Nụ Hôn Nguyền Rủa

Nụ Hôn Nguyền Rủa

Tên khác: Không có
Tác giả: Lô Mễ Ân
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 21/09/2016

Chuyện hay và vẽ đẹp, có xôi thịt nữa
Luna sau khi thoát chết khỏi vụ nổ phát hiện ra mình là Ma nữ nên đã đến nhà của bà để huấn luyện. Khổ cái nhà của bà lại sát cạnh bên chỗ của anh em nhà sói :))

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 64 18/02/2018
2 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 63 11/02/2018
3  Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 62 04/02/2018
4 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 61 01/01/2018
5 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 60 01/01/2018
6 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 59 01/01/2018
7 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 58 30/12/2017
8 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 57 28/12/2017
9 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 56 23/12/2017
10 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 55 22/12/2017
11 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 54 09/12/2017
12 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 53 06/12/2017
13 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 52 05/12/2017
14 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 51 07/11/2017
15 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 50 07/11/2017
16 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 49 04/11/2017
17 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 48 04/11/2017
18 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 47 04/11/2017
19 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 46 28/10/2017
20 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 45 28/10/2017
21 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 44 28/10/2017
22 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 43 28/10/2017
23 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 42 28/10/2017
24 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 41 13/10/2017
25 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 40 11/10/2017
26 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 39 10/10/2017
27 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 38 04/10/2017
28 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 37 01/10/2017
29 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 36 29/09/2017
30 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 35 27/09/2017
31 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 34 24/09/2017
32 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 33 19/09/2017
33 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 32 17/09/2017
34 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 31 07/03/2017
35 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 30 06/03/2017
36 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 29 05/03/2017
37 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 28 04/03/2017
38 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 27 03/03/2017
39 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 26 02/03/2017
40 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 25 01/03/2017
41 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 24 28/02/2017
42 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 23 28/02/2017
43 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 22 27/02/2017
44 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 21 27/02/2017
45 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 20 31/12/2016
46 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 19 29/12/2016
47 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 18 16/12/2016
48 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 17 15/12/2016
49 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 16 08/12/2016
50 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 15 24/11/2016
51 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 14 23/11/2016
52 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 13 10/11/2016
53 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 12 03/11/2016
54 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 11 23/10/2016
55 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 10 20/10/2016
56 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 9 16/10/2016
57 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 8 12/10/2016
58 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 7 06/10/2016
59 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 6 05/10/2016
60 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 5 03/10/2016
61 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 4 25/09/2016
62 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 3 21/09/2016
63 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 2 21/09/2016
64 Nụ Hôn Nguyền Rủa – Chap 1 21/09/2016