Phần Thiên

Phần Thiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Truyện V1
Ngày thêm: 02/03/2017

Trong động kim thiềm sinh hai cánh,
Đỉnh trong long hổ phun vân quang.
Một kiếm giá ngự ngàn vạn dặm,
Đạp mây liền muốn đi bát hoang.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Phần Thiên – Chap 3 01/03/2017
2 Phần Thiên – Chap 2 01/03/2017
3 Phần Thiên – Chap 1 01/03/2017