Nữ Đế Học Dốt

Nữ Đế Học Dốt

Tên khác: Không có
Tác giả: Manh Hi Hi
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 03/05/2017

Cuộc hành trình tập kích xuyên không của một nữ sinh học dốt khoa học tự nhiên hiện đại. Được đăng cơ và luôn có nhiều mỹ nam quyến rũ. Trẫm phải làm sao đây?