Phá Hiểu Thế Kỷ

Phá Hiểu Thế Kỷ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 02/03/2017

Một thiếu niên “châu phi” của trùng độ khắc kim tên lâm hiểu, một thiếu nữ thần bí lai lịch không rõ ràng y bối lâm.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người kí hiệp ức với nhau, đi tới một thế giới hoang sơ nhưng cũng đầy thú vị, lâm hiểu liệu có thể xóa bỏ được thuộc tính “người châu phi”, đồng thời mở ra được con đường thuộc về chính mình hay không…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái – Chap 25 19/01/2018
2 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 32.5 01/03/2017
3 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 32 01/03/2017
4 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 31 01/03/2017
5 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 30 01/03/2017
6 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 29 01/03/2017
7 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 28 01/03/2017
8 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 27 01/03/2017
9 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 26 01/03/2017
10 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 25 01/03/2017
11 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 24 01/03/2017
12 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 23 01/03/2017
13 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 22 01/03/2017
14 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 21 01/03/2017
15 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 20 01/03/2017
16 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 19 01/03/2017
17 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 18 01/03/2017
18 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 17 01/03/2017
19 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 16 01/03/2017
20 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 15 01/03/2017
21 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 14 01/03/2017
22 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 13 01/03/2017
23 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 12 01/03/2017
24 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 11 01/03/2017
25 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 10 01/03/2017
26 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 9 01/03/2017
27 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 8 01/03/2017
28 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 7 01/03/2017
29 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 6 01/03/2017
30 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 5 01/03/2017
31 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 4 01/03/2017
32 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 3 01/03/2017
33 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 2 01/03/2017
34 Phá Hiểu Thế Kỷ – Chap 1 01/03/2017