Ớt Bảy Màu

Ớt Bảy Màu

Tên khác: Nijiiro Togarashi
Tác giả: Adachi Mitsuru
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , , , , , ,
Nguồn: Manga Palace Group
Ngày thêm: 13/07/2016

Sau cái chết của mẹ, Shichimi lên đường đến sống với những người anh chị em cùng cha khác mẹ đang ở tại nhà trọ Karakuri, một nơi được chu cấp bởi người cha mà họ chưa bao giờ gặp. Cậu phát hiện ra rằng mỗi người lại có một người mẹ khác nhau (tất cả đều đã qua đời), nhưng cùng gọi một người đàn ông là cha. Không lâu sau khi Shichimi đến, anh em họ quyết định đi thăm mộ của từng người mẹ. Trong chuyến đi, họ gặp không ít những nguy hiểm rình rập trên đường.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Ớt Bảy Màu – Chap 109 HẾT12/07/2016
2 Ớt Bảy Màu – Chap 108 12/07/2016
3 Ớt Bảy Màu – Chap 107 12/07/2016
4 Ớt Bảy Màu – Chap 106 12/07/2016
5 Ớt Bảy Màu – Chap 105 12/07/2016
6 Ớt Bảy Màu – Chap 104 12/07/2016
7 Ớt Bảy Màu – Chap 103 12/07/2016
8 Ớt Bảy Màu – Chap 102 12/07/2016
9 Ớt Bảy Màu – Chap 101 12/07/2016
10 Ớt Bảy Màu – Chap 100 12/07/2016
11 Ớt Bảy Màu – Chap 99 12/07/2016
12 Ớt Bảy Màu – Chap 98 12/07/2016
13 Ớt Bảy Màu – Chap 97 12/07/2016
14 Ớt Bảy Màu – Chap 96 12/07/2016
15 Ớt Bảy Màu – Chap 95 12/07/2016
16 Ớt Bảy Màu – Chap 94 12/07/2016
17 Ớt Bảy Màu – Chap 93 12/07/2016
18 Ớt Bảy Màu – Chap 92 12/07/2016
19 Ớt Bảy Màu – Chap 91 12/07/2016
20 Ớt Bảy Màu – Chap 90 12/07/2016
21 Ớt Bảy Màu – Chap 89 12/07/2016
22 Ớt Bảy Màu – Chap 88 12/07/2016
23 Ớt Bảy Màu – Chap 87 12/07/2016
24 Ớt Bảy Màu – Chap 86 12/07/2016
25 Ớt Bảy Màu – Chap 85 12/07/2016
26 Ớt Bảy Màu – Chap 84 12/07/2016
27 Ớt Bảy Màu – Chap 83 12/07/2016
28 Ớt Bảy Màu – Chap 82 12/07/2016
29 Ớt Bảy Màu – Chap 81 12/07/2016
30 Ớt Bảy Màu – Chap 80 12/07/2016
31 Ớt Bảy Màu – Chap 79 12/07/2016
32 Ớt Bảy Màu – Chap 78 12/07/2016
33 Ớt Bảy Màu – Chap 77 12/07/2016
34 Ớt Bảy Màu – Chap 76 12/07/2016
35 Ớt Bảy Màu – Chap 75 12/07/2016
36 Ớt Bảy Màu – Chap 74 12/07/2016
37 Ớt Bảy Màu – Chap 73 12/07/2016
38 Ớt Bảy Màu – Chap 72 12/07/2016
39 Ớt Bảy Màu – Chap 71 12/07/2016
40 Ớt Bảy Màu – Chap 70 12/07/2016
41 Ớt Bảy Màu – Chap 69 12/07/2016
42 Ớt Bảy Màu – Chap 68 12/07/2016
43 Ớt Bảy Màu – Chap 67 12/07/2016
44 Ớt Bảy Màu – Chap 66 12/07/2016
