/2016
418 Noblesse – Chap 76 08/07/2016
419 Noblesse – Chap 75 08/07/2016
420 Noblesse – Chap 74 08/07/2016
421 Noblesse – Chap 73 08/07/2016
422 Noblesse – Chap 72 08/07/2016
423 Noblesse – Chap 71 08/07/2016
424 Noblesse – Chap 70 08/07/2016
425 Noblesse – Chap 69 08/07/2016
426 Noblesse – Chap 68 08/07/2016
427 Noblesse – Chap 67 08/07/2016
428 Noblesse – Chap 66 08/07/2016
429 Noblesse – Chap 65 08/07/2016
430 Noblesse – Chap 64 08/07/2016
431 Noblesse – Chap 63 08/07/2016
432 Noblesse – Chap 62 08/07/2016
433 Noblesse – Chap 61 08/07/2016
434 Noblesse – Chap 60 08/07/2016
435 Noblesse – Chap 59 08/07/2016
436 Noblesse – Chap 58 08/07/2016
437 Noblesse – Chap 57 08/07/2016
438 Noblesse – Chap 56 08/07/2016
439 Noblesse – Chap 55 08/07/2016
440 Noblesse – Chap 54 08/07/2016
441 Noblesse – Chap 53 08/07/2016
442 Noblesse – Chap 52 08/07/2016
443 Noblesse – Chap 51 08/07/2016
444 Noblesse – Chap 50 08/07/2016
445 Noblesse – Chap 49 08/07/2016
446 Noblesse – Chap 48 08/07/2016
447 Noblesse – Chap 47 08/07/2016
448 Noblesse – Chap 46 08/07/2016
449 Noblesse – Chap 45 08/07/2016
450 Noblesse – Chap 44 08/07/2016
451 Noblesse – Chap 43 08/07/2016
452 Noblesse – Chap 42 08/07/2016
453 Noblesse – Chap 41 08/07/2016
454 Noblesse – Chap 40 08/07/2016
455 Noblesse – Chap 39 08/07/2016
456 Noblesse – Chap 38 08/07/2016
457 Noblesse – Chap 37 08/07/2016
458 Noblesse – Chap 36 08/07/2016
459 Noblesse – Chap 35 08/07/2016
460 Noblesse – Chap 34 08/07/2016
461 Noblesse – Chap 33 08/07/2016
462 Noblesse – Chap 32 08/07/2016
463 Noblesse – Chap 31 08/07/2016
464 Noblesse – Chap 30 08/07/2016
465 Noblesse – Chap 29 08/07/2016
466 Noblesse – Chap 28 08/07/2016
467 Noblesse – Chap 27 08/07/2016
468 Noblesse – Chap 26 08/07/2016
469 Noblesse – Chap 25 08/07/2016
470 Noblesse – Chap 24 08/07/2016
471 Noblesse – Chap 23 08/07/2016
472 Noblesse – Chap 22 08/07/2016
473 Noblesse – Chap 21 08/07/2016
474 Noblesse – Chap 20 08/07/2016
475 Noblesse – Chap 19 08/07/2016
476 Noblesse – Chap 18 08/07/2016
477 Noblesse – Chap 17 08/07/2016
478 Noblesse – Chap 16 08/07/2016
479 Noblesse – Chap 15 08/07/2016
480 Noblesse – Chap 14 08/07/2016
481 Noblesse – Chap 13 08/07/2016
482 Noblesse – Chap 12 08/07/2016
483 Noblesse – Chap 11 08/07/2016
484 Noblesse – Chap 10 08/07/2016
485 Noblesse – Chap 9 08/07/2016
486 Noblesse – Chap 8 08/07/2016
487 Noblesse – Chap 7 08/07/2016
488 Noblesse – Chap 6 08/07/2016
489 Noblesse – Chap 5 08/07/2016
490 Noblesse – Chap 4 08/07/2016
491 Noblesse – Chap 3 08/07/2016
492 Noblesse – Chap 2 08/07/2016
493 Noblesse – Chap 1 08/07/2016