Quy Tắc Mỹ Nam

Quy Tắc Mỹ Nam

Tên khác: Handsome Rule
Tác giả: 帅天森
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa, TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 10/07/2016

Sau khi phát hiện lời tỏ tình của mỹ nam trong trường chỉ là một trò lừa bịp. Giấc mơ tan vỡ, xấu hổ và tủi nhục Kì Quân đã tìm tới “Cửa Hàng Mỹ Nam”… Chuyện gì sẽ xảy ra?