Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: A3 Manga, Truyện V1, TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 30/06/2016

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật. Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21. Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn. Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế. Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ… Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình… Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 120 19/03/2018
2 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 119 13/03/2018
3 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 118 11/03/2018
4 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 117.2 06/03/2018
5 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 117.1 14/02/2018
6 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 116 31/01/2018
7 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 115 17/01/2018
8 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 114 04/01/2018
9 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 113 28/12/2017
10 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 112 15/12/2017
11 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 111 08/12/2017
12 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 110 15/11/2017
13 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 109 03/11/2017
14 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 108 28/10/2017
15 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 107 19/10/2017
16 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 106 01/10/2017
17 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 105 18/09/2017
18 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 104 14/09/2017
19 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 103 05/09/2017
20 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 102 17/08/2017
21 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 101 15/08/2017
22 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 100 27/07/2017
23 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 99 19/07/2017
24 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 98 18/07/2017
25 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 97 06/07/2017
26 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 96 01/07/2017
27 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 95 29/06/2017
28 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 94 14/06/2017
29 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 93 14/06/2017
30 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 92 29/05/2017
31 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 91 24/05/2017
32 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 90 24/05/2017
33 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 89 19/05/2017
34 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 88 18/05/2017
35 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 87 16/05/2017
36 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 86 28/04/2017
37 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 85 07/04/2017
38 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 84 07/04/2017
39 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 83 31/03/2017
40 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 82 28/03/2017
41 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 81 17/03/2017
42 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 80 15/03/2017
43 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 79 15/03/2017
44 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 78 08/03/2017
45 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 77 28/02/2017
46 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 76 20/02/2017
47 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 75 17/02/2017
48 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 74 25/01/2017
49 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 73 24/01/2017
50 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 72 19/01/2017
51 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 71 07/01/2017
52 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 70 28/12/2016
53 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 69 21/12/2016
54 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 68 19/12/2016
55 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 67 17/12/2016
56 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 66 05/12/2016
57 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 65 28/11/2016
58 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 64 27/11/2016
59 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 63 18/11/2016
60 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 62 17/11/2016
61 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 61 15/11/2016
62 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 60 08/11/2016
63 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 59 08/11/2016
64 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 58 25/10/2016
65 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 57 14/10/2016
66 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 56 26/09/2016
67 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 55 14/09/2016
68 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 54 05/09/2016
69 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 53 29/08/2016
70 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 52 28/08/2016
71 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 51 26/08/2016
72 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 50 16/08/2016
73 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 49 03/08/2016
74 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 48 02/08/2016
75 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 47 21/07/2016
76 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 46 05/07/2016
77 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 45 30/06/2016
78 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 44 30/06/2016
79 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 43 30/06/2016
80 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 42 30/06/2016
81 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 41 30/06/2016
82 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 40 30/06/2016
83 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 39 30/06/2016
84 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 38 30/06/2016
85 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 37 30/06/2016
86 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 36 30/06/2016
87 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 35 30/06/2016
88 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 34 30/06/2016
89 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 33 30/06/2016
90 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 32 30/06/2016
91 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 31 30/06/2016
92 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 30 30/06/2016
93 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 29 30/06/2016
94 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 28 30/06/2016
95 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 27 30/06/2016
96 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 26 30/06/2016
97 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 25 30/06/2016
98 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 24 30/06/2016
99 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 23 30/06/2016
100 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 22 30/06/2016
101 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 21 30/06/2016
102 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 20 30/06/2016
103 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 19 30/06/2016
104 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 18 30/06/2016
105 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 17 30/06/2016
106 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 16 30/06/2016
107 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 15 30/06/2016
108 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 14 30/06/2016
109 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 13 30/06/2016
110 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 12 30/06/2016
111 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 11 30/06/2016
112 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 10 30/06/2016
113 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 9 30/06/2016
114 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 8 30/06/2016
115 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 7 30/06/2016
116 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 6 30/06/2016
117 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 5 30/06/2016
118 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 4 30/06/2016
119 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 3 30/06/2016
120 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 2.2 30/06/2016
121 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 2.1 30/06/2016
122 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 1 30/06/2016