Nữ Hoàng Ai Cập

Nữ Hoàng Ai Cập

Tên khác: Ouke no Monshou
Tác giả: Chieko Hosokawa, Fumin
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Nhân vật chính là Carol Rido, một thiếu nữ người Mỹ tóc vàng, mắt xanh xuất thân từ một gia đình triệu phú với một niềm thích thú trong khoa khảo cứu cổ học Ai Cập làm việc ở Cairo. Khi người cố vấn của cô ấy khám phá ngôi mộ của một vị Pharaon trẻ tuổi, một lời nguyền rủa đè lên đầu đoàn khai quật và Carol. Lời nguyền rủa đưa cô ấy trở về quá khứ đến Ai Cập cổ đại, nơi cô bị lôi kéo vào những vấn đề của Ai Cập cổ đại và những quốc gia cổ đại khác như Assyria và Babylon. Carol gặp Menfuisu, một Pharaon trẻ tuổi đẹp trai, là người mà gia đình cô đã khai quật mộ ở thế kỷ 21. Bất chấp sự bướng bỉnh, hung dữ và bản tính mạnh mẽ đầu tiên của anh ta, họ yêu nhau say đắm và cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách. Điều này đã làm người chị cùng cha khác mẹ của Menfuisu, nữ hoàng Asisu giận dữ vì cô đã chờ đợi lâu để cưới anh ta. Carol, đúng với cái nhìn ngoại quốc và khả năng hiếu kỳ để xác định tương lai, trở thành một nhân vật trọng đại trong lịch sử cổ đại…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 128 24/01/2018
2 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 127 31/12/2017
3 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 126 29/12/2017
4 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 125 14/12/2017
5 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 124 10/12/2017
6 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 123 29/11/2017
7 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 122 25/11/2017
8 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 121 16/11/2017
9 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 120 20/10/2017
10 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 119 22/09/2017
11 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 118 19/09/2017
12 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 117 07/09/2017
13 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 116 13/08/2017
14 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 115 27/07/2017
15 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 114 20/07/2017
16 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 113 01/07/2017
17 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 112 15/06/2017
18 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 111 11/05/2017
19 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 110 02/05/2017
20 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 109 19/04/2017
21 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 108 19/03/2017
22 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 107 14/03/2017
23 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 106 08/03/2017
24 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 105 02/03/2017
25 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 104 02/03/2017
26 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 103 22/02/2017
27 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 102 22/02/2017
28 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 101 09/01/2017
29 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 100 09/12/2016
30 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 99 03/09/2016
31 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 98 22/08/2016
32 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 97 15/08/2016
33 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 96 13/08/2016
34 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 95 11/08/2016
35 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 94 08/08/2016
36 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 93 05/08/2016
37 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 92 19/07/2016
38 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 91 08/07/2016
39 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 90 08/07/2016
40 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 89 08/07/2016
41 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 88 08/07/2016
42 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 87 08/07/2016
43 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 86 08/07/2016
44 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 85 08/07/2016
45 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 84 08/07/2016
46 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 83 08/07/2016
47 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 82 08/07/2016
48 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 81 08/07/2016
49 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 80 08/07/2016
50 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 79 08/07/2016
51 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 78 08/07/2016
52 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 77 08/07/2016
53 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 76 08/07/2016
54 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 75 08/07/2016
55 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 74 08/07/2016
56 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 73 08/07/2016
57 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 72 08/07/2016
58 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 71.5 08/07/2016
59 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 71 08/07/2016
60 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 70 08/07/2016
61 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 69 08/07/2016
62 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 68 08/07/2016
63 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 67 08/07/2016
64 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 66 08/07/2016
65 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 65 08/07/2016
66 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 64 08/07/2016
67 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 63 08/07/2016
68 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 62 08/07/2016
69 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 61 08/07/2016
70 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 60 08/07/2016
71 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 59 08/07/2016
72 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 58 08/07/2016
73 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 57 08/07/2016
74 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 56 08/07/2016
75 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 55 08/07/2016
76 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 54 08/07/2016
77 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 53 08/07/2016
78 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 52 08/07/2016
79 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 51 08/07/2016
80 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 50 08/07/2016
81 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 49 08/07/2016
82 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 48 08/07/2016
83 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 47 08/07/2016
84 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 46 08/07/2016
85 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 45 08/07/2016
86 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 44 08/07/2016
87 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 43 08/07/2016
88 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 42 08/07/2016
89 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 41 08/07/2016
90 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 40 08/07/2016
91 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 39 08/07/2016
92 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 38 08/07/2016
93 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 37 08/07/2016
94 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 36 08/07/2016
95 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 35 08/07/2016
96 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 34 08/07/2016
97 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 33 08/07/2016
98 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 32 08/07/2016
99 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 31 08/07/2016
100 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 30 08/07/2016
101 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 29 08/07/2016
102 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 28 08/07/2016
103 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 27 08/07/2016
104 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 26 08/07/2016
105 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 25 08/07/2016
106 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 24 08/07/2016
107 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 23 08/07/2016
108 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 22 08/07/2016
109 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 21 08/07/2016
110 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 20 08/07/2016
111 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 19 08/07/2016
112 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 18 08/07/2016
113 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 17 08/07/2016
114 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 16 08/07/2016
115 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 15 08/07/2016
116 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 14 08/07/2016
117 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 13 08/07/2016
118 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 12 08/07/2016
119 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 11 08/07/2016
120 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 10 08/07/2016
121 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 9 08/07/2016
122 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 8 08/07/2016
123 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 7 08/07/2016
124 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 6 08/07/2016
125 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 5 08/07/2016
126 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 4 08/07/2016
127 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 3 08/07/2016
128 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 2 08/07/2016
129 Nữ Hoàng Ai Cập – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

One-Punch Man

ONE, Murata Yuusuke

Hive

Kim Gyu Sam

Kingdom

Hara Yasuhisa