Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Truyện V1, TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 30/06/2016

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật. Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21. Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn. Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế. Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ… Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình… Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 81 17/03/2017
2 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 80 15/03/2017
3 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 79 15/03/2017
4 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 78 08/03/2017
5 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 77 28/02/2017
6 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 76 20/02/2017
7 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 75 17/02/2017
8 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 74 25/01/2017
9 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 73 24/01/2017
10 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 72 19/01/2017
11 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 71 07/01/2017
12 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 70 28/12/2016
13 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 69 21/12/2016
14 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 68 19/12/2016
15 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 67 17/12/2016
16 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 66 05/12/2016
17 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 65 28/11/2016
18 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 64 27/11/2016
19 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 63 18/11/2016
20 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 62 17/11/2016
21 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 61 15/11/2016
22 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 60 08/11/2016
23 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 59 08/11/2016
24 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 58 25/10/2016
25 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 57 14/10/2016
26 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 56 26/09/2016
27 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 55 14/09/2016
28 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 54 05/09/2016
29 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 53 29/08/2016
30 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 52 28/08/2016
31 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 51 26/08/2016
32 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 50 16/08/2016
33 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 49 03/08/2016
34 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 48 02/08/2016
35 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 47 21/07/2016
36 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 46 05/07/2016
37 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 45 30/06/2016
38 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 44 30/06/2016
39 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 43 30/06/2016
40 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 42 30/06/2016
41 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 41 30/06/2016
42 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 40 30/06/2016
43 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 39 30/06/2016
44 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 38 30/06/2016
45 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 37 30/06/2016
46 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 36 30/06/2016
47 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 35 30/06/2016
48 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 34 30/06/2016
49 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 33 30/06/2016
50 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 32 30/06/2016
51 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 31 30/06/2016
52 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 30 30/06/2016
53 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 29 30/06/2016
54 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 28 30/06/2016
55 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 27 30/06/2016
56 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 26 30/06/2016
57 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 25 30/06/2016
58 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 24 30/06/2016
59 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 23 30/06/2016
60 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 22 30/06/2016
61 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 21 30/06/2016
62 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 20 30/06/2016
63 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 19 30/06/2016
64 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 18 30/06/2016
65 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 17 30/06/2016
66 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 16 30/06/2016
67 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 15 30/06/2016
68 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 14 30/06/2016
69 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 13 30/06/2016
70 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 12 30/06/2016
71 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 11 30/06/2016
72 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 10 30/06/2016
73 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 9 30/06/2016
74 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 8 30/06/2016
75 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 7 30/06/2016
76 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 6 30/06/2016
77 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 5 30/06/2016
78 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 4 30/06/2016
79 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 3 30/06/2016
80 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 2.2 30/06/2016
81 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 2.1 30/06/2016
82 Phượng Nghịch Thiên Hạ – Chap 1 30/06/2016