Phong Vân

Phong Vân

Tên khác: Không có
Tác giả: Mã Vĩnh Thành
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 02/03/2017

Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ “Thiên Kiếm” Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù – Thiên Hạ Hội – để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành “Bất Khốc tử thần”, danh chấn võ lâm.

Dòng họ Nhiếp nổi nổi danh với đao pháp “Ngạo Hàn Lục Quyết” và thanh Tuyết Ẩm Đao, truyền đến đời “Bắc Ẩm Cuồng Đao” Nhiếp Nhân Vương. Nhưng Nhân Vương tuy thành danh mà không màng thế sự, cùng vợ con quy ẩn nơi thôn dã. Vợ Nhân Vương là đệ nhất mỹ nhân Nhanh Doanh cho rằng chồng mình không có chí tiến thủ, nên bỏ đi theo người khác. Nhân Vương vì thế trở nên điên cuồng gàn dở, tuy nhiên con ông là Nhiếp Phong lại thông tuệ và gan dạ hơn người. Hai cha con cứ thế sống qua ngày.

Năm đó Nhiếp Phong theo cha đến Lạc Sơn Đại Phật ở Nga Mi sơn để xem cha tỷ võ với “Nam Lân Kiếm Thủ” Đoạn Soái. Bọn người Thiên Hạ Hội, dẫn đầu là Bộ Kinh Vân lại thừa hư đến cướp hai tuyệt thế thần binh là Tuyết Ẩm Đao và Hỏa Lân Kiếm. Không ngờ cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân là con thần thú vốn ẩn thân lâu năm trong động Lăng Vân bỗng xuất hiện, chấn nhiếp quần anh, còn bắt Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương đi. Hai thanh thần binh đều mất tích trong lúc hỗn loạn.

Bộ Kinh Vân sau đó mang theo Nhiếp Phong về Thiên Hạ Hội. Hùng Bá ngay lập tức nhận Nhiếp Phong làm đệ tử.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Phong Vân – Chap 675 HẾT01/03/2017
2 Phong Vân – Chap 674 01/03/2017
3 Phong Vân – Chap 673 01/03/2017
4 Phong Vân – Chap 672 01/03/2017
5 Phong Vân – Chap 671b 01/03/2017
6 Phong Vân – Chap 671a 01/03/2017
7 Phong Vân – Chap 670 01/03/2017
8 Phong Vân – Chap 669 01/03/2017
9 Phong Vân – Chap 668b 01/03/2017
10 Phong Vân – Chap 668a 01/03/2017
11 Phong Vân – Chap 667 01/03/2017
12 Phong Vân – Chap 666 01/03/2017
13 Phong Vân – Chap 665 01/03/2017
14 Phong Vân – Chap 664 01/03/2017
15 Phong Vân – Chap 663 01/03/2017
16 Phong Vân – Chap 662 01/03/2017
17 Phong Vân – Chap 661 01/03/2017
18 Phong Vân – Chap 660 01/03/2017
19 Phong Vân – Chap 659 01/03/2017
20 Phong Vân – Chap 658 01/03/2017
21 Phong Vân – Chap 657 01/03/2017
22 Phong Vân – Chap 656 01/03/2017
23 Phong Vân – Chap 655 01/03/2017
24 Phong Vân – Chap 654 01/03/2017
25 Phong Vân – Chap 653 01/03/2017
26 Phong Vân – Chap 652 01/03/2017
27 Phong Vân – Chap 651 01/03/2017
28 Phong Vân – Chap 650 01/03/2017
29 Phong Vân – Chap 649 01/03/2017
30 Phong Vân – Chap 648 01/03/2017
31 Phong Vân – Chap 647 01/03/2017
32 Phong Vân – Chap 646 01/03/2017
33 Phong Vân – Chap 645 01/03/2017
34 Phong Vân – Chap 644 01/03/2017
35 Phong Vân – Chap 643 01/03/2017
36 Phong Vân – Chap 642 01/03/2017
37 Phong Vân – Chap 641 01/03/2017
38 Phong Vân – Chap 640 01/03/2017
39 Phong Vân – Chap 639 01/03/2017
40 Phong Vân – Chap 638 01/03/2017
