Phi Sắc Dị Văn Lục

Phi Sắc Dị Văn Lục

Tên khác: Không có
Tác giả: Tịch Độ La
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 02/07/2016

Làm trừ yêu sư vài chục năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải yêu quái muốn tìm người trừ yêu! Muốn trừ chính mình sao? Yêu quái không phải là lãnh huyết tàn nhẫn sao? Không phải là làm cho yêu quái hồn phi phách tán sao? Như vị tiểu hồ li tinh mà ngay cả đuôi cũng không giấu đi này hình như hơi khác một chút…Vì năm nghìn lượng hoàng kim hành hiệp trượng nghĩa, Tiểu Thu! Thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát! Các yêu quái đang chờ ta!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 31 HẾT20/08/2016
2 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 30 06/08/2016
3 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 29 19/07/2016
4 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 28 02/07/2016
5 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 27 02/07/2016
6 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 26 02/07/2016
7 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 25 02/07/2016
8 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 24 02/07/2016
9 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 23 02/07/2016
10 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 22 02/07/2016
11 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 21 02/07/2016
12 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 20 02/07/2016
13 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 19 02/07/2016
14 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 18 02/07/2016
15 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 17 02/07/2016
16 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 16 02/07/2016
17 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 15 02/07/2016
18 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 14 02/07/2016
19 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 13 02/07/2016
20 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 12 02/07/2016
21 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 11 02/07/2016
22 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 10 02/07/2016
23 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 9 02/07/2016
24 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 8 02/07/2016
25 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 7 02/07/2016
26 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 6 02/07/2016
27 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 5 02/07/2016
28 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 4 02/07/2016
29 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 3 02/07/2016
30 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 2 02/07/2016
31 Phi Sắc Dị Văn Lục – Chap 1 02/07/2016