45 Ớt Bảy Màu – Chap 65 12/07/2016
46 Ớt Bảy Màu – Chap 64 12/07/2016
47 Ớt Bảy Màu – Chap 63 12/07/2016
48 Ớt Bảy Màu – Chap 62 12/07/2016
49 Ớt Bảy Màu – Chap 61 12/07/2016
50 Ớt Bảy Màu – Chap 60 12/07/2016
51 Ớt Bảy Màu – Chap 59 12/07/2016
52 Ớt Bảy Màu – Chap 58 12/07/2016
53 Ớt Bảy Màu – Chap 57 12/07/2016
54 Ớt Bảy Màu – Chap 56 12/07/2016
55 Ớt Bảy Màu – Chap 55 12/07/2016
56 Ớt Bảy Màu – Chap 54 12/07/2016
57 Ớt Bảy Màu – Chap 53 12/07/2016
58 Ớt Bảy Màu – Chap 52 12/07/2016
59 Ớt Bảy Màu – Chap 51 12/07/2016
60 Ớt Bảy Màu – Chap 50 12/07/2016
61 Ớt Bảy Màu – Chap 49 12/07/2016
62 Ớt Bảy Màu – Chap 48 12/07/2016
63 Ớt Bảy Màu – Chap 47 12/07/2016
64 Ớt Bảy Màu – Chap 46 12/07/2016
65 Ớt Bảy Màu – Chap 45 12/07/2016
66 Ớt Bảy Màu – Chap 44 12/07/2016
67 Ớt Bảy Màu – Chap 43 12/07/2016
68 Ớt Bảy Màu – Chap 42 12/07/2016
69 Ớt Bảy Màu – Chap 41 12/07/2016
70 Ớt Bảy Màu – Chap 40 12/07/2016
71 Ớt Bảy Màu – Chap 39 12/07/2016
72 Ớt Bảy Màu – Chap 38 12/07/2016
73 Ớt Bảy Màu – Chap 37 12/07/2016
74 Ớt Bảy Màu – Chap 36 12/07/2016
75 Ớt Bảy Màu – Chap 35 12/07/2016
76 Ớt Bảy Màu – Chap 34 12/07/2016
77 Ớt Bảy Màu – Chap 33 12/07/2016
78 Ớt Bảy Màu – Chap 32 12/07/2016
79 Ớt Bảy Màu – Chap 31 12/07/2016
80 Ớt Bảy Màu – Chap 30 12/07/2016
81 Ớt Bảy Màu – Chap 29 12/07/2016
82 Ớt Bảy Màu – Chap 28 12/07/2016
83 Ớt Bảy Màu – Chap 27 12/07/2016
84 Ớt Bảy Màu – Chap 26 12/07/2016
85 Ớt Bảy Màu – Chap 25 12/07/2016
86 Ớt Bảy Màu – Chap 24 12/07/2016
87 Ớt Bảy Màu – Chap 23 12/07/2016
88 Ớt Bảy Màu – Chap 22 12/07/2016
89 Ớt Bảy Màu – Chap 21 12/07/2016
90 Ớt Bảy Màu – Chap 20 12/07/2016
91 Ớt Bảy Màu – Chap 19 12/07/2016
92 Ớt Bảy Màu – Chap 18 12/07/2016
93 Ớt Bảy Màu – Chap 17 12/07/2016
94 Ớt Bảy Màu – Chap 16 12/07/2016
95 Ớt Bảy Màu – Chap 15 12/07/2016
96 Ớt Bảy Màu – Chap 14 12/07/2016
97 Ớt Bảy Màu – Chap 13 12/07/2016
98 Ớt Bảy Màu – Chap 12 12/07/2016
99 Ớt Bảy Màu – Chap 11 12/07/2016
100 Ớt Bảy Màu – Chap 10 12/07/2016
101 Ớt Bảy Màu – Chap 9 12/07/2016
102 Ớt Bảy Màu – Chap 8 12/07/2016
103 Ớt Bảy Màu – Chap 7 12/07/2016
104 Ớt Bảy Màu – Chap 6 12/07/2016
105 Ớt Bảy Màu – Chap 5 12/07/2016
106 Ớt Bảy Màu – Chap 4 12/07/2016
107 Ớt Bảy Màu – Chap 3 12/07/2016
108 Ớt Bảy Màu – Chap 2 12/07/2016
109 Ớt Bảy Màu – Chap 1 12/07/2016