41 Phong Vân – Chap 637 01/03/2017
42 Phong Vân – Chap 636 01/03/2017
43 Phong Vân – Chap 635 01/03/2017
44 Phong Vân – Chap 634 01/03/2017
45 Phong Vân – Chap 633 01/03/2017
46 Phong Vân – Chap 632 01/03/2017
47 Phong Vân – Chap 631 01/03/2017
48 Phong Vân – Chap 630 01/03/2017
49 Phong Vân – Chap 629 01/03/2017
50 Phong Vân – Chap 628 01/03/2017
51 Phong Vân – Chap 627 01/03/2017
52 Phong Vân – Chap 616 01/03/2017
53 Phong Vân – Chap 597 01/03/2017
54 Phong Vân – Chap 587 01/03/2017
55 Phong Vân – Chap 565 01/03/2017
56 Phong Vân – Chap 558 01/03/2017
57 Phong Vân – Chap 557 01/03/2017
58 Phong Vân – Chap 556 01/03/2017
59 Phong Vân – Chap 555 01/03/2017
60 Phong Vân – Chap 554 01/03/2017
61 Phong Vân – Chap 553 01/03/2017
62 Phong Vân – Chap 552 01/03/2017
63 Phong Vân – Chap 551 01/03/2017
64 Phong Vân – Chap 550 01/03/2017
65 Phong Vân – Chap 548 01/03/2017
66 Phong Vân – Chap 547 01/03/2017
67 Phong Vân – Chap 546 01/03/2017
68 Phong Vân – Chap 544 01/03/2017
69 Phong Vân – Chap 543 01/03/2017
70 Phong Vân – Chap 542 01/03/2017
71 Phong Vân – Chap 541 01/03/2017
72 Phong Vân – Chap 540 01/03/2017
73 Phong Vân – Chap 539 01/03/2017
74 Phong Vân – Chap 538 01/03/2017
75 Phong Vân – Chap 537 01/03/2017
76 Phong Vân – Chap 536 01/03/2017
77 Phong Vân – Chap 434 01/03/2017
78 Phong Vân – Chap 416 01/03/2017
79 Phong Vân – Chap 412 01/03/2017
80 Phong Vân – Chap 410 01/03/2017
81 Phong Vân – Chap 409 01/03/2017
82 Phong Vân – Chap 408 01/03/2017
83 Phong Vân – Chap 407 01/03/2017
84 Phong Vân – Chap 406 01/03/2017
85 Phong Vân – Chap 405 01/03/2017
86 Phong Vân – Chap 404 01/03/2017
87 Phong Vân – Chap 403 01/03/2017
88 Phong Vân – Chap 402 01/03/2017
89 Phong Vân – Chap 401 01/03/2017
90 Phong Vân – Chap 400 01/03/2017
91 Phong Vân – Chap 399 01/03/2017
92 Phong Vân – Chap 398 01/03/2017
93 Phong Vân – Chap 397 01/03/2017
94 Phong Vân – Chap 396 01/03/2017
95 Phong Vân – Chap 395 01/03/2017
96 Phong Vân – Chap 394 01/03/2017
97 Phong Vân – Chap 393 01/03/2017
98 Phong Vân – Chap 392 01/03/2017
99 Phong Vân – Chap 391 01/03/2017
100 Phong Vân – Chap 390 01/03/2017
101 Phong Vân – Chap 389 01/03/2017
102 Phong Vân – Chap 388 01/03/2017
103 Phong Vân – Chap 387 01/03/2017
104 Phong Vân – Chap 386 01/03/2017
105 Phong Vân – Chap 385 01/03/2017
106 Phong Vân – Chap 384 01/03/2017
107 Phong Vân – Chap 383 01/03/2017
108 Phong Vân – Chap 382 01/03/2017
109 Phong Vân – Chap 381 01/03/2017
110 Phong Vân – Chap 380 01/03/2017
111 Phong Vân – Chap 379 01/03/2017
112 Phong Vân – Chap 378 01/03/2017
113 Phong Vân – Chap 377 01/03/2017
114 Phong Vân – Chap 376 01/03/2017
115 Phong Vân – Chap 375 01/03/2017
116 Phong Vân – Chap 374 01/03/2017
117 Phong Vân – Chap 373 01/03/2017
118 Phong Vân – Chap 372 01/03/2017
119 Phong Vân – Chap 371 01/03/2017
120 Phong Vân – Chap 370 01/03/2017
121 Phong Vân – Chap 369 01/03/2017
122 Phong Vân – Chap 368 01/03/2017
123 Phong Vân – Chap 367 01/03/2017
