Pokemon Pippi DP

Pokemon Pippi DP

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: ,
Nguồn: Không Xác Định
Ngày thêm: 09/03/2017

Cười vỡ bụng cùng pippi siêu quậy Seri thứ 3 trong bộ truyện về chú pokemon quậy phá này