Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga, Truyện V1
Ngày thêm: 03/08/2016

Tần Phỉ là một đặc công hàng đầu của nước M, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ ở bermuda thì bị công tác đồng thời cũng là người yêu bán đứng, trong khi chìm xuống đáy biển thì bị rơi vào khe không gian tới cổ đại, thế là cuộc đối kháng giữa nữ đặc công hiện đại và cương thi cổ đại bắt đầu.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 53 19/09/2017
2 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 52 18/09/2017
3 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 51 17/09/2017
4 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 50 16/09/2017
5 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 49 15/09/2017
6 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 48 12/09/2017
7 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 47 11/09/2017
8 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 46 10/09/2017
9 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 45 09/09/2017
10 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 44 08/09/2017
11 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 43 06/09/2017
12 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 42 05/09/2017
13 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 41 04/09/2017
14 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 40 03/09/2017
15 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 39 02/09/2017
16 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 38 02/09/2017
17 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 37 31/08/2017
18 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 36 30/08/2017
19 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 35 29/08/2017
20 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 34 28/08/2017
21 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 33 25/08/2017
22 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 32 24/08/2017
23 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 31 23/08/2017
24 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 30 22/08/2017
25 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 29 21/08/2017
26 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 28 20/08/2017
27 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 27 19/08/2017
28 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 26 13/08/2017
29 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 25 11/08/2017
30 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 24 10/08/2017
31 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 23 09/08/2017
32 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 22 08/08/2017
33 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 21 07/08/2017
34 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 20 06/08/2017
35 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 19 31/07/2017
36 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 18 29/07/2017
37 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 17 27/03/2017
38 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 16 18/03/2017
39 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 15 15/01/2017
40 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 14 11/01/2017
41 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 13 11/01/2017
42 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 12 25/12/2016
43 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 11 24/12/2016
44 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 10 07/12/2016
45 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 9 25/11/2016
46 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 8 17/10/2016
47 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 7 08/10/2016
48 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 6 29/09/2016
49 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 5 02/09/2016
50 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 4 23/08/2016
51 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 3 19/08/2016
52 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 2 19/08/2016
53 Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký – Chap 1 03/08/2016