124 Phong Vân – Chap 366 01/03/2017
125 Phong Vân – Chap 365 01/03/2017
126 Phong Vân – Chap 364 01/03/2017
127 Phong Vân – Chap 363 01/03/2017
128 Phong Vân – Chap 362 01/03/2017
129 Phong Vân – Chap 361 01/03/2017
130 Phong Vân – Chap 360 01/03/2017
131 Phong Vân – Chap 359 01/03/2017
132 Phong Vân – Chap 358 01/03/2017
133 Phong Vân – Chap 357 01/03/2017
134 Phong Vân – Chap 356 01/03/2017
135 Phong Vân – Chap 355 01/03/2017
136 Phong Vân – Chap 354 01/03/2017
137 Phong Vân – Chap 353 01/03/2017
138 Phong Vân – Chap 352 01/03/2017
139 Phong Vân – Chap 351 01/03/2017
140 Phong Vân – Chap 350 01/03/2017
141 Phong Vân – Chap 349 01/03/2017
142 Phong Vân – Chap 348 01/03/2017
143 Phong Vân – Chap 347 01/03/2017
144 Phong Vân – Chap 346 01/03/2017
145 Phong Vân – Chap 345 01/03/2017
146 Phong Vân – Chap 344 01/03/2017
147 Phong Vân – Chap 343 01/03/2017
148 Phong Vân – Chap 342 01/03/2017
149 Phong Vân – Chap 341 01/03/2017
150 Phong Vân – Chap 340 01/03/2017
151 Phong Vân – Chap 339 01/03/2017
152 Phong Vân – Chap 337 01/03/2017
153 Phong Vân – Chap 336 01/03/2017
154 Phong Vân – Chap 335 01/03/2017
155 Phong Vân – Chap 334 01/03/2017
156 Phong Vân – Chap 333 01/03/2017
157 Phong Vân – Chap 332 01/03/2017
158 Phong Vân – Chap 331 01/03/2017
159 Phong Vân – Chap 330 01/03/2017
160 Phong Vân – Chap 329 01/03/2017
161 Phong Vân – Chap 328 01/03/2017
162 Phong Vân – Chap 327 01/03/2017
163 Phong Vân – Chap 326 01/03/2017
164 Phong Vân – Chap 325 01/03/2017
165 Phong Vân – Chap 324 01/03/2017
166 Phong Vân – Chap 323 01/03/2017
167 Phong Vân – Chap 322 01/03/2017
168 Phong Vân – Chap 321 01/03/2017
169 Phong Vân – Chap 320 01/03/2017
170 Phong Vân – Chap 319 01/03/2017
171 Phong Vân – Chap 318 01/03/2017
172 Phong Vân – Chap 317 01/03/2017
173 Phong Vân – Chap 316 01/03/2017
174 Phong Vân – Chap 315 01/03/2017
175 Phong Vân – Chap 314 01/03/2017
176 Phong Vân – Chap 313 01/03/2017
177 Phong Vân – Chap 312 01/03/2017
178 Phong Vân – Chap 311 01/03/2017
179 Phong Vân – Chap 310 01/03/2017
180 Phong Vân – Chap 309 01/03/2017
181 Phong Vân – Chap 308 01/03/2017
182 Phong Vân – Chap 307 01/03/2017
183 Phong Vân – Chap 306 01/03/2017
184 Phong Vân – Chap 305 01/03/2017
185 Phong Vân – Chap 304 01/03/2017
186 Phong Vân – Chap 303 01/03/2017
187 Phong Vân – Chap 302 01/03/2017
188 Phong Vân – Chap 301 01/03/2017
189 Phong Vân – Chap 300 01/03/2017
190 Phong Vân – Chap 299 01/03/2017
191 Phong Vân – Chap 298 01/03/2017
192 Phong Vân – Chap 297 01/03/2017
193 Phong Vân – Chap 296 01/03/2017
194 Phong Vân – Chap 295 01/03/2017
195 Phong Vân – Chap 294 01/03/2017
196 Phong Vân – Chap 293 01/03/2017
197 Phong Vân – Chap 292 01/03/2017
198 Phong Vân – Chap 291 01/03/2017
199 Phong Vân – Chap 290 01/03/2017
200 Phong Vân – Chap 289 01/03/2017
201 Phong Vân – Chap 288 01/03/2017
202 Phong Vân – Chap 287 01/03/2017
203 Phong Vân – Chap 286 01/03/2017
204 Phong Vân – Chap 285 01/03/2017
