Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Tạ Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Tuổi Thơ Dữ Dội
Ngày thêm: 09/03/2017

Chung Quỳ, là một con người tài giỏi, văn võ song toàn.

Một lòng muốn thi cử công danh để thanh trừ tham quan, cống hiến tài năng cho đất nước.

Nhưng đời kho lường, kẻ ác bá đạo hoành hành, đại nghiệp khó thành.

Oán khí chất đầy, ôm hận mà chết.

Chung Quỳ là đại thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết nhân gian Trung Hoa!

Thần Tâm Bất Tử, y đã đem oán khí hoá thành lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, cự nhập luân hồi và trở thành minh quỷ bộ khoái, chuyện môn diệt trừ quỹ dữ tác oai tác oái trên nhân gian…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Quỷ Vương – Chap 58 07/03/2017
2 Quỷ Vương – Chap 57 07/03/2017
3 Quỷ Vương – Chap 56 07/03/2017
4 Quỷ Vương – Chap 55 07/03/2017
5 Quỷ Vương – Chap 54 07/03/2017
6 Quỷ Vương – Chap 53 07/03/2017
7 Quỷ Vương – Chap 52 07/03/2017
8 Quỷ Vương – Chap 51 07/03/2017
9 Quỷ Vương – Chap 50 07/03/2017
10 Quỷ Vương – Chap 49 07/03/2017
11 Quỷ Vương – Chap 48 07/03/2017
12 Quỷ Vương – Chap 47 07/03/2017
13 Quỷ Vương – Chap 46 07/03/2017
14 Quỷ Vương – Chap 45 07/03/2017
15 Quỷ Vương – Chap 44 07/03/2017
16 Quỷ Vương – Chap 43 07/03/2017
17 Quỷ Vương – Chap 42 07/03/2017
18 Quỷ Vương – Chap 41 07/03/2017
19 Quỷ Vương – Chap 40 07/03/2017
20 Quỷ Vương – Chap 39 07/03/2017
21 Quỷ Vương – Chap 38 07/03/2017
22 Quỷ Vương – Chap 37 07/03/2017
23 Quỷ Vương – Chap 36 07/03/2017
24 Quỷ Vương – Chap 35 07/03/2017
25 Quỷ Vương – Chap 34 07/03/2017
26 Quỷ Vương – Chap 33 07/03/2017
27 Quỷ Vương – Chap 32 07/03/2017
28 Quỷ Vương – Chap 31 07/03/2017
29 Quỷ Vương – Chap 30 07/03/2017
30 Quỷ Vương – Chap 29 07/03/2017
31 Quỷ Vương – Chap 28 07/03/2017
32 Quỷ Vương – Chap 27 07/03/2017
33 Quỷ Vương – Chap 26 07/03/2017
34 Quỷ Vương – Chap 25 07/03/2017
35 Quỷ Vương – Chap 24 07/03/2017
36 Quỷ Vương – Chap 23 07/03/2017
37 Quỷ Vương – Chap 22 07/03/2017
38 Quỷ Vương – Chap 21 07/03/2017
39 Quỷ Vương – Chap 20 07/03/2017
40 Quỷ Vương – Chap 19 07/03/2017
41 Quỷ Vương – Chap 18 07/03/2017
42 Quỷ Vương – Chap 17 07/03/2017
43 Quỷ Vương – Chap 16 07/03/2017
44 Quỷ Vương – Chap 15 07/03/2017
45 Quỷ Vương – Chap 14 07/03/2017
46 Quỷ Vương – Chap 13 07/03/2017
47 Quỷ Vương – Chap 12 07/03/2017
48 Quỷ Vương – Chap 11 07/03/2017
49 Quỷ Vương – Chap 10 07/03/2017
50 Quỷ Vương – Chap 9 07/03/2017
51 Quỷ Vương – Chap 8 07/03/2017
52 Quỷ Vương – Chap 7 07/03/2017
53 Quỷ Vương – Chap 6 07/03/2017
54 Quỷ Vương – Chap 5 07/03/2017
55 Quỷ Vương – Chap 4 07/03/2017
56 Quỷ Vương – Chap 3 07/03/2017
57 Quỷ Vương – Chap 2 07/03/2017
58 Quỷ Vương – Chap 1 07/03/2017