205 Phong Vân – Chap 284 01/03/2017
206 Phong Vân – Chap 283 01/03/2017
207 Phong Vân – Chap 282 01/03/2017
208 Phong Vân – Chap 281 01/03/2017
209 Phong Vân – Chap 280 01/03/2017
210 Phong Vân – Chap 279 01/03/2017
211 Phong Vân – Chap 278 01/03/2017
212 Phong Vân – Chap 277 01/03/2017
213 Phong Vân – Chap 276 01/03/2017
214 Phong Vân – Chap 275 01/03/2017
215 Phong Vân – Chap 274 01/03/2017
216 Phong Vân – Chap 273 01/03/2017
217 Phong Vân – Chap 272 01/03/2017
218 Phong Vân – Chap 271 01/03/2017
219 Phong Vân – Chap 270 01/03/2017
220 Phong Vân – Chap 269 01/03/2017
221 Phong Vân – Chap 268 01/03/2017
222 Phong Vân – Chap 267 01/03/2017
223 Phong Vân – Chap 266 01/03/2017
224 Phong Vân – Chap 265 01/03/2017
225 Phong Vân – Chap 264 01/03/2017
226 Phong Vân – Chap 263 01/03/2017
227 Phong Vân – Chap 262 01/03/2017
228 Phong Vân – Chap 261 01/03/2017
229 Phong Vân – Chap 260 01/03/2017
230 Phong Vân – Chap 252 01/03/2017
231 Phong Vân – Chap 251 01/03/2017
232 Phong Vân – Chap 249 01/03/2017
233 Phong Vân – Chap 248 01/03/2017
234 Phong Vân – Chap 247 01/03/2017
235 Phong Vân – Chap 246 01/03/2017
236 Phong Vân – Chap 245 01/03/2017
237 Phong Vân – Chap 244 01/03/2017
238 Phong Vân – Chap 243 01/03/2017
239 Phong Vân – Chap 242 01/03/2017
240 Phong Vân – Chap 241 01/03/2017
241 Phong Vân – Chap 240 01/03/2017
242 Phong Vân – Chap 239 01/03/2017
243 Phong Vân – Chap 238 01/03/2017
244 Phong Vân – Chap 237 01/03/2017
245 Phong Vân – Chap 236 01/03/2017
246 Phong Vân – Chap 235 01/03/2017
247 Phong Vân – Chap 234 28/02/2017
248 Phong Vân – Chap 233 28/02/2017
249 Phong Vân – Chap 232 28/02/2017
250 Phong Vân – Chap 231 28/02/2017
251 Phong Vân – Chap 230 28/02/2017
252 Phong Vân – Chap 229 28/02/2017
253 Phong Vân – Chap 227 28/02/2017
254 Phong Vân – Chap 225 28/02/2017
255 Phong Vân – Chap 224 28/02/2017
256 Phong Vân – Chap 223 28/02/2017
257 Phong Vân – Chap 222 28/02/2017
258 Phong Vân – Chap 221 28/02/2017
259 Phong Vân – Chap 220 28/02/2017
260 Phong Vân – Chap 219 28/02/2017
261 Phong Vân – Chap 218 28/02/2017
262 Phong Vân – Chap 203 28/02/2017
263 Phong Vân – Chap 199 28/02/2017
264 Phong Vân – Chap 190 28/02/2017
265 Phong Vân – Chap 168 28/02/2017
266 Phong Vân – Chap 149 28/02/2017
267 Phong Vân – Chap 148 28/02/2017
268 Phong Vân – Chap 136 28/02/2017
269 Phong Vân – Chap 134 28/02/2017
270 Phong Vân – Chap 132 28/02/2017
271 Phong Vân – Chap 125 28/02/2017
272 Phong Vân – Chap 122 28/02/2017
273 Phong Vân – Chap 110 28/02/2017
274 Phong Vân – Chap 100 28/02/2017
275 Phong Vân – Chap 99 28/02/2017
276 Phong Vân – Chap 98 28/02/2017
277 Phong Vân – Chap 97 28/02/2017
278 Phong Vân – Chap 96 28/02/2017
279 Phong Vân – Chap 95 28/02/2017
280 Phong Vân – Chap 94 28/02/2017
281 Phong Vân – Chap 93 28/02/2017
282 Phong Vân – Chap 92 28/02/2017
283 Phong Vân – Chap 91 28/02/2017
284 Phong Vân – Chap 90 28/02/2017
285 Phong Vân – Chap 89 28/02/2017
286 Phong Vân – Chap 88 28/02/2017
287 Phong Vân – Chap 87 28/02/2017
288 Phong Vân – Chap 86 28/02/2017
289 Phong Vân – Chap 85 28/02/2017
290 Phong Vân – Chap 84 28/02/2017
291 Phong Vân – Chap 83 28/02/2017
292 Phong Vân – Chap 82 28/02/2017
293 Phong Vân – Chap 81 28/02/2017
294 Phong Vân – Chap 80 28/02/2017
295 Phong Vân – Chap 79 28/02/2017
296 Phong Vân – Chap 78 28/02/2017
297 Phong Vân – Chap 73 28/02/2017
298 Phong Vân – Chap 72 28/02/2017
299 Phong Vân – Chap 71 28/02/2017
300 Phong Vân – Chap 70 28/02/2017
301 Phong Vân – Chap 69 28/02/2017
302 Phong Vân – Chap 68 28/02/2017
303 Phong Vân – Chap 67 28/02/2017
304 Phong Vân – Chap 66 28/02/2017
305 Phong Vân – Chap 65 28/02/2017
306 Phong Vân – Chap 64 28/02/2017
307 Phong Vân – Chap 63 28/02/2017
308 Phong Vân – Chap 62 28/02/2017
309 Phong Vân – Chap 61 28/02/2017
310 Phong Vân – Chap 60 28/02/2017
311 Phong Vân – Chap 59 28/02/2017
312 Phong Vân – Chap 58 28/02/2017
313 Phong Vân – Chap 57 28/02/2017
314 Phong Vân – Chap 56 28/02/2017
315 Phong Vân – Chap 55 28/02/2017
316 Phong Vân – Chap 54 28/02/2017
317 Phong Vân – Chap 53 28/02/2017
318 Phong Vân – Chap 52 28/02/2017
319 Phong Vân – Chap 51 28/02/2017
320 Phong Vân – Chap 50 28/02/2017
321 Phong Vân – Chap 49 28/02/2017
322 Phong Vân – Chap 48 28/02/2017
323 Phong Vân – Chap 47 28/02/2017
324 Phong Vân – Chap 46 28/02/2017
325 Phong Vân – Chap 45 28/02/2017
326 Phong Vân – Chap 44 28/02/2017
327 Phong Vân – Chap 43 28/02/2017
328 Phong Vân – Chap 42 28/02/2017
329 Phong Vân – Chap 41 28/02/2017
330 Phong Vân – Chap 40 28/02/2017
331 Phong Vân – Chap 39 28/02/2017
332 Phong Vân – Chap 38 28/02/2017
333 Phong Vân – Chap 37 28/02/2017
334 Phong Vân – Chap 36 28/02/2017
335 Phong Vân – Chap 35 28/02/2017
336 Phong Vân – Chap 34 28/02/2017
337 Phong Vân – Chap 33 28/02/2017
338 Phong Vân – Chap 32 28/02/2017
339 Phong Vân – Chap 31 28/02/2017
340 Phong Vân – Chap 30 28/02/2017
341 Phong Vân – Chap 29 28/02/2017
342 Phong Vân – Chap 28 28/02/2017
343 Phong Vân – Chap 27 28/02/2017
344 Phong Vân – Chap 26 28/02/2017
345 Phong Vân – Chap 25 28/02/2017
346 Phong Vân – Chap 24 28/02/2017
347 Phong Vân – Chap 23 28/02/2017
348 Phong Vân – Chap 22 28/02/2017
349 Phong Vân – Chap 21 28/02/2017
350 Phong Vân – Chap 20 28/02/2017
351 Phong Vân – Chap 19 28/02/2017
352 Phong Vân – Chap 18 28/02/2017
353 Phong Vân – Chap 17 28/02/2017
354 Phong Vân – Chap 16 28/02/2017
355 Phong Vân – Chap 15 28/02/2017
356 Phong Vân – Chap 14 28/02/2017
357 Phong Vân – Chap 13 28/02/2017
358 Phong Vân – Chap 12 28/02/2017
359 Phong Vân – Chap 11 28/02/2017
360 Phong Vân – Chap 10 28/02/2017
361 Phong Vân – Chap 9 28/02/2017
362 Phong Vân – Chap 8 28/02/2017
363 Phong Vân – Chap 7 28/02/2017
364 Phong Vân – Chap 6 28/02/2017
365 Phong Vân – Chap 5 28/02/2017
366 Phong Vân – Chap 4 28/02/2017
367 Phong Vân – Chap 3 28/02/2017
368 Phong Vân – Chap 2 28/02/2017
369 Phong Vân – Chap 1 28/